Reggeli Rituálé 2020-12-15-én

MOTTÓ: CSÍ-RA
 
Ha kiejtem ezt a szót, „csíra” mindenkinek megjelenik lelki szemei előtt a frissen kibújt növényke, melyet még maghéjjal együtt akár meg is lehet venni-enni, hisz vannak, akik tudatosan csíráztatnak. Mit tudunk ezekről a csírákról? Azt - és ezért is vesszük őket -, hogy VÉGTELEN ENERGIÁVAL rendelkeznek. Bennük legnagyobb a táperő, az ásványi-és vitamin anyag tartalom. Miért? Mert most vannak ezek a növénykék életük ELEJÉN, most van meg bennünk az INDULÁSHOZ szükséges minden létező életerő és energia.
 
Mindez a szóban is visszaköszön, hisz a CSÍ NEM egy kínai eredetű szó, ők átvették csupán és fent tartják – de IGAZI, MÉLYSÉGES, KOZMIKUS tartalmát NEM ÉRTIK. Mert nem is érthetik, hisz nem az ő nyelvükhöz kötött. Ők annyit tudnak belőle, hogy „életenergia”, oszt kész, punktum.
DE MI!!!Mi ÉRTJÜK IS!
 
Mi tudjuk, hogy aminek ismerjük CSÍ-nját-bínját, azzal TISZTA-ban vagyunk!
Aztán ami CSÍ-p, az egy ponton fejti ki EREJÉT. Tehát ami CSÍ-pős, az ERŐS!
Aztán aki CSÍ-nos az HARMONIKUS.
A CSÍ-kos, sok CSÍ többesszáma, ami ERŐVONALAKAT KÉPEZ!
Amikor varázsolunk, akkor mit mondunk? CS-ri-bí – CSÍ-ribá, bumm!
Az égen CSÍ-llagok CSÍ-llognak és RA-gyognak! Le. RA-nk.
Amikor valaki CSÍ-N-TALAN – akkor bizony szembe megy a REND-del, hisz ami CSÍ-nján van, az RENDben van.
Amivel CSÍ-nján bánunk, azt TISZTELJÜK és ÓV-atosak vagyunk vele. Óvjuk, nehogy baj érje...
EL vagy LE-CSÍ-títjuk azt, aki hangos, zajos – tehát diszharmonikus.
A kisbabának is mit mondtunk? CSÍ-csijja babája....
Aki be-CSÍP az kissé ingatag...
Aki ki-CSÍP-i magát, az ad a külsejére, hogy szép legyen.
Amikor Ki-CSÍP-ünk valamit, akkor KONCENTRÁLTAN kivesszük a MAG-ját, GYÖKERÉT..
.......
Nos, nem ismerem a kínia nyelvet, de nem hiszem, hogy náluk ilyen mélységben és ennyi megNYÍLvánulása lenne a CSI szógyöknek.
 
A másik: a CSI alliterációja a KI.
KI vagyok ÉN? És KI a másik? A-KI kint van, az ÉL-Ő....
Ha valaki BE-teg, be-TEK-eredett,akkor mi a gyógyulás iránya?
A KI-GYÓ-GYULÁS. Milyen módon? KÍGYÓ módján... mert ami TEKEREDIK az a KÍGYÓ és a RÉTES...
 
Tegnap napnyugta után volt Nap-Hold együttállás – ami MÁ-RA már ÚJHOLD.
Az Újhold egyébként ugyancsak falsul van deklarálva, hisz NEM az az újhold, amikor nem látható a Hold, hanem az, amikor megjelenik az ELSŐ CSÍRA – azaz az ELSŐ FÉNY-CSÍ-k!!
Tehát igazán MA érezhető ez az ÚJ-erő-energia.
Ami természetesen meg is jelent az asztrokockákban és a kártyákban IS.
Azaz a JÖ-VŐ-be tekintés lehetősége és ereje vált láthatóvá MA.
 
Mi a jövő? JÖ-VŐ: azaz AMI JÖN!!!
(A lányunk férje is VŐ, aki BE-JÖ-vŐ a családba....A "meny" pedig a fiú számára az ÉGI ASSZONY...)
Megint a magyar nyelv bölcsessége. Minden kozmikus összeföggés és REND megnyílvánul benne.
Aki JÖVŐ, aki-ami JÖN, az lehet ISMERETLEN???? Vagy „nemlétező”??? Legfeljebb tenmagunknak. Miért? Mert NEM TUDUNK róla. De attól, hogy nem tudunk róla, még LÉ-T-ezhet, nem?
Még a német ZUKUNFT szóban is visszaköszön, hisz a „zu” a „hoz-hez-höz”, KUNFT pedig az érkezés, az információ... Künftig=jövőbeli...
 
Itt újfent visszaköszön, hogy a FÉNY-TÉR-IDŐ hármasságában, amely hármasságot ma a RÁK jele jelenít meg, a BEFOGADÁS-TÁPLÁLÁS-ELENGEDÉS ritmusában, ami JÖN, az KÉSZEN VAN.
A mi dolgunk befogadni-feldolgozni-elengedni.
Érezzük, hogy JÖNnek dolgok. Események. Mert IDŐ van.
MI ÉRTÜNK BELE a VÁLTÁS KAPUJÁBA.
Tehát mi a mi valós dolgunk és feladatunk?
BELELÁTVA és BELE ÁLLVA a hullámba: ALKALMAZKODNI.
BEFOGADNI – feldolgozni, azaz benne cselekedni, benne kihozni magunkból a legjobbat, hisz minden körülmény azért érint meg bennünket, hogy valamit ÉBRESSZEN bennünk: tudást, képességet, látásmódot. Aztán ha INTEGRÁLTUK a felébredt képességet, jobban mondva, elkezdtük alkalmazni, használni, akkor már elengedhetjük azokat a dolgokat, melyek az ébresztést hivatották szolgálni. Utána már nincs vele dolgunk. Legyen az ember, legyen az valami egyéb más dolog.
 
Ma, ÚJHOLD napján új erőket kapunk, új perspektívák nyílnak előttünk. Szó szerint, hisz a HOLD a NYÍLAS csillagképben halad.
A KÍGYÓ-TARTÓ FARKÁNÁL. Tehát?
MEG-NYÍL-nak lehtőségek a termékeny MEGÚJULÁSRA, kigyógyulásra. Bármiből. Bárkiből.
Ebben ma URIEL támogat minket, aki bevillanó gondolatok és megérzések által segíti a RA-látásunkat helyzetekre, összefüggésekre.
A jövőnk érdekében.