Reggeli Rituálé 2020-12-17-én

MOTTÓ: VÉG-ZET
 
Milyen érzés jön fel bennünk, ha meghalljuk ezt a szót, hogy „VÉGZET”?
Gyomor összeugrik, megszólal a betojáscsengő, máris ÖSSZE-HÚZZUK MAG-unkat, ugye?
Magyar nyelv mágiája: ha megijedünk, félünk, behúzzuk, összehúzzuk magunkat. MAG-unkat. Azaz tenmagunkba vonulunk. Miért? HÁRÍTÁSÉRT. Hisz ha végzet, akkor tuti, hogy csak a baj, a trotty jöhet a nyakunkba, nem is várunk mást.
És vajon MIÉRT "NEM van" az, hogy nem is várunk mást???
Egy-SZER-Ű a magyarázat: mert így vagyunk PROGRAMOZVA.
magyarul (ha már magyarázat): az ELME FÉL.
Azért fél, mert FÉL.
Az ELME minek a része? A földi EGO-nak. A földi egonk, azaz magyarul JELEN LÉNYünk, JELEN LÉT-ünk vajon EGY EGÉSZ? TELJES? Csak rá kell nézni: VAGY nő, VAGY férfi – tehát nem. FELEZETT. Mert az EGY-ÉLMÉNY ugye akkor élhető, érezhető meg, ha a két fél EGY-ES-ÜL. SÜL. Azaz belénk ÉG az érzés. Ami nem más, mint egy EM-LÉK. M-LÉK. Léket ver a búrán. Mi a búra? A FÉNY LÁTSZATA. Ami épp az M-et zárja el. M-M. MA-MA....
ÉG. „Ég a házunk ide KI”. Vajon miért ég az ÉG? Miért tüzes és égő az ÉG? Mely egyébként KÉK, kék pedig a Földön minden VÍZ??? Akkor mi van??
Talán megint nem stimmel, pontosabban NEM EGY-ezik az eredeti fogalom a mai használattal? Akárcsak a „bűn” szavunknál ? Vagy az „öl” esetében? A legfontosabb szakrális, „véletlenül” épp az ANA-val összeköthető szavaink kaptak „véletlenül” épp ELLENTÉTES jelentést.
Ha tudjuk, hogy a mai, a Földet behálózó és leuraló szellemi minőség csupán egy FÉL-EL-EM-etes egypólusú, mégpedig „atyai” erőtér, mely minden téren LE-URALÓ, akkor érthetővé válik a logika.
Ha értjük a logikát, akkor viszont HELYÉRE tudjuk TENNI a dolgokat. Fogalmakat, értelmezéseket és az ezekből fakadó MŰKÖDÉST egyaránt.
Miért fontos ez?
Mert a szónak, mely a gondolat kifejező ÉSZ-KÖZE, EREJE van.
Ha nem lenne így, akkor a szavak nem váltanának ki bennünk ÉRZELMEKET. Válaszokat. Reakciókat. És nem éreznénk egy kimondott szótól JÓL vagy épp ROSSZUL magunkat.
Ha nem lenne a szónak ereje, akkor nem manipulálna a sajtó és mindenféle hírcsatorna.
Ha nem lenne a szónak ereje, akkor nem lehetne gyógyítani vele. Mint például a RÁ-OLVASÁS esetében is, ami mára már a „humbuk” kategoriába való besorolásnak örvendhet. Ugyanakkor - mert a „nyugati tudósok felfedezték” (jelen esetben francia, Coue)- a kimondott szónak a béta agyhullám tartományban DÖNTŐEN BEFOLYÁSOLÓ ereje van. És ez le van írva.
Az én apámat KIMONDOTT SZÓVAL ÖLTÉK MEG. Nem azonnal, mert a hatásmechanizmushoz kellett idő, de nem telt bele 3 hónap.
Tehát : VÉGZET.
Mi a végzet? VALAMINEK A VÉGE. Ami lehet SORSSZERŰ – és általában igen, sorsszerű. De nem egyenlő a halállal, a végső lezárással. De LEHET. Ami TÉNY-LÉG sorsszerű, mert tényleg a LÉG-be emel bennünket. KI-LÉ-LEG-ezzük a LE-L-künket. Aki ide jön, az megy is. És ez végzetesen sorsszerű..
Értjük? Érezzük?
Hogy micsoda csoda rejlik a nyelvünkben?
Amit egyébkén Bolyai János is felfedezett a GYÖK-ök lényegében?
Ha VÉGE van valaminek, ha lezárul valami, akkor attól miért kell a gatyát teleengednünk??
Azért „FEJ”-EZ-Ő-dik be valami, mert KIFUTOTT AZ IDEJÉBŐL.
Azaz, lejárt az ideje. Mint az óvodának, az iskoláinknak, egy életkornak, egy házban, országban élt életnek. Kapcsolatnak....
Miért várjuk azt, hogy ha valami befejeződik, akkor „csak rosszabb jöhet”???
Mert valakik tudatosan EZT adagolják már évszázadok óta a fejekbe??
Elmeprogram. DE KIK töltik az elmeprogramokat a fejünkbe?
A vallások és azok vezetői.
No, bingo. Helyben vagyunk...
Ki tud változtatni egyedül egy elmeprogramon?
CSAKIS AZ EGY ÉN.
Mi az egyén feladata egész élete során? A TUDATOSODÁSA.
Az EMLÉKEZÉSE. Mire? TEN-MAG-A ISTENI mivoltára. Szellemére. Lelkére. És annak IS-TENI eredetére, mely TEN-MAG-át TÉNY-LÉG-esen műküdteti...
Jól van, abbahagyom....
Tehát: a mai napon, a Teremburán a NAP és a MERKÚR együtt áll a SKORPIO csillagkép második legfényesebb csillagával, a SHAULA-val. Ezt nevezik a Skorpió fullánkjának. Mit csinál a fullánk? Hát VÉGEZ azzal, akit eltalál vele.
Mit jelent ez lefordítva?
Azt, hogy MA LEZÁRULHATNAK, beVÉGeztetnek VÉG-ZET-SZER-űen, a SZER mentén olyan dolgok, gondolatok, „vezérlő elvek”, látásmódok, melyek MÁR nem szolgálnak minket. Nincs bennük szeretet, etető tartalom, SZER.
Ezzel egyidőben VILLANÁS-SZER-űen, azaz a SZER mentén, SORS-SZER-űen kaphatunk olyan BEAVATÁSOKAT, megéléseket, ÉL-ményeket, melyek egészen MÁS szintekre REPÍTENEK minket. Kiemelnek, FELemelnek. Hova? A horizont fölé, ahonnan egészen MÁS dolgokat láthatunk és érthetünk meg. Ezáltal pedig megOLDhatunk problémákat, helyzeteket. FEL-OLDhatunk magunkban BETEKEREDETT beteg állapotokat. Melyek BE-SZORÍT-anak bennünket...
Ha valami leszakad rólunk, ha valaki elmegy, akkor VIG-aszt kapunk. VÍG-asztalást. Hogy legyünk VÍG-ak, hisz a VÍG-alom az nem más, mint a BOLDOGság.
Amikor valaki végzetszerűen eltávozik, akkor mit csinál? MEGBOLDOGUL. Ugyanis a SÍRI világ, mely a SÍRIUSI ISA által hozott Fényes Hajnalcsillag „evangéliuma” nem más, mint PONT EZ!!!
Ez maga az ÁTFORDULÁS. Hol? A SZELLEMBEN.
Akkor minket, EGY-SZER-ű embereket miért rettegtetnek a VÉG, a VÉGZET, a HAL-ÁL bekövetkeztétől?
Mert ELME-PROGRAM.
Ki tud változtatni?
TEN-MAG-UNK. Annak is a felsőbb szellemi, isteni része működtetésével...a FEL-IS-MER-ése által. Mert a felismerésben ott a MER, a MÉRŐpálca és a MERSZ is.
Napunk kísérőangyal, „végzetszerűen” egy „haláli” angyal: AZRAEL. Aki mit hoz? A VÍG-aszt!!
Tehát bármi is záruljon le a életünkben: az szolgáljon VÍGASZUL