Reggeli Rituálé 2020-11-22-én

MOTTÓ: BÖLCSELETEK
 
8.44-kor ültem neki a Rituálénak, most 8.55 van, ahogy az írásba belekezdek. Mindezt 11.22-én. Ja, és 20-20-ban.
Nos, mindez még azoknak is fel kell, hogy tűnjön, akik semmiféle „magos”-sággal nem rendelkeznek és semmiféle viszonyulásuk nincs a számok titkos világához.
Pedig a világ erre fog haladni és egyre több JEL fog érkezni ahhoz, hogy a nemlátók és nemhallók tábora is lassan, lépésről lépésre nyisson a MEGÉRTÉS és VÁLTOZÁS felé.
Hogy ÁT-HANG-OLÓDJÉK.
Mi a BÖLCSESSÉG? „Gyökér-tudás”.. Ezért tartozik hozzá a mai asztrológia szerint a bak és Satana.
 
Kik a bölcsek?
Azok, akik EMLÉKEZNEK. Akik itt, emberi létformájukban képesek ÁTADNI a tapasztalati és az ismereti tudás összességét.
A bölcs ember lehet „hivatásos bölcs”, de lehet egy átlagosan hétköznapi ember is, aki teszi a dolgát, éli az életét és a mindennapi kapcsolataiban adja át tudását. Az ilyen ember könnyen felismerhető, mégpedig KISUGÁRZÁSÁRÓL. Óhatatlan tiszteletet parancsoló, tekintélye nem rendhez-ranghoz kötődő, a szeméből és/vagy a hangjából áradó erő pedig óhatatlanul HALLGATÁSRA késztet.
A bölcs ember keveset beszél, ő SZÓL.
„Megüt egy SZÓ-LAM-ot”.
A szólam a kórusban mi? Egy HANG-tartomány. Mondhatni egy rezgéstartomány. Mikor SZÓL szépen egy kórusmű? Ha a szólamok ÖSSZE-CSENGENEK, pontosabban HARMONIÁBAN vannak egymással.
A harmonia mi?
A szent hármasság ritmusa.
A beszédben megnyilvánuló harmonia, hármasság az, amikor van egy NYI-tás, van egy „KI-NYIL-atkoztatás” és van egy ZÁR-ás. Kövessük csak végig e 3-as ritmus TART-ALMA-t!!
Mi a tartalom? Az az ALOM, az az ALMA, ami mindig a teljességet képezte. És ami MEGTART.
Ami tartalmas, az bőséges. És ELÉGSÉGES. Nincs benne semmi felesleg.
A magyar nyelv mágiája. MINDENT elmond megint.
Egy mágus nyelv mágikus tartalma pontosan abban rejlik, hogy magában REJTI a kozmosz ritmusát, LÉNY-EG-ét, felesleg nélkül, ami úgy ÉR-V-ÉNYES, azaz ÉLŐ, hogy ÉRV-ényre jut általában IS és konkrét dolgokban IS.
Így nyilvánul meg a „fent-lent” , a „kint-bent” összhangja.
Mert mi az ÉLET ritmusa itt a Földön, az anyag, a test formai szintjén? A hármasság.
Van egy "NYI"-T-ás. Megnyílás. Amikor „rés keletkezik a pajzson”. Beköszön egy lélek az ANYA-hoz!!
Aztán az anya BEFOGADJA, tehát a lélek megNYÍ-Lvánul. Nyilvánvalóvá válik, hogy egy CÉLlal (nyíl) érkezett - hisz senki nem lődörög itt csak úgy (illetve vannak ilyenek, de ez más téma, mert nem kozmikus).
Aztán amikor KÉSZ lesz, teljessé válik az ÉLET-re. Ekkor lezárul egy kapu, hogy kiléphessen egy másikon.
Értjük? Érezzük?
 
Az az írásmű, zenedarab, amiben ez a ritmus megvan, mindig összecseng bennünk és velünk, ezért érezzük magunkat IO-l tőle. Ha belegondolunk, minden „teremtésünkben”, fellelhető ez a ritmus.
(Hmm.. 9.12-őt mutat az óra, 12=3.... )
Mindig akkor működünk JÓL, ha életünket is ebben a ritmusban éljük. Azaz mindig azt a szakaszt éljük JÓL, amiben épp vagyunk...
A hármassággal kiegészül a bekezdésben említett számsor, a 11,22,44,55 – így mondhatni egyben van, mindaz ami egy FÉL oldalon megtalálható. A másik fele már felfogható TÜKÖRKÉNT is, vagy kiegészítésként is, hisz az 5-ről a 6-ra jutás mindig egy SZINT-ugrás! Ugyanaz, csak már egy magasabb szinten. Akár az iskoláinkban is: amit általánosban megtanultunk, azt átismételjük a középiskolában – de egy egészen más szinten.
Nézzük akkor kicsit a számok mágiáját, úgyis sokan kérdezik tőlem, mi mit jelent, mivel sokak életében meg-JEL-ENNEK már JEL-ÉK-ként!
Kérdezhetnénk, miért?
Azért mert ÁTHANGOLÓDÁS van.
 
A kozmikus REND, tudás, azaz BÖLCSESSÉG legelső és legáltalánosabb, mindenki számára EGY-ÉRT-ELEM-űen értelmezhető kódnyelve a SZÁMOK nyelvezete, azok rejteki tartalma.
Tehát nézzük:
 
11 – az első MESTERSZÁM. 1=EGY. EGY-ben lét. Teljesség. Amikor duplázva van, akkor a szám ereje is megkettőződik, tehát arra hivatott figyelmeztetni, hogy MESTERE VAGYUNK TEN-MAG-unknak! Használjuk a bennünk szunnyadó MAG-erőt, magtudást, képességet, adottságot – lehetőleg egy MAG-OS, magasabb szinten, mint eddig. És ha ezt már sikerrel műveljük – adjuk át MÁS-nak is (2).
 
22 – az ÉRZÉKELÉS száma. A 2 nem az egy kétszerese, hanem FELE. Ez az osztottság száma – ugyanakkor a TÁRS száma is. Amikor kettőből lesz újra egy. Igen ám, de honnan tudom meg, hogy KI az, akivel újra EGY lehetek? Ennek titka az ÉRZÉKELÉSben rejlik. Amikor a láthatón TÚL-ra látok – ami pedig a MÁSIK SZEMÉBEN mutatkozik meg. A másik szeme egy KOZMIKUS KAPU. Ezért nem is tudunk bárkinek a szemébe nézni.... A láthatón túli világot a HOLD képviseli, mint a Föld kísérője, ezért tartozik hozzá a 2-es szám. Valamint a spiritualitás. A 22 arra hívja fel a figyelmet, hogy ne a látszatvilágba merüljünk bele, hanem érzékeljünk az azon túli VILÁG-ot, mert ott bújik meg a VALÓ-ság. Ha pedig már érzékeljük ezt a valóságot – akkor ITT, a Földön tegyük láthatóvá. Azaz, hozzuk be TÉR-be, tegyük mások számára is láthatóvá (4).
 
33 – mivel a 3 a harmonia, a teljesség, valamint az IGAZSÁG száma, ezért a 33 a MESTEREK száma. A vezetőké. A bölcseké. A 3-hoz tartozik a JUPITER, aki mindig a SZÍN-TISZTA igazság, isteni REND (vagy törvények) őre, ezért tartozik a MAG népe a NYILAS csillagképben őhozzá. (még várat magára az eredeti nevének a megtalálása..) Ha 33-at látunk, pláne éjjel, akkor azt üzeni, figyeljünk a gondolatainkra, figyeljünk a bevillanó felismerésekre. Kövessük a BELSŐ hangot és ne hagyjuk magunkat külső befolyásolástól megvezetni. Hallgassunk saját Mesterünkre – aki nem más, mint tenmagunk Felsőbb Énje, azaz a BENNÜNK LÉVŐ ISTENI részünk. Ha ezt megcselekedjük, kívül-belüle harmoniában leszünk, szó szerint megszépülünk (6).
 
44 – ezt a számot az „Angyalok számának” tartják. Ha sokszor látjuk, akkor tudhatjuk, hogy angyali segedelem vesz körül bennünket. Nyugodtan kérjük őket és élvezzük támogatásukat. Ugyanakkor a 44 a teljes stabilitás, a NYUGALOM, a kiszámíthatóság, a REND száma. A „tiszta kristály”, mint SZER-KEZET, a szent geometriák alapja. A sarkokat lekerekítve kapjuk a FEKVŐ 8-ast, a lemniszkátát, mely a Földet körülvevő mágneses ERŐTÉR dualitását jelzi. A 8 a KAPU. A „holvolt-holnemvolt”, a látható és láthatatlan világok közötti átjáró. Ha 44-et látunk, akkor mindenképp az ELCSENDESEDÉS a feladat, azért, hogy a HOL-nemvolt, vagy nevezhetjük HOLO-világ üzeneteit megértsük. Ha már KAPU, akkor nem véletlen, hogy SATANA száma a 8.
 
55 – az 5, az „elrugaszkodás” száma. Az 5-ről a 6-ra jutásé. Nézzünk a kezünkre (mert minden az orrunk előtt van): mekkora a távolság az egyik kéz kisujja és a másik kéz hüvelykujjak között? Ha összeteszem a két kezemet – akkor semmi. De ha széttartom? Akkor bizony a VÉGTELENBE nyúló! Tehát az 5 a SZINT-váltás, szintugrás, SZÍN-váltás száma. Ezért tartozik hozzá a „BEAVATÁS”. A mozgás, a lendület, az úton levés. MAGA A VÁLTOZÁS. A Tarotban a Főpap tartozik hozzá, a bolygók közül a Merkúr. Mindkettő a TUDÁS jelölője. Tehát ha 55-öt látunk, akkor az üzenet számunkra a VÁLTOZÁS. Legalább 2 szinten. Szellemben-lélekben. Aztán a belőle fakadó 10-es számon keresztül tenmagunkban is, az anyagban is, immár egy TELJESEN MÁS szinten működhetünk tovább.
 
A 10-essel pedig bezárult a kör – hisz a megnyilvánulás következő lépcsője újra a 11 lesz.
Most épp 9-37-et mutat az óra, tökéletesen visszaadva a fentieket, hisz a 9 a teljesség, a teljes bölcselet száma, amiből az EGY fakad – 37=10=1.
A 3 az igazság harmoniája, a 7 a hit, ami majd megújít....
 
Napunkhoz 2 kísérőangyal érkezett ma: URIEL, mint a „ragyogó ötlet” angyala (kaptunk eleget), valamint JOPHIEL, aki a tiszta LEVEGŐ fontosságára figyelmeztet minket.
Minden a LÉLE-K-ZÉSEN múlik. Ha valami „sokkoló” tudás ér el hozzánk, akkor „nem kapunk levegőt”.
Ha így vagyunk, akkor menjünk KI, legyen bármilyen idő is odakint, és szippantsunk nagyokat a friss, éltető levegőből....
Hisz LÉT-ELEM.