Reggeli Rituálé 2020-12-14-én

MOTTÓ: HAL-ÁL
 
Hal-ál. Ál-HAL.
Mi az „álhal”? Az ebihal. Ami „olyan mintha”... hisz az ebihal nem igazi hal. De abban a pillanatnyi állapotában, amikor igaz rá az "ebihal" minősítés, mégis IGAZ. Mert mutatja a HAL jellegzetességeit. A béka(béke)-létnek egy átmeneti állapota.
A magyar nyelv kozmikus minőségét tekintve a gyö-k-ök soha nem véletlenek. Csak a ráépült tartalmak torzultak a tudatos torzítás mentén. Vegyük például az ORV-OS szót.
Az orvos valóban orvosol? Igen.
Egyben gyógyít is?
Az már egyáltalán nem biztos...
Miért? Benne van a szóban: hisz az ORV gyök teljesen mást sugallt!! Nem véletlenül.
A GYÓ-GYÚL-ÁS, sőt a KI-GYÓ-GYÚL-ás szóban benne van az egész folyamat MÁGIÁJA. A KI, mint irány, a GYÓ, mint IO, és a GYÚL mint az irányhoz szükséges tűzerő. A KÍGYÓ pedig a DNS szintű átalakulás, melyet a HITRENDSZERÜNK tud módosítani!
Érthető tehát miért ülnek ránk a vallások a manipulált hitek révén?
 
Mi a mágia? MAG-TUDÁS.
Tehát aki gyógyít, az GYÓGYÍTÓ. És nem orvos...Az orvos lehet gyógyító, de egy gyógyító biztosan nem orvos...
 
Aztán nézzük az ÖL szavunkat.
Az élet az ANYAÖLből indul. Még „öregisten” és megtér ISTANYA ÖLÉBE.. Amikor egy gyerek VÍG-ASZ-ra SZORUL, ölbe vesszük, SZOROSAN ÖLELjük, hogy átvéve a GYÓGYÍTÓ rezgésünket, feltöltődjön és újra VÍGan legyen. A víg kedély könnyed, repdeső és felemelő. A BÁNAT, a BÚ pedig lehúzó. Nehéz. Mint a nehézségi erő..
Miként válhatott hát az ÖL szavunk a gyilkolás alapszavává???????
 
Aztán ha már BÚ... Hogyan lett a BŐ-ből BÚ?? Hogyan válhatott BAU-DUG-ASSZANból, mint a BŐSÉG, termékenység megtestesítőjéből, aki egyenlő a BOLDOGSÁGGAL, bú-bá-nat???
És a BŐN-BŰN istenanyahitből „bűn”, melyet mára már úton útfélen, teljes általánosításban és fogalmában súlyosabb és NEHEZEBB kifejezés, mint a „vétek” szavunk? Pedig ez utóbbi a KI-FEJ-EZŐ. Azaz ebben van a FEJ, a SZELLEM, a LÉNY-ÉG: hisz aki nem tarja magát a SZEREN, az „szertelenné” válik és bizony könnyen VÉT a REND ellen...
Ahány átpolarizált szó – annyi VÉTEK a tudat, a tudatosság ellenében. Csak a ferdítés épít tenmagának „oltárt”, amin áldozatot kíván meg magának. De valójában KI és MI akar áldozatot? Kiforgatva az ÁLDÁS szót???
 
Ki GONDOLKODIK el azon, hogy ALAPVETŐEN NINCS OLTÁR és NINCS ÁLDOZAT – csakis HIT van, mely megépíti az oltárt és áldozattá tesz valakit és valamit?? Mert elhiszi, hogy csakis ÍGY tud meggyógyulni?? Mert elhitették vele, hogy ha leöl egy csirkét, egy bárányt, egy kost vagy netán egy embert, akkor annak vére majd őt magát tisztítja meg???
Érezzük, értjük, miként lehet társadalmakat BETEKERÍTENI, TORZÍTANI, FÉL-RE vezetni, EL-FERD(E)ÍTENI egy jól kitalált, TUDATOSAN FELÉPÍTETT HITRENDSZERREL???
És hogy ennek az EGY-IGAZ valóhoz semmi de semmi köze nincsen???
Na, ilyen a HALÁL témája is.
 
„Egy életem-egy halálom” – mondja a vitéz a mesében. Hát ez valóban mese is.
Érdekes, hogy tegnap, amikor a dátum alapján lehetett volna mondani, épp a 13-as szám alapján, hogy itt a „halál” a „fordulat”, vele együtt akkor itt az idő és lehetőség is, hogy a fordulathoz jósoljunk is, lekérdezzük a jövőt - igazából mégis MA érkezett el MINDEN JEL arra nézve, hogy egy HALÁL ELŐTT ÁLLUNK. Mégpedig KÖZVETLENÜL.
 
LEJÁR immár EGY KORSZAK.
A TORZÍTÁS KORSZAKA.
Sokan fognak elmenni hamarosan.
Azonban mielőtt bárki berezelne, kezeljük a kérdést a helyén.
HALÁL-ÁLHAL.
Miért volt Jézus jele a HAL?
A HAL jele két egymásnak fordított ív. Mondhatni FÉL-KÖR.
Mint a homokóra is..
Mi a KÉT FÉL? Ha összetesszük, akkor EG-ÉSZ. ÉG-ÉSZ.Egészség. TELJESSÉG.
TUDATOSSÁG.
A két fél nem más, mint az EGY és a MÁS.
Akik KI-EGÉSZ-ÍTIK egymást.
Vagy épp lehetnek egymás TÜKREI.
Ahogy a FENT-LENT viszonylat is egy tükörállapot.
Hisz az anyagban mindig a SZELLEM TÜKRÖZŐDIK vissza.
 
A HAL jele benne van a MANDORLA-ban, ISTEN-ANYA szimbólumában, mely az EGY-IS-TEN szimbóluma.
Tehát?
Tehát a létünk egy TÜKÖR lét. LÁT-szat! Amit a szemünkkel látunk.
De nem a MAG-SZEM-ünkkel, amiben a CSÍ-RA él...
 
A FENT tükre az itt LENT.
Akkor lehet HALÁL a halál?
NINCS végleges halál, amitől mindenki retteg – csupán egy élet befejezése, hogy egy másik az útjára induljon.
Hányszor éljük meg életünkben ezeket a lezárásokat és fordulatokat? Nem is egyszer. Miért? Hogy LÁSSUNK!! Ne csak nézzünk ki a fejünkből.
LÁSSUNK ÉS ÉRTSÜNK, hogy MINDIG, újra és újra lezárul valami, elmegy valaki – hogy jöjjön egy ÚJ. Egy MÁS.
 
Minden megy tovább a maga útján, REND SZERINT - csak a mi TUDATOSODÁSUNK változik.
A mi SAJÁT LÁTÁSUNK lesz MÁS.
 
A körülöttünk működő világ MINŐSÉGE saját HITRENDSZERÜNK TÜKRE. Változtatható a hitrendszer? Naná!! Hogyan? Úgy, hogy meghalljuk a FELSŐBB ÉN üzeneteit. Hogyan? ELCSENDESEDÉSSEL. A hal milyen állat? Zajos vagy csendes? Naugye...
A hal hol él? VÍZBEN!! LÉ-ben!! LÉ és LÉ-T – megint a magyar nyelv mágiája: akiben van LÉ az LÉTEZIK. Aki kiszárad, az meghal.
Fizikai szinten. Teste elporlad – de lelke, mely mint LÉ-LEK ugyancsak egy LÉ, tovább FOLYIK az ÉTERI vízben....
 
Tehát: ma és MÁTÓL elindulnak bizonyos ELSZAKADÁSOK, leszakadások, leválások, LEZÁRÁSOK.
Lehet, hogy még nem tapinthatóan, de az energetikájában már megjelenik. ÉTERI szinten már megindul – csak idő kérdése míg a szemmel látható síkon is megvalósul.
 
Ma MEGINT EGY KAPUBA ÉRTÜNK – mely immár a harmadik november 9 óta. Akkor lódult előre az „ELKEZDŐDÖTT” energetika, aztán december 9-én megérkezett a HELYCSERE erőtere és ma, december 14-én szó szerint a VÉG KEZDETE.
Még a száma is rájátszik, hisz a 14 a SORS-SZERŰ-ség száma.. Mely a változás energetikáját pulzálja. Bent IS és kint IS.
Sorsszerű, hogy egy ÚJ ÉL-et induljon útjára.
MERT IDŐ VAN.
Mégpedig az IGAZSÁG ideje és a HIT-rendszerek gyökeres átalakításának az ideje.
 
Napunk mai kísérőangyala JEREMIEL - ki is lehetne más -, aki arra mutat rá: MINDEN JÓL VAN ÚGY, AHOGY VAN. Hisz a sorsunk adott, az eseményeket sosem mi irányítjuk (csak azt hisszük).
Amit mi egyedül irányíthatunk, az a TENMAGUNK TUDATOSSÁGA. Életünk minőségének meghatározása a MEGÉLÉSEK TÜKRÉBEN.
Mindehhez a mai számok: 8.08 és 8.28...Ez volt az a két időpont amire ma szinte tűpontosan rávetült a pillantásom reggel.
Most pedig 10.07 van...
Tehát átfodulás a szellemiség szintjén