Reggeli Rituálé 2020-11-06-én

MOTTÓ: A BIKA VARÁZSA
(kicsit hosszú lesz)
 
Már megint – vagy még mindig – a „BIKA”...
Természetesen nem véletlenül forognak körülötte az éteri gondolatok, mert ugyan mint „bikának” semmi köze nincs semmiféle „bikasághoz”, mégis a MEGVALÓSULÁS, a MEGNYILVÁNULÁS minősége a mai napig hozzátartozik.
NEM véletlenül...
 
Ma reggel a Kék vér kötetek közül a II-t választottam, jelen esetben kizárásos alapon, mivel a másik kettő már két napja egymásba forgatva várakozik az asztalon egy „megnyilvánulásra”, egy „kibeszélésre”.. A téma mi más lenne megint, mint SATANA, mivel az ő mibenlétének a megértése immár kulcsfontosságúvá vált, pontosan a világban zajló események kapcsán.
Satana, vagy közismertebb ÁT-nevezése szerint a” szaturnusz” (így, ebben a formában leírva csakis kisbetűsen), naprendszerünkben egy GYŰRŰS bolygó. Más bolygóknak is vannak gyűrűi, de mégis a szaturnusz az, amelyik a leginkább ismert és a legnagyobb figyelmet, kíváncsiságot felkeltő a kutatásokban. Nem véletlenül persze...
 
Valamikor a szaturnusz a Földről pontosan úgy látszódott, ahogy a bika szimbolikája azt visszaadja. Már beszéltem erről az összekapcsolódásról több videoban is, valamint arról is, hogy vannak olyan Madonna szobrok, melyeknél a „Szűzanya”, aki valóban egy „SZŰZ ANYA” (azaz EGY-séges, TISZTA, azaz TELJES, ahogy a „teljes szív = tiszta szívvel”), egy bolygón áll és egy „félholdon”. A mai felfogásban ez a Föld és a Hold.
Persze miért ne lehetne ez így IS értelmezhető, mert így IS igaz – de a TISZTA LOGIKA alapján sokkal TÖBB van mögötte.
A szobrot komplexen kell értelmezni, mert összetartozva képez benne EGYséget a Madonna, a gyermek és a bolygó a lába alatt.
Így komplexen szimbolizálja SAT-ANA-t, aki a kozmikus ANA megtestesítője. Maga az EMLÉKEZET az EMBER számára.
Mire? Eredetére.
A BOLDOG ÁLLAPOTRA.
Hisz MA-DONNA, azaz a MI ASSZONYunk nem más mint a BAU-DUG-ASSAN. Amikor átlényegülünk, azaz Satana kapuján átlépünk, milyen állapotba kerülünk? A megboldogultba...
Nohát.. gondolkodjunk, „rakodjunk”...
 
Elmondhatjuk tehát, hogy a BIKA szimbolikája egyenlő SATANÁVAL. Most sokan háboroghatnak, hogyan lehet keverni a szezont a fazonnal: de ezt csak az kérdezi, aki nem lát. MÉG.
A keverés – a keveredett állapot ugyanis épp a felszínt uralja.
 
Visszatérve a mai Kék vér könyvre, a tenmagát adó II-es kötetre, mely véletlenül épp a BIKA témájánál nyílt ki, teret követel a REND-rakásra. Akinek megvan a könyv, felcsaphatja a 228-ik oldalon és megnézheti közelebbről az ott látható ábrát, ami nem más, mint az ELSŐDLEGES MÁGNESES MEZŐK fotója.
Mit csatolunk a kozmikus ANYÁHOZ?
Az elsődleges mágneses mezőt.
Mi az elsődleges mágneses mező? MINDEN élet forrása....
Satana a TÉR és IDŐ kapuja. Ő a forrás, a kezdet (ezért tartja kezében A GYERMEKET, aki nem más, mint maga az EMBER), de ő MA-AT is, aki az IDŐ vonatkozásában meghatározza, hogy mikor, azaz „MA” lépünk ÁT hozzá, tehát mindjárt megadja a TÉR-beli irányt is: az ÁT-lépést... A VÉGET.
 
Csodás magyar nyelvünk kozmikus MÁGIA-ja, azaz VARÁZSa..
ÉLET és HALÁL együtt.
Egy új élethez mindig LE KELL ZÁRNI az előzőt.
Az elmúlt napokban mi volt a „BIKA” lényegisége? Maga a „KERESZTÚT” fogalmának a megértése. Ami a VISSZATALÁLÁS útja. Hova kell visszatalálnunk?
Az EREDETHEZ, a FORRÁSHOZ.
Mit keres minden ember? Tenmaga EREDETÉT. A forrását.
„KI vagyok ÉN?”. „HONNAN jöttem én?”
Amikor ezek a kérdések először felmerülnek bennünk, akkor lépünk a „VISSZAÚT” első lépcsőfokára...
De a meséink vajon miről szólnak? Mit keresünk bennük?
Azt a VARÁZST, amit elvesztettünk. Ami után folyamatosan vágyakozunk. A szárnyalás, a könnyedség, a TELJES BÉKE, a TISZTA harmonia után. Amiben FELOLDÓDHATUNK.... Mi az, ami felnőtt korban is elvarázsol minket? Maga a varázs. A varázs mit pendít meg bennünk? Mindig a LELKÜNKET, az érzelmeink világát.
Mi kapcsolható az érzelmekhez és a lélekhez? Szimbolikájában?
A VÍZ. Az ÉTERI VÍZ. Mi a mágneses mező? ÉTERI FLUIDUM..
Ki jelképezi az éteri vizet fent az égbolton, SATANA „után”? NEPHTIL, mai nevén neptunusz (aki ma egy hímségi poszeidon... jájjj... ez már valósággal fáj..)
Nephtil önti az égi „mannát”, MÉZET, a Földre, az ANYAGBA.
Hol termelődik a méz? Még a Földön is? Egy 6-szögletű MÉH-sejtben. Mi a 6-szög? KÉT HÁROMSZÖG...A harmonia kiterjedése..
Mi látható SATANA bolygóján?
Felül egy lilás hatszög, pontosan a méhsejtet formázva, az alján pedig egy SZEM látható... Amit „ISTEN SZEMEKÉNT” jelenítenek ma meg.
Tehát HOL van az isteni mivolt és annak SZEME? MÉg látható formában IS? Satanán....
Akkor vajon miért lett ő a Sátán vagy a Sátán anyja???
Na, gondolkodni!! Rendet rakosgatni... Fejben, lélekben...
 
Ahhoz, hogy saját magunkkal tisztába jöjjünk, tisztába kell tennünk magunkban a külvilágot.
Ehhez elengedhetetlen az ELVONT, az elvonatkoztatni tudó gondolkodás. Miért tanulunk ZENÉT? Verseket? És egyébként matematikát is? Pontosan az elvonatkoztatási képességek használata érdekében...
Miért fontos hát a Bika-Satana kapcsolatról tudni? Hol van ennek haszna a mindennapokban?
Nos, a mindennapokban talán nincs haszna – egyelőre.
De előbb-utóbb lesz, mert a tudás révén minden megváltozik. BENNÜNK. Látásmódban, gondolkodásban, viszonyulásban, értékrendben. És az értékrend már megjelenik a hétköznapokban...
Ha megértjük a satanai összefüggéseket, akkor megértjük a világ mai működését, a mögöttes erőket és szándékokat.
És ha megértjük, akkor tudunk változtatni.
Saját látásmódunkon, tudatosságunkon. Mire jó ez?
Arra, hogy ki tudjunk lépni az ELMÉT fogva tartó bilincsek szorításából és mi magunk vissza tudjunk alakulni lényünk isteni részébe...
 
De térjünk vissza Nephtilhez, aki csurgatja az égi mannát, a „vizet”, a mézet, magyarul az ÉLTETŐ ENERGIÁT az anyagba.
Mi az anyag? Maga a 3D, a TÉR kiterjedése az IDŐ függvényében. Tehát a Földön a 3D micsoda?
Az elsődleges éteri, kozmikus ENERGIA besűrűsödött megnyilvánulása.
Mi mozgatja, teszi élővé az anyagot? Igen. Az I-GÉN. Ami „leutazik”, lefolyik az éteri vízben, mézben.. A kozmikus „DNS”- ha tetszik...
Itt a földi létben mit képvisel a méz?
Elsődleges gyógyító minőséget...
 
A VÍZ mit ad? Megnyugvást... Vajon a meditációs zenékben miért ALAP-VETŐ a víz hangja?...
Érezzük? Értjük?
És kezdjük látni, hogy milyen aljasul, ALJA-szintre van ma minden ÁTPOLARIZÁLVA?
Miért vajon ?
Hát miért és ki másért, mint a HATALOM birtoklásáért...
Ami elindult jhvh-val..De erről már volt szó. Most, a mai napnak nem ez a lényegi vonása. Csak annyiban, hogy a VARÁZS és a VARÁZSERŐ bizony nem a hatalomhoz, a „hat alomhoz” tartozó energiaminőség.
 
A varázsélmény után vágyunk. De mi után tudunk vágyni?
Csakis aztuán, ami a MIÉNK!!
Tehát a varázserő bennünk van! Ez a MÁGIA. A TEN-MAG-unk képessége. De a TEN-MAG mit tartalmaz? Azt a MAG-erőt, azt az IS-TEN-i részt, ami az össze-vissza kevert-kavart mino-tau-rusi mondákban, a torzszülöttnek, a KÉT-LÉNY-egű lénynek a HALHATATLAN része!!
Mondhatni, a Felsőbb ÉN.. Mely maga a LÉLEK EGY-tudata.
 
Milyen érdekes, ha belegondolunk: azt mondja a magyar nyelv a nőre: „ASSZONY-ÁLLAT”.
Ez a megfogalmazás MA, mai ELTORZULT felfogásunkban legalább annyira téves, mint a picsa, a sar, a bűn.. és még lehetne sorolni. MINDEN szavunk, ami MAGASRENDŰ, ami ISTENI eredetű, sőt, mágikus teremtő szó, köszönhetően a dualitásban permanensen meglévő „A-SZIR”, „MINDEN-TAGADÓ” erőtérnek (mely ma épp a liberáldemokrata szellemi terrorban nyilvánul meg), egytől egyig az ellentétes értelmezésre áthangolt.
Az „asszony-állat” Pap Gábor szerint, az állapotos asszony.
Aki „megállt”, aki befogadott és táplál... aztán majd elenged és útjára bocsájt. Igen, ez IS benne van e fogalomban.
Érdekes módon a férfiakra nem mondjuk, hogy „férfi-állat”. Persze ettől függetlenül van az az állapot, amikor nyugodtan mondhatjuk rájuk 😀– de kozmikus szinten nem létező fogalom. Miért? Mert kozmikus szinten maga a „férfi” lét sem létező.
Csak a dualitásban. A HASADT-ságban.
 
Van a magyar nyelvben NEM-iség? Van. Mégpedig magában a TAGADÁSBAN.... Tehát, természetes, IGEN, I-GÉN, azaz I-steni állapot a nemiség? Nem... De hát erről szólnak a Kék vér könyvek... Tessék fellapozni, elolvasni őket.
Na, de vissza az „asszony-állat”hoz: ha azt mondjuk az ISTEN minőség maga az ANA-lét, a kozmikus „anya”, akkor KI az asszony, amikor „megállt”? MAGA AZ ANA-állapot.
Az EMBER elsődlegesen KI? Amikor még EGY-ben volt, hasítatlanul? ANA-EMBER. Égi ember. ANA-létformában.
Tehát az „asszonyi-állat” valójában kicsoda?
Az ANDROGÜN EMBER, aki MÉG osztatlan, még EGY, még ARANYKORI. Benne van már a FÖLDI, az anyagi, az „állati”, a halandó rész – de ugyanígy benne van az ISTENI, az ANAi rész, mely AZ ÉLET HORDOZÓJA és TOVÁBBADÓJA. A VARÁZSERŐ!!! Mely ÉLTETI az anyagi, az „állati” részt. Mégpedi a szent hármasság ritmusában, mely befogad-táplál-elenged.
Mindez a férfiaknak kellemetlen lehet olvasni - de nekik meg PONTOSAN ezzel a tudattal van egy kihívásuk: MIÉRT van a férfi lét és mi a küldetés benne? Mi az az Y minőség, mely mára teljesen EGY PÓLUSÚVÁ tette a világot. Pontosabban a FÖLD életterét...
 
Értjük? érezzük?
 
Minden varázs ÉLETRE HÍVÁS.
 
Nem mondom, hogy teremtés, mert csak azt tudjuk megteremteni, anyagba önteni, ami már ENERGETIKAILAG IS LÉTEZŐ. Tehát a teremtés NEM ITT TÖRTÉNIK.
Itt CSAKIS MEGVALÓSÍTÁS lehetséges. Lehívás. Formába öntés.
Mi a varázs lényege számunkra, emberek számára?
Amikor a LÁTHATATLAN LÁTHATÓVÁ VÁLIK.
Nos, ez a „bika” lényege: meglátni a láthatatlant a látható mögött. Láthatóvá TENNI a láthatatlant.
Kin keresztül válik láthatóvá a láthatatlan? SATANA-n...
 
Mindezt soha nem a „látható szemünkkel” fogjuk meglátni, hanem a „láthatatlannal”, ami bennünk van. Amit úgy hívunk, 3-ik szem, vagy belső látás, azaz ÉRZÉK-elés.
A HOLD, a láthatatlan varázserők képviselője, aki közvetlen kapcsolatban áll Satanaval, akitől KÉK ÉGI hullámokat vesz és továbbít a Földre, amit a TOBOZMIRIGY tud befogadni és álmok formájában nekünk átadni (ezért lehet a Madonna szobrokon Boldogasszony lába alatt a Föld a Holddal IS – meg maga a Satana IS) – most épp az EGYSZARVÚ csillagkép alatt halad a "Teremburán". Mi az Egyszarvú égi üzenete?
A 3-ik szem belső látása, a fókuszálás.
Megláttatni a láthatatlan összefüggéseket a láthatók mögött.
A láthatatlan VARÁZSERŐ képessége.
BENNÜNK.
 
Napunk kísérőangyala megint URIEL, aki a TISZTA FELFOGÁS üzenetével érkezett.
Háát, remélem, a magam részéről sikerült valamennyit hozzátennem a tiszta felfogáshoz, de a megértés úgymond már nem az én dolgom, ehhez kell egy kis VARÁZSERŐ is... ami pedig ott van mindenkinél TEN-MAG-ában..
Az ÉLETETŐ VÍZben...(11.22-kor..)