Reggeli Rituálé 2020-11-03-én

MOTTÓ: BIKA 2
 
Folytatása következik - még mindig a „BIKA” körül forog a „Terembura” és természetesen az „ész-közök” üzenete.
 
A „Teremburán” a HOLD a BIKA csillagképben jár, elhalad az ALDEBARAN, a „Bika szeme” előtt, majd érinti a Bika hátán a PLEJÁDOKAT, eljut a Bika szarváig és átlép a ORION csillagképbe.
Már tegnap részletesen szó volt arról, hogy az asztrológiai bika egyáltalán nem egy „bika”, semmi köze nincs semmiféle állathoz – annál inkább magához az EMBER-LÉThez. Így nagybetűvel írva. Mert a „Nagybetűs” EMBER nem egyenlő a mai kisbetűssel, még NINCS NEM-ekre hasadva, még EGY, még NEM működik benne a „Nem”, a tagadás Y minősége, ezáltal nincs még női és férfi minőségre szétesve, hanem valóban ISTEN képmása, azaz FÖLDI ANA. MA-MA.
Aki mostani világunkban él, nőként és anya is, sőt már nagymama is, és mindemellett még ráadásul tisztában is van tenmaga EMBER-mivoltának KOZMIKUS, azaz ISTENI minőségével, pontosan az ÉLET befogadásának-táplálásának-elengedésének megélése révén, nagyon jól ÉRZI-TUDJA, hogy mit jelent valójában az ISTEN-tudat és annak földi megnyilvánulása. Nagyon jól TUDJA, hogy ebben SEMMI HELYE nincs semmiféle versengésnek, semmiféle hatalmi alá-fölé rendeltségnek, harcnak, háborúnak, öldöklésnek. Ez mind annak az Y minőségnek a hozadéka, mely MEGHASÍTOTTA az EGY-tudatot..
 
A BIKA csillagkép tenmaga teljességében, egységében, arról a „KERESZTÚT”-ról üzen, amely a VISSZATALÁLÁS útja. Visszatalálás a hétszer 7 (+2) rétegen keresztül, a szivárvány színein át, 7 (+2) rezgésminőségből, 7 (+2) tudatszinten át az átfordulás csomópontján át újra az EGY-be.
Ahogy tegnap is írtam vala: Jézus keresztfájának üzenete is ez, hisz Ő az átfordulás maga. Ő a 13-ik, a Fényen túl. Miért?
Mert a Fényhez a 12-es szám tartozik, a látszatok, a kötés száma.
Az átfordulás, a „halál” hol történik? A 13-as számban.
Tehát Ő MAGA, az ő minősége, az ő személye, az általa mutatott TUDATOSODÁS az átfordulás maga. Meghalni az "egonak" és feltámadni a "tudatnak".
A „bika”, a TAU keresztje a FEJ NÉLKÜLI kereszt.
Az átfodulás hurka, az ANKH, vagy Aszklepiosz, a gyógyítás botján is a FEJ, ahol az alulról induló két kígyó összetalálkozik. És újra EGY lesz. Tehát Hol történik az átfordulás: FEJBEN!
„Ebben" a fejben már össze van kapcsolva a tobozmirigy által a SZÍV és az ÉSZ, nem elkülönülten működve. hanem EGYSÉGBEN.
 
Tudom, hogy ez így leírva egy kicsit sok ás elvont – de a szimbolumokat NEM VÉLETLENÜL „találták ki”. A szimbolumok beszélnek, üzennek. „Nyelvezetük” univerzális, mindenki számára érthető. A kozmikus tudás mindig a szimbolumokban van elrejtve. Vagy kódolva. Hímzéseinkben sorra megjelennek, így lehetett az üldöztetés idején átmenteni a tudást. Vajon véletlen, hogy tudatosan ledegradálták, szépen kiirtották, vele együtt az EMLÉKEZETET IS??
A BIKA szeme, az „ALDEBARAN” csillag egy „őrző-védő”, aki a PLEJÁDOKAT, a 7+2 tündért vigyázza az Orionnal szemben. A „bika szeme” mindig a TÉNYEK MÖGÉ LÁT! Lát és láttat. ITT, a földi világban is.
 
Nagyon régóta mantrázom, mondom, hogy ez az egész év a BELSŐ ÁTALAKULÁSRÓL szól. Miért?
Hogy megértsük tenmagunkat, a saját életünket, feladatunkat, szerepünket és a külvilág működését.
Azért, hogy felülemelkedve a látható dolgok szűk keretein KÉP-esek legyünk meglátni a FELSŐBB ÖSSZEFÜGGÉSEKET.
Ezért mondom újra és újra: elengedhetetlen a Kék vér könyvek elolvasása.
Hogyan tudnánk megérteni különben mindazt, ami mostanság történik és még történni fog? Mondjuk Nyugat-Európában?
Csakis adott tudatszinten lehet meglátni és megérteni, miért OLYAN emberek ülnek a vezetői székekben, akik ülnek. Miért NINCS családjuk? Miért teszik azt, amit? És mit készítenek elő már hosszú évek óta?
 
Na de nem a BIKA lenne a Bika és Aldebaran az Aldebaran, ha nem LÁTTATNÁ MEG AZT, úgy egyéni, mint közösségi szinten, hogy van az emberi akarat és elképzelés, amit „teremtésnek” hívnak – és VAN A FELSŐBB AKARAT, amit pedig KOZMIKUS vagy ISTENI SZÁNDÉKNAK hívnak!! És hiába akar az ember (kisbetűvel) világhatalomra törni és FÖLDÖN ISTENT JÁTSZANI, hiába hiszi azt magáról, hogy azt teremt meg, amit csak akar – itt lóg a kéz a bilibe, mert mindig akkor mutatja meg magát az isteni akarat, amikor a földi EGO eljut arra a szintre, hogy elhiggye: ő maga az isten, aki BÁRMIT megTEREMTHET! Amikor azt hiszi, szembe mehet minden FELSŐBB, TÉNYLEGESEN ISTENI akarattal.
Hogyan szokott ez a saját életünkben is megnyilvánulni?
Úgy, hogy Mi AKARUNK valamit. Elképzelünk valamit. Teremteni akarunk valamit. Imádkozunk érte.
Aztán TELJESEN MÁST kapunk, mint amiért imádkozunk!!
Ilyenkor csalódottak és kiábrándultak vagyunk.
De ez a LECKÉNK ahhoz, hogy felismerjük: a mi földi mivoltunk elméje, EGO-ja NEM LÁTJA a felsőbb összefüggéseket, hacsak nem kezdi el működtetni EMBER mivoltának ISTENI részét. Ami pontosan az a kozmikus TUDAT, mely minden egyéb testben élő LÉNY fölé emeli. Ugyanis kozmikus lény az, akinek van kozmikus tudata. És pont ez az a láthatatlan és megfoghatatlan, ugyanakkor nagyon is érezhető különbség, ami az EMBERT elválasztja az ÁLLATTÓL, és ami romba dönti (szerencsére) az egész darwini ideológiát. Ez a kozmikus tudat pedig nem egyenlő az EGO tenmagáról alkotott istentudatával.
 
Tehát, mi a Bika üzenete?
Az, hogy LÁSSUNK TÚL az anyagon.
Az, hogy ÉLJÜK és ÉREZZÜK meg, legyünk TUDATÁBAN annak, hogy mi itt NEM TEREMTÜNK, hanem MEGVALÓSÍTUNK. Megvalósítjuk SAJÁT SORSUNKAT, saját KÜLDETÉSÜNKET, saját FELADATUNKAT egy SZINPADI JÁTSZMÁBAN.
Egy dologra kell figyelnünk csupán és ez életünk MINDEN területére vonatkozik: lássuk meg a felsőbb akaratot.
 
A minap hallottam egy történetet egy balesetről, ahol egy kislány kómába esett. A család mindent elkövet, hogy visszahozzák és itt tartsák. DE!!! Vajon megkérdezték-e a kislányt magát, hogy Ő itt akar-e maradni? Átgondolták-e, hogy az egész helyzetben kinek mi a tanítás? Milyen szeretet-kapcsolatok azok, melyek függésben tartanak, melyek kötőfékként fognak és nem engedik a lelket szabadjára? Még spiriutálisan gondolkodó emberek is beleesnek az anyagi lét csapdájába és nem tudnak felülemelkedni, mihelyst egy dráma, „tragédia” történik.
Tehát újra és újra: tudatosodás, átfordulás – minden fejben dől el!
 
Erről üzen MA IS, mondhatni még MINDIG: URIEL, Urana képviseletében. Figyeljünk a BELSŐ hangra, mert az ISTENI, a felsőbb világot válasza imáinkra, kéréseinkre mindig BENT jelentkeznek. Nem kiabálva – hanem csendben. De ha csak a külső zajt halljuk – akkor nem fogjuk a belső súgás hangját ÉSZ-lelni....