Reggeli Rituálé 2020-11-09-én

MOTTÓ: VÉG ÉS KEZDET

Hááát... mit mondjak. Bár „hát”-tal nem kezünk mondatot... Mert azok a „kutyaütő” véletlenek... amit soha nem véletlenek...mert teljesen véletlenül össze is csengenek... Ráadásul 9.11-et mutat nálam a dátumjelző (mivel német alapra van beállítva)...Mondhatnám, HELYZET VAN!

Kezdem a tegnappal, saját kitörésemmel, ami a video elé ültetett. Alapból teljesen más téma volt összeállítva az asztalomon, de az még csak fel se merült, jobban mondva csak zárójelben pendítettem meg, hogy majd, legközelebb.... Aztán az éjszaka a fülemben szólt egyik Mozart zongoraverseny Adagio tétele (már megosztottam, lehet, újra kiteszem, mert annyira szép) és azon morfondíroztam: miért EZ? És miért tér vissza újra és újra? Pontosan háromszor...Mi az ÜZENET EBBEN a dallamban? Aztán jött a reggel, ahogy kinyitottam az ablakot, „megütötte a fülemet a CSEND. Olyan csend, amit hallani lehet... Amikor az ember levegőt is alig mer venni, nehogy megzvarja... Amikor csak a fáról lehulló levelek halk neszezése a legerősebb zaj.. Amikor „elhallgat” az autópálya lármája és SEMMI nem hallható a megszokott, normál zajokból...Amikor az ÁHÍTAT itat át... lelket, testet, gondolatot...Ilyen indulás után következett a szokásos „kávé+ Kék vér könyv” testi-szellemi napindítója. Majd maga a Rituálé lehívása. Végül a „Terembura” helyzetére való rápillantás...

És összeállt a kép.

Nem lesz könnyű úgy megfogalmaznom, hogy ne az ijedelem legyen az első hozadéka. A lányom nemrég hívott, hogy anya, mi van a levegőben, mert egy telefonhívás pánikkeltő hangulatára összecukkolt a gyomra. Érzi MAG-ában, hogy oka nincs rá – de mégis. Nos, kitűnően leképzte a mia napot... MEGÉREZTE, hogy valami beindult. Mert valóban beindult.

A karmester felemelte a pálcáját...

Elindult a végső visszaszámlálás – a ROMBOLÁS útján..

Mindenki érzi a zsigereiben, már jóideje, hogy lóg valami, pontosabban „A” változás szele a levegőben. Mindenki „új világról” beszél. Csakhogy egy új világ nem jön el csak úgy magától. Nem jön bele egy régibe!! A réginek el kell tűnnie. A régit le kell rombolni. Ahogy egy párkapcsolat sem indulhat útjára addig, míg bármelyik félben benne van az előző emléke. Egy házba sem költözünk be úgy, hogy ne újítanánk fel, ne vernénk le a festéket, ne dobnánk ki a régi bútorokat, energetikailag ne szabadítanánk fel a múltja alól.

És ez az ÉLET MINDEN területén így működik!

Egész évben arról beszéltem, írtam, hogy ez az év, még számmisztikailag is, a KAPCSOLATOKRÓL szól. Mivel a 2-es a HOLD száma, a 20 pedig a FELTÁMADÁSÉ – ezért összerakva mit mondhatunk el? Mi az év feladata? A látható és láthatatlan világ együttműködését BENNÜNK HARMONIÁBA hozni, mert ez lészen maga a FELTÁMADÁS. TEN- MAGUNKBAN. Ráébredni, hogy „vagyok aki vagyok” – de a VAGY-OK tulajdonképp nem más, mint az OKOZATA egy „létezés-oknak”. Az, hogy ÉN itt vagyok emberbőrben, egy adott személyiségben egy „IO OK”-kal indult útjára. Ahogy minden MÁS is és MÁS VALAKI is ebben a 3D fény és téridő dimenzióban.

Tehát a cél és feladat annak FELISMERÉSE, hogy mi itt az OKOZATOT látjuk ugyan, érzékeljük és tapasztaljuk – de az OK NEM ITT keletkezett!! NEM a fizikai létben! Minden ami ITT MEG-NYÍL-vánul, az a fizikai szemmel NEM látható dimenziókban már MEGVAN. CSAK azt tudjuk megvalósítani, ami VAN. Ami LÉT-ező. Azért tudok ÉN mint EGY-ÉN itt testben összesűrűsödve megnyilvánulni, mert a nem látható tartományban IS LÉTEZEM!

Érthető? „VILÁGOS”?

Az azonban mai világunkban már más kérdés, hogy a „beszopódott” anyagi, „humanistának” nevezett korlátolt gondolkodás ezt nem akarja tudomásul venni és mindent elkövet arra nézve, hogy elhiggyük: csupán EGY életünk van, az, amelyiket épp most élünk. És elhiteti, kialakítva a halálkultuszt a vallások segedelmével (mert nehogy azt higgyük, hogy a humanizmus más, mint a vallások ideologiai erőtere), hogy a halállal mindennek vége, tehát rettegni, félni kell tőle. Mindent el KELL követni a TESTI létforma meghosszabbítása érdekében....Szerencsétlen hülyék.. mondom én... Mert azok...Feltűnt, hogy mostanában mennyi hirtelen és váratlan haláleset van? Nem véletlen. Megkönnyebbülnek, eltávoznak, mert abban, ami jön, inkább NEM vesznek részt...Mondhatni, ők választják a könnyebb utat.

Egyre nyilvánvalóbb és egyértelműen érzékelhető az érzkelők számára, hogy ennek a téveszméket gyártó világnak immár LEJÁR AZ IDEJE. TÉNYLEG beleértünk „AZ” IDŐKAPUBA, amiről már sokan jósoltak, ki-ki tenmaga tudatszintjének megfelelően. Ki rémeket gerjesztett, ki felkészített. Aki akart, tenmaga is utána járhatott, kiszűrve saját MAG-a szerint, saját magának, hogy HOL és MI az IGAZSÁG.  Tehát alapvetően NINCS ZSÁKBAMACSAKA. Már ÉV eleje óta mantrázom jómagam is, mire érdemes fókuszálni. MINDENKI kapott időt a felkészülésre, a LÁTÁSra, az ÁT-HANGOLÓDÁSRA.

A váltás alapvetően és mindenkiben BENT zajlik. Erről beszélek már jó ideje a Holdcsomópontok helyzetének taglalásán keresztül: most van itt a KIGYÓGYULÁS lehetősége. A  „halálon” (skorpió) keresztül, KÍ-GYÓ-GYÚL-va érhetjük el a KI-EMEL-kedést, a felülemelkedést, a TELJES VÁLTOZÁST. Erről beszéltem a múlt héten a „BIKA-írásokban” is. Hogy mi is valójában a sokat emlegetett „KERESZT-ÚT”. A kígyóenergia segítségével ledobni a régi bőrt, a régi kódokat, programokat és teljesen megújulva a GYÚJTÓ energia segítségével, mely tűz módjára KI-ÉG-ET bennünket, és immár ÁT-ÉG-ve tudjunk az ÉG-i minőségünkkel ÚJ-RA egyesülni. Ezzel az energiával tudjuk magunkat megváltoztatni, ezzel SZÜLETÜNK ÚJ-já!! Nem újra – hanem ÚJJÁ. Egy teljesen MÁS minőségben.

Mit jelent ez a hétköznapokban? MÁS világszemléletet. MÁS látásmódot. MÁS gondolkodást. MÁS értelmezést és felfogást. MÁS értékerendet – mely immár HARMONIZÁL a kozmikus RENDdel.

Erről az újjászületésről szólnak a Kék vér gyermekei könyvek, teljesen MÁS módon, mint bármilyen más spiriutális tanítás, vagy tan vagy miegyéb. EZÉRT hangsúlyozom, mondom, mantrázom, ismétlem ÚJ-RA és újra, mert az igaz ÚJJÁSZÜLETÉS lényegisége ezekből a könyvekből érthető meg. Ezeken keresztül hozható össze az EGY-ÉRTELmű megértés a benső érzékelésünkkel.

A „HOLD” energiával NEKÜNK magunknak kell egyenesbe jönnünk. A HOLD milyen energia? A Föld mellett „ketteskének” besorolva? NŐI. FŐPAPNŐI. Ugyanakkor a 2-es szám nem az 1 kétszerese, hanem az „EGY”, azaz a teljesség FELEZŐDÉSE. A HOLD pedig MINDIG ERRE emlékeztet. A feleződés hatására van a DUALITÁS. A fent és a lent, és e két végpont között a bejárható távolság. Az út. Az, hogy a két végpont között MI MAGUNK épp hol tartózkodunk, egyedül RAJTUNK MÚLIK. Senki máson. Mennyire vagyunk KÖZÉPEN? Mert a közép a 0, az egy, a „semleges”, a KI-EGY-ÉN-SÚLY-ozott állapot. Bármelyik irányba lendüljünk is ki – ösztönösen mindig igyekszünk vissza középre. Lélekben, érzésekben, gondolatokban.

Tehát mi az év üzenete? ÖSSZE-HANG-olni a SZÉLSŐSÉGEKET. EGYensúlyba hozni. BENT is, KINT is. Legelsősorban TEN-MAGunkat felsőbb vezérlő elvünkkel, azaz a FELSŐBB Énünkkel, valamint a társas, párkapcsolati viszonylatainkban és a nemzetek között egyaránt.

A BELSŐ áthangolás meghozza a látszatok mögé látás képességét – hisz a HOLD mindig a titkok világának IS a jelölője. Kire mondják, hogy lelke megfejthetetlen? Persze, hogy a nőkre... Miért? Mert ŐK emlékeztetnek a VALÓDI KOZMIKUS ISTEN-minőségre...Kit állít ez az év a fókuszba? A NŐT. A női minőséget. Az ANA-t. Az IGAZ EGYISTEN mivoltot – az egypólusú, kibillent hímségi erőtérben. Mely elérte a végpontját...

A külvilág már jó ideje ebben a kibillent, egypólusú szellemi erőtérben  működik. Ez az Y, a hímségi erőtér. Őhozzájuk tartozik a verseny, a küzdelem, a harc minősége. Miért? Mert létük „csonkolással”, hasítással jött létre, tehát bennük van a harc erőtere tenmaguk jogosultságának a bizonyítására. A harchoz azonban ellentétek kellenek, hogy legyen alapja. Így született meg a valaha egységes SÍRI világ ellentéte, a tagadás, a NEM, a nemiség, az Y az A-SIR erőtér. Ami néhány ezer év alatt teljesen kibillentette a mérleg nyelvét. De ettől még azt állítani, hogy tönkre tette volna az emberiség  a Földet – vicc. Ez egy elmeprogram, ami megint csak az anyagban tartja a gondolkodást. És még csak véletlenül sem engedi meg a kozmikus LÁTÁSMÓDOT. Tudatosan keverve a szezont a fazonnal, mondván, majd „kozmikus testvéreink biztonsági tanácsa összeül és meghányják-vetik, hogy mit csináljanak a Földdel”... Ha-Ha-Ha... Ezen már csak röhögni lehet, annyira gyermekded és annyira idióta..

ÉRZÉKELHETŐ, hogy az egyterűség, a  kibillenés, elérte a végpontját. Időben és térben egyaránt. Bent is és kint is. A „teremburán” a JUPITER utolére a PLÚTÓT. Igazság és kozmikus ERŐ egymár mellé kerültek. A NYILAS csillagképben. Felettük  a SAS-sal. Azaz az IGAZSÁG, az éles látás ELEMI ERŐVEL TÖR FEL. Mert ez a JÖVŐ ALAPJA. Ez fog megNYÍLvánulni!

Nemrég vetettem kártyát Olaszországra, egy ismerősöm kérése alapján. Ebben a kirakásban  is a megoldás helyére a FELTÁMADÁS és az IGAZSÁG lapjai érkeztek. Együtt. Ahogy Magyarország esetében is, még hónapokkal ezelőtt. Ha pedig már 2 országra vontakoztatva az IGAZSÁG a kulcsszó  – azaz a Jupiter -, akkor az bizony markáns és döntő erejű TÉNY, ami bizony markánsan  megköveteli a magáét!

Mi zajlik a világban már hosszú ideje? És mit élünk meg mostanában nap mint nap? A megtévesztést, a tudatos hülyítést, az információhalmazban való elsüllyesztés egyértelmű szándékát. Miért? Mert a hatalomnak bábok kellenek. Nemgondolkodó robotok.. Pontosabban olyan robotok, akiknek gondolatai az ő erőterüket erősítik: mondjuk például a liberalizmus és demokrácia fogalmai mögé bújtatott gyűlöletet, elnyomást, utálatot a másképp gondolkodókkal szemben. Ők hivatkoznak a másképp gondolkodók jogosultságára – de másképp csak az ő elképzeléseik szerint lehet gondolkodni. Aki ettől eltérő, az kiiktatandó. Leginkább azok, akik igyekeznek identitásukat, gyökereiket, egyediségüket, saját életterüket megőrizni az együttműködés keretein belül. Érdekes módon azok, akik a manipulációkra ráirányítják a figyelmet, már nem fontosak, mert az információáradattal elnyomható a hangjuk. Ezt tapasztalom jómagam is.. Sajnos..

Tehát száz szónak is EGY a VÉGE:  elindult a VÉGJÁTÉK.

Mit ír a Kék vér gyermekei III-as kötetében Golenya Ágnes a 302-ik oldalon? Ahol kinyílt ma a könyv?

„Az önmagunkon belüli EGY, a FORRÁS meglelése csak HU-man szinten lehetséges, amikor már SZABADOK vagyunk minden külső szabályrendszertől, izmustól, vallási dogmától, külső rituális előrírásoktól (megj.: lásd a tegnapi „csúcs-élmény” Rituálét. Vajon véletlen a sorrend, hogy először megtapasztaljuk, milyen szabadnak lenni, majd ezután alászállni a tényleges változások sodrába?). Ennek első lépcsőfoka mindig a lázadás. Amíg az EGY-ÉN nem lázad, addig nem képes szétfeszíteni, lerombolni a külső erők által ráakasztott korlátokat. (..) Ez a rombolás építi egyben az újat. Ezt a sívai erőt nem érti avagy nem akarja ma az ember, sőt, menekül előle. (..)

A JELENLEGI VILÁGNAK, RENDSZEREKNEK ÖSSZE KELL OMLANIA AHHOZ, HOGY EGY ÚJ ÉPÜLHESSEN. EZ AZ ÉLET RENDJE”.

Nos, a JUPITER és a PLÚTÓ együttállásával, mellettük SATANA-val, immár BEINDUL a rakéta. No kecmec... Itt az idő.

A SAS csillagkép az IGAZSÁG ÉLESLÁTÁSÁT teszi lehetővé. A magasabb, mondhatni KOZMIKUS összefüggések meglátásának és megértésének a lehetőségét. Azt, hogy egy új világhoz – ami ADOTT, amit NEM MI TERETMÜNK, hanem BEÉRTÜNK annak IDŐKAPUJÁBA -, ÚJ emberi minőségre van szükség. Új, tisztább látásmóddal, amelyben a jupiteri IGAZSÁG-TUDAT ALAPVETŐ.

A megtévesztések kora lejárt. Felszámolása MOST INDUL.

A NAP a MÉRLEG csillagképhez érkezett, a Jupiter-Plútó együttálláshoz KVINTIL, azaz „Mágusi”, szellemi fényszöggel kapcsolódik. Mit jelent ez? Hogy „Megvilágosodás” gyúlik a FEJEKBEN! A MÉRLEG az elérhető egyensúlyt jelképezi, mely kimondottan szellemi úton érhető el első lépcsőben.

Így kerül összhangba a külső változás a belsővel.

Mert ami kint az bent – amit fent az lent.

Tehát a karmesteri pálcát felemelték. Viszont egyet még nagyon fontos megemlíteni: akik eddig megtettek mindent a TISZTA, azaz TELJES IGAZSÁG értékrendje mentén, volt BÁTORSÁGUK kiállni érte, szembe menni a látszatvilág nihilli erőterével, ők most „aranyesőt” kapnak a nyakukba, mint Holle anyó meséjében. Akik a nihillt erőltették, az isteni értékrendek teljes sárba tiprását – nos az ő jutalmuk a szurok lészen....

Félni azonban NEM KELL.

A Rituálé észközei mit küldtek? Az OROSZLÁNT, azaz a BÁTORSÁG erejét, és a FELSŐBB IRÁNYÍTÁSban való bizalmat. Ami nem más, minte TENMAGUNK FELSŐBB ÉNJÉNEK a VEZÉRLŐ EREJE. Aztán a 10-es házat: a megvalósulást. Valamint a SZŰZ jelét. Aki nem más, mint a REND.

A kártyák a „Veszteség” lapjában a rajtunk lévő függelmek, láncok letépését, „a lerombolást”  jeleníti meg. A „Belső kincsesláda” lapja pedig a MAG-unkban meglévő tudásra, kincsre, a VALÓDI ÉRTÉKRE irányítja a figyelmet, melynek száma 39. Még számmisztikailag is teljesen EGY-ben van, ugyanis arra a belső, MAG-unkkal hozott, tanításra nem szoruló ÉRTÉK-MÉRŐ-re utal, mely minden emberben ott van, csak EMLÉKEZNIE kell(ene) rá.

Most elindul az EMLÉKEZTETÉS erre a minőségre....

Napunk kísérő angyala RAGUEL, aki az ISTENI REND üzenetével érkezett. Ráadásul akkor lendülettel kirepülve a kártyapakliból, hogy a földön landolt...

Tehát ami most várható, amire eddig a FELKÉSZÜLTÜNK, bent – most elindul KINT IS a maga útján...

Nekünk nincs más dolgunk, mint a nézőtéren ülve FIGYELNI, a tanulságokat meglátni, a visszacsatolásokat megélni, az igazságokat KIMONDANI. És legfőképp NEM FÉLNI!

Mert tudjuk: a FELTÁMADÁS nincs KERESZTÚT és HALÁL nélkül...Csak nem azon a fogalmi szinten, ahogy eddig nekünk azt a fejünkbe nyomták....