Reggeli Rituálé 2020-12-19-én

MOTTÓ: TISZTA GONDOLATOK
 
A mai napot a Nap és a Merkúr együttállása határozza meg leginkább a „Teremburán”, természetesen a többi bolygó és az egymáshoz viszonyított kapcsolataikon túl.
Ahogy már tudjuk - mert igyekszem mindig kis „gyorstalpalós csillagtudást” is átadni -, NEM CSAK a konstellációk fontosak, hanem az, hogy HOL, mely csillagkép előtt/alatt állnak a szerephez jutó bolygók. Nos, ennél fontosabb talán nincs is – írom mindezt 8.11-kor -, mert jelen esetben pont a TEJÚT az, ami alatt a NAP és a MERKÚR halad!
A Tejútról "folynak le" az égi, isteni „információk”, a TEJES IGAZ-ság. Amikor itt jár a NAP - amely a naprendszerünk központjaként, mint bármely vezérlő egység -, a központi „szoftvert” működteti, az irányítása alatt álló bolygók és azok lakói életében. Így BENNÜNK is!
 
Amikor a Nap a Tejúton halad, akkor felerősödik az IGAZSÁGérzetünk, ami már tenmagában egyfajta gyógyító minőséget jelképez, pláne ha még a KÍGYÓTARTÓ csillagkép alatt is jár. Mert az IGAZSÁG és annak tudata mindig felszabadít és FELERŐSÍT. Ilyenkor „velünk az ERŐ”. Ilyenkor egészen más a dinamikánk, a FEL-HANGOL-TSÁGUNK.
Ha más hangon szólunk, másképp rezgünk, más folyamatok zajlanak a szervezezünkben. Ha más folyamatok zajlanak, akkor az összecsengések is mások. Ilyenkor tudunk ÁT-hangolódni, a KI-GYÓ-GYÚLÁS-hoz. Mondhatni, ez ennyire EGY-SZER-ű.
Hisz a SZER amúgy is EGY és amúgy is a TEJÚTRÓL hozható le.
Igen ám, de EGY dolog a TEJÚT és annak IGAZSÁGA – csak MI HOL vagyunk a rendszerben??
Ugyanis ha mi el vagyunk hangolva, akkor nincs összerezgés.
A Tejút minden bizonnyal nem fog a mi érdekünkben tenmagán állítani, ő jól van úgy ahogy van – szerintem EGYED-ÜL nekünk van dolgunk TEN-MAG-unkkal, hogy dolgozzunk magunkon. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Elsősorban a GONDOLATAINK által. Hisz a GOND-OLDÁSI KÉPESSÉGÜNK az, amely a LÁTÁSunkat is befolyásolja. Mennyire TÁG, azaz BŐ a horizontunk.
És ha már BŐ – akkor mit is jelent a bő? A tágon túl? BŐSÉGET! Ahol bőség van, ott I-O-LÉT van!! A IO-léthez peidg KI kell NYÍL-nunk, KI-FORDUL-ni a betekeredett állapotból. Ezt a KI-tekeredő kígyó-energetikát közvetíti a gondolatainknak a Kígyótartó.
Értjük? Érezzük a magyar nyelv mágiáját?? Hogy mindez mennyire EGY-SZER-Ű?
 
Ha a NAP mellett szorosan ott áll a MERKÚR, mint a BEAVATÓ GONDOLATOK képviselője, akkor mire számíthatunk ebben az időszakban? Bizony beavatásokra! SZÓ szerint GOND-OLDÁS-okra.! A beavatásokról MÁR tegnap is szó volt.
Ma folytatódik a tisztulással..
Mi a beavatás? MEG-IS-MER-ÉS! Mi az IS-ME? Az ismeret? Megint vegyük alapul a magyar nyelvet: IS-ten szavunk gyökéből kiindulva: az IS-teni tudásban való elmerülés. Milyen az isteni tudás? A IO tudása. Mi volt korábban a beavatottak dolga? Mint például a PAPNŐKÉ, a LÁTÓKÉ? Mondhatni a JÓSOKÉ? Hogy átadják a másiknak a számára fontos IO dolgokat!! Az IS-TEN-I tudást.
De ezt csakis akkor tudják közvetíteni, átadni, ha tenmaguk is összehangolva működnek a TEJESSÉGGEL, a TELJESSÉGGEL.
Értjük? Érezzük a magar nyelv kifejező mágus képességét és erejét?
 
Ha már jós és információ, vagy tudás átadás: megint óhatatlanul meg kell említeni a VÉGZET netán a HALÁL fogalmát, melyek nem véletlenül jelentek meg az előző napokban, hisz a JELEN idők az ÁT-MENETben valaminek a VÉGÉT, a lezárását jelzik. JEL-ekkel.
JEL-en, JEL-zés, JEL-ek...Mindegy együtt van...
Miért van a vég, a lezárás? Azért, hogy TERET adjon egy ÚJ-hoz....
Amikor a jóslásban megjelenik, megmutatja magát a vég, a halál, akkor ez egy olyan információ, amit ÁT KELL ADNI. Különben nem jelenne meg.
Évszázados kondícionálása az embernek, hogy rettegtetik a haláltól, a végtől. Pedig amikor megjelenik az információs mezőben, annak OKA VAN! Mégpedig a TUDATOSODÁS, a FELKÉSZÜLÉS!!
Persze lehet hárítani és kapaszkodni minden erővel a jelenbe – de lehet ÁTGONDOLNI, ELENGEDNI és a LELKEN KÖNNYÍTENI azért, hogy TISZTÁN, megKÖNNYebbülve tudjunk elmenni.
A kísérőknek igazából EZ volt vagy lett volna a feladata. Nem csak az utolsó órákban ülni és mantrázni a haldoklók ágya mellett.. A kíséret, SZÓBAN, igazán akkor fontos, amikor még van idő a TETTEKRE is. De előtte elengedhetetlen a miértek MEGÉRTÉSE, az összefüggések, az ok-okozati viszonyokra való RÁLÁTÁS. Mert ha ÉRTÜNK, akkor LÁTUNK, ha látunk, akkor ÉRTÜNK.
Érthető?
 
A mai nap kísérőangyala GABRIEL, aki egy-az-egyben a MERKÚRhoz kapcsolható angyali minőség. Gabriel a gondolatok, a megértés, a felismerés, a beszéd, az írás angyala.
Ha ma felismerünk magasabb rendű összefüggéseket, és ez mélyen megérint bennünket, legyen szó akár egy másik ember viselkedését illetően, vagy a média manipulációival kapcsolatosan, akkor látjuk a FÜGGELMEKET. Meglátjuk az látszatok mögött meghúzódó valóságot. Ha beavatódunk, ha látunk, akkor mi történik velünk? FELTÁMADunk az addigi ÁLOMBÓL! A látszatokból!
Ha mi feltámadunk, akkor beszéljünk is róla. De csakis olyannal, akiről tudjuk, hogy velünk EGY HÚRON PENDÜL.
Ha nincs ilyen, akkor írjuk le gondolatainkat, élményeinket, megéléseinket. Érdemes. Később fogjuk ennek mélyebb összefüggéseit megérteni.
Ma érdemes olvasnunk, tanulnunk vagy legalábbis olyan témákba elmerülni, mely tágítja a tudásunk tárházát és egy lépéssel közelebb visz az IGAZSÁGHOZ, a TELJESSÉGHEZ.
Hmm... 8.33 van: az ODA-Átról IDE-ÁT-ra hozható BÖLCSESSÉG száma... a MESTEREK száma....
No, kell még ennél több visszaigazolás?...