Reggeli Rituálé 2020-11-02-én

MOTTÓ: BIKA
 
Ma nagyon érdekes, hogy minden a „bika” körül forog: reggeli olvasmányom a TAU témakört hozta fel a Kék vér II-es kötetből, az asztrokockák a BIKA jelét küldték és hozzá a 2-es házat, azaz a "bika" „otthonát”, a Hold pedig a "Teremburán" a BIKA CSILLEKÉPben halad...
Nos, ha valami 3-szor megjelenik, 3 szinten és minőségben, akkor ott biza „buli van”...
Nézzük hát, nagyon röviden, hogy MI és KI az a "bika"?
 
A hagyományos asztrológiában a bika a földiesítés, az anyag, a megvalósulás fázisát jelképezi a napkörön.
Ahogy a 2-es ház is - a 12 ház közül. I-es az indulás, a 2-es a megvalósítás. A "földiesítés".
Nem véletlen hát, hogy összetartoznak. Mondom: a hagyományos asztrológia szerint...
T
ehát sejteni lehet, hogy ÉN MÁSKÉPP gondolom ..
A Rituáléban a bika és a 2-es ház mellé még a MARS érkezett, akiről már tudjuk, hogy maga a CSÍ, az ÉLETERŐ, mely a magot a földben életre kelti...
Egy másik kártyám a „Kertésznő” lapját küldte, mely lap ugyancsak a „földbe ejtett magok” mint értékek életre keltéséről üzen.
 
Most 10.10-et mutat az óra, ami épp átfordul a 10.11-re - tehát még számmisztikailag is a FÖLD-ből való "KICSÍRÁZÁSRÓL", az ÚJ ÉLET beindulásáról van szó.
Hmm... épp „halottak napján”.. Mintha a „fityiszt” mutatnának az égiek a földi szokásokra..
Érdekes elmerengeni a Kék vér könyvek mentén a TAU üzenetéről. Mely maga az ÁTFORDULÁS jelképe a két-rétűségből, azaz a kétneműségből, az osztottságból, a lesüllyedt „por-állapotból”. Hova? Az ISTENI MINőSÉGBE.
 
Ez a VISSZAÚT. A HAZA-találás útja. Az EMBER számára.
 
A MINO-TAU-R-US legendája mai, hagyományos értelmezésben nagyon nehezen fejthető fel és érthető meg. Nekünk nagy előny a MAG-AR nyelv tudása, melynek felépítése, a gyökrendszer, tökéletesen engedi oda-vissza, lebontva és felépítve megmutatni a honnan-hová irányokat.
A „Mino”-ból nem véletlen, hogy mára már „mini” lett, ledegradálva egy ősi MÉN minőséget...
Hatalmas a katyvasz, a teljes zűrzavarig, a mitológiák és legendák terén, melyből egyetlen kiút van: a MEGÉRZÉSÜNk fogja megsúgni a helyes értelmezést (rátüsszentés!!), olvasás során.
Ilyenkor AHA-élményeken keresztül áll bennünk össze az a szellemi ős-tudás, mely a fizikai síkon, azaz szóbeli-képi-írásbeli hagyományok-legendák szintjén önmagában véve már szinte teljességgel lehetetlen, oly sok a tudatos torzítás, az össze-vissza információk halmaza.
 
Tehát a TAU-nak mint keresztnek és mint „bikának”, az égvilágon SEMMI köze nincs egymáshoz! Ez egy tudatos összemosás, amikor már nem tudni, mi volt a szellemi eredet, a „gyök” és mi a rárakódás, a maszlag. A sár. Mely „SAR” eredetileg „arany”, de az aranymáz is lehet megtévesztő és elvakító...és akkor bizony sárba ránt...
 
Tehát a TAU, a „fej nélküli kereszt” nem más, mint a valódi KERESZT-ÚT. Két ága ha tulipános vagy szárnyas végződésű ráadásul,, akkor bizony a TÉR kiterjedését mutatja, mindkét irányba, ami már „NEMES”, azaz osztott, felezett. Mivel a TÉR 7 rétegű és minotaurusz legendájában 7x7 ifjút és lányt kell a „bikának áldozni”, tehát, a szimbolikák nyelvét lefordítva: akkor lehet túljutni a „keresztúton”, ha magunkba intergráltuk a 7x7 spirális szintet.
Ez az a 49, ameddig (állítólag) a halott lelkek is még itt maradnak. Ez az ÁT-LÉNY-ÉG-ülés ideje a Tér-Időn túlra.
 
Jézus a keresztfán sem más, mint a TAU-ból lett AN(K)H-kereszt, melynek immár FEJE IS van, hisz a fej nem más, mint maga az ÁTFORDULÁS helye! Mit jelképezett Jézus maga, egész lényeg? Az ÁTFORDULÁST. Hol történik az átfordulás? MINDIG FEJBEN! Mikor kezdhető egy ÚJ ÉLET? Miután FEJBEN újjászülettünk. Túllépve a kereszt kersztjén, letéve a keresztutat...
Nos, ERRŐL szól a „bika”.
 
Az újjászületett MINŐSÉG megjelenéséről, megvalósításáról.
Ennek gondozásáról, ápolásáról, fenntartásáról – sőt, tovább fejlesztéséről.
A szimbolumok terén nem elhanyagolható, hogy az asztrológiai BIKA jele nem más, mint SATANA,, ahogyan valamikor a FÖLDRŐL látható volt. Mit képvisel SATANA? A határt. A TÉR és IDŐ kapuját. A torz felfogások szerint az „Alvilágot”. De mi az „alvilág”?? A belső világunk. Vagy inkább kettős lényünk KAPUJA a felsőbb minőségünk, isteni részünk megértéséhez. Így lesz Ő az ÁTFORDULÁS szimboluma. A lemniszkáta 8-asa.
7-ből a 8.
A téridőből a Teljességbe. Az Isten-ANA-létbe.
 
SATANA az ősi kódok tudója és őrzője.
Vajon "véletlen", hogy a "bika hátán viszi a "Plejádokat", a 7 (+2) tündér csillagát?...Értjük? Érezzük? Kapisgáljuk a TISZTA és a torzított tudás mibenlétét?
Tehát van köze bármilyen „bikához”? Semmi esetre sem...
 
Mai napunk kísérőangyala ZADKIEL, aki a „Tanulás és Tudás” üzenetével érkezett. Miért? Mert az ÁTFORDULÁS, a TAU, a „bika” lényegét, mondanivalóját, megértését és alkalmazását a mindennapokban csakis TUDÁS által tudjuk megvalósítani. Hol van bennünk a TUDÁS? TEN-MAG-unkban. Az írott tudás mire való?
A TEN-MAG tudás felébresztésére.
Hát jónapot!
IO NAPOT!