MINDEN SZENTEK - MINDEN FEJBEN DŐL EL

Reggeli Rituálé 2020-11-01-én
 
MOTTÓ: MINDEN FEJBEN DŐL EL
 
Ez evidens. És mindenki tudja is. Fejben.
Csak épp mennyien alkalmazzák is??
Mennyien képesek cselekedni a változásért?
 
Nemrég volt egy diskurzusom valakivel, aki hosszan ecsetelte, mit miért NEM tud megoldani. Többször leírtam neki: döntsd már el végre mit akarsz!! Amíg nem döntesz, akár erre, akár arra, addig felemészt a tehetetlenség energiája – amit mi ugye „töketlenségnek” hívunk, ha már tökszezon van .
Hiába írtam le, hogy NEM TUDSZ ROSSZ döntést hozni, akár kipakolsz a főnöködnek, akár nem. Ha netán kirúg ezért, akkor ki kell fizetnie, tehát van időd tovább lépni... Vagy elkezdeszt MOST más munka után nézni és addig kibírod a jelen helyzetet, de aztán ha megvan, felállsz és kipakolsz, felszabadulva a felhalmozódott nyomás alól. Mi volt a válasz? Nem tehetem meg, mert.... Az a baj, hogy... Ki vagyok szolgáltatva, mert....Nos, ilyenkor szoktam mondani: „tudod mit? Csinálj amit akarsz, de engem lécci ne kérdezgess, ha úgysem hallod meg azt, amit mondok”. Pláne, ha nem is én mondom, hanem a kártyák és én csak közvetítem..
 
Számtalan esetben fordul elő, hogy hiába részletezem, micsoda időket élünk, hogy MOST aki VESZI-ÉRZI-ÉRTI az adást, TÉNY-legesen életeken át felhalmozódott karmikus terhektől szabadulhat meg és engedheti ki magából „dzsinijét”, szabad szellemét, aki ugye „túllátva a felhőkön” teljesen MÁS minőségű látást közvetít nekünk. Letehetünk sémákat, hiteket, vallások dogmáit, melyek teljesen megkötötték lelkünket, szellemünket, rányomva bélyegét a családi és szerelemi kapcsolatok működésére, amik aztán életről életre göngyölödtek tovább megoldásért kiáltva.
Szóval, hiába minden szózat, sokan csak sorolják, hogy de így a gyerekkor, de úgy.... De így az anyával való kapcsolat-de úgy...
Meg hogy az apa mit csinált.... És még sorolhatnám a múltból hozott sérelmek, bántalmak típusait....
 
Könyörgöm (bár nem szoktam)!! TEGYÜK LE EZEKET A KÓDOKAT!! Mert most tényleg MINDENKI LETEHETI!! Mindenki!!! MOST tényleg itt az IDŐ, a MÓD és a LEHETŐSÉG ahhoz, hogy felülemelkedjünk tenmagunkon! Hogy TÉNY-leg MINDENT másképp lássunk! Hogy elhagyjuk a bajokra, a problémákra való fókuszálást, a beszűkült látásmódot. Hogy TÉNY-leg elhiggyük: Univerzumunkban NINCS LEHETETLEN – ezért az emberi életben sincs -, csakis TEHETETLEN! Hogy mindig minden megoldható, csak kell hozzá az ELHATÁROZÁS és a SZÁNDÉK. No, meg az AKARAT IS a TETTEKHEZ, nemcsak a kifogás gyűjtemény, mit miért nem lehet megoldani, megtenni, megvalósítani.
Akár elhiszi bárki, akár nem, TÉNY-leg minden FEJBEN DŐL EL!
Az IS, ha csak a bajokat látjuk, az IS ha a JÓT!
 
Két ember VILÁGLÁTÁSA „homlok egyenest” (ezt a kifejezést most LÁSSUK IS és értsük IS a Kék vér könyvek tudásának tudatában!!) eltérő lehet, bár ugyanabban a „valóságban” élnek.
Tegnap előtt már szó volt róla: KINEK MI a valósága?
Milyen DIMENZIÓT ÉRZÉKEL maga körül??
Minek milyen ENERGETIKÁVAL van dolga?
Aki bajt lát: bajt vonz magához. Aki FÉL, bevonzza a félelem megvalósítását, ami TELJESEN LOGIKUS is, hisz a félelem is energia, tehát egy adott, "felezett" rezgésszinten rezeg, és mivel az azonos vonzza az azonosat, azzal fog összekapcsolódni, összecsengeni, aki-ami hasonló rezgésű.
Ennek ellentételeként, aki szellemben-lélekben erős és határozott, aki hiszi és éli a JÓT – az pedig azt a világot fogja élni és MŰKÖDTETNI amiben ő rezeg, mert azt az energiát árasztja magából, tehát azt is fogja bevonzani.
 
Tehát? Ki tartja fent a különböző energiák működését??
Az ember MAGA.
 
Aki fél – kiléphetne belőle, ha meglenne benne a kellő elhatározás. Aki ellenségeskedik – kiléphetne belőle, ha meglenne benne a megfelelő szellemi megértés, hogy ő csak egy bábu bizonyos hatalom kezében.
Lehetne valóban IO a világ?? Lehetne, simán. De ehhez SZELLEMBEN és LÉLEKBEN kell-ene újjászületni.
Felismerni – megérteni – cselekedni.
 
A minap az „Isten szeme” videom alá valaki bekomentelte, micsoda butaságokat mondok, mert a „bestia számát” emlegetem, amiről pedig a jelenések könyve egyértelműen megírja, hogy a „gonosz” száma (mármint a 666). Nos, visszaírtam, hogy ajánlom figyelmébe a tanulás és a fejlődés lehetőségét, és jó utazást kívánok a szellemi ébredés útján... Vajon megteszi? Csak reménykedni lehet benne, bár az ilyen bigott gondolkodású embereken szinte lehetetlen változtatni. De a LEHETŐSÉG ADOTT.
 
Ma „Mindenszentek” napján tálcán kínálkozik egy téma, amin – ha már szellemi-lelki megújulás – jó lenne elmerengenünk...
KIK IS azok a „szentek” és kis is azok az „aprószentek”, akiket az EGYHÁZ annak deklarál?
Nem szeretnék egyetlen szentet sem a sárba rántani, különösen nem a magyar szenteket, DE!!!! Először is tegyük tisztába, KI az az „egyház” (akár római, akár görög, akár református, akár evangélikus és még sorolhatnám), hogy egyáltalán MIT képvisel és leginább azt, hogy KINEK-MINEK az ÉRDEKÉBEN??
Kik és milyen alapon és milyen jogosultsággal kiáltottak ki bizonyos embereket szentekké??? (Tudom, hogy milyen – de a KÉRDÉST futtassuk át magunkon mégis. Mert itt kezdődik a gondolkodás.)
És vajon MIÉRT KELL ezekhez a szentekhez mint KÖZVETÍTŐKHÖZ fordulni, ha Jézushoz vagy Istenhez magához szeretnénk imádkozni??
Mely Isten egyébként BENNÜNK van, tehát KÖZVETLEN A KAPCSOLAT – csak KI és MIÉRT hitette el velünk azt, hogy ez nem így van?!
 
Alapvetően nagyon sok „szent” ember élt a szenteken kívül és él ma is közöttünk (erre most rá is tüsszentettem). Akik nem ülnek fel egy oszlop tetejére, nem játszanak el extázist, nem szórnak hamut a fejükre, hanem csendben, álhatatosan teszik a dolgukat, építik magukat és a környezetüket. Akik KÖZVETLEN kapcsolatban vannak Istennel, a felsőbb világokkal és SZÍVbéli módon igyekeznek a saját látásukat átadni másoknak. Csendben, feltűnés nélkül.
Kell az ő munkásságukhoz bármilyen EGYHÁZI, vagy valamely más szervezet általi elismerés???
Arról nem is beszélve, hogy mennyi olyan hivatalosan szentnek minősített személy van, akit pedig egyszerűen szemközt kellene köpni az „életműve” alapján!
 
Nos a „Mindenszentek” is egy igazi LÁTSZAT-ünnep, egy „nesze semmi fogd meg jól” elismerése embereknek, akik „feláldozták” életüket másokért.
Ezzel el is érkeztünk egyik kedvenc témámhoz, az ÁLDOZAT és a hozzá szorosan kapcsolódó KEGYELEM fogalmához.
Mivel SEM ÁLDOZAT nincs, sem KEGYELEM!
Ezek MŰVI és a hatalom által KREÁLT fogalmak az emberek kiszolgáltatottságának a tudatosításához!!
Vajon miért SULYKOLJÁK belénk állandóan és folyamatosan ezt a két fogalmat?? Ráadásul olyat is, mint a "MAGYAROK INGYEN KEGYELME"?!
Tisztában vagyunk azzal, hogy MIT mondunk és MIRŐL BESZÉLÜNK??!
Ugyanis ebben a két fogalomban közel-távol sem lelhető fel a FELELŐSSÉG, a FEL-ÉL-ŐS-ség TUDATA!!
Mert mi a felelősség? Az, hogy TELJES TUDATOMban vagyok, TISZTÁBAN vagyok a TELJESSÉGEMMEL, tehát a TELJES TUDATOMMAL hozom meg a TUDATOS DÖNTÉSEIMET.
Ha eszerint hozom a döntéseimet, akkor TISZTA-ban vagyok az OK-OKOZAT spirituális mibenlétével, a SZER RENDJÉVEL.
Ha tudatom teljes tudatában hozom meg a döntéseimet, akkor vajon „áldozatot hozok”? NEM. És lehetek bármilyen áldozat? Nem. Döntök és cselekszem.
Eldöntöm, hogy adott esetben a saját életemmel mit kezdek.
Viszont a döntésemet amúgy meg a SORS-TUDATOM irányítja, mert adott sorsot megélni jöttem a Földre. Akkor lehetek áldozat? És könyöröghetek kegyelemért??
Érzékelhető a lényeg? A „LÉNY-ÉG”? A felelősség mibenléte?
Ami nem más, mint a bennünk ÉLŐ ISTEN-TUDAT??
Amit teljesen KIVETT az egyház a kezünkből? Vajon miért??
Gondolkodtunk már ezen?
És ha már itt tartunk, akkor gondoljuk át az öngyilkosság mibenlétét is, amit megint totálisan kitekert az egyház.
Ha eldöntöm, hogy az életemmel mit kezdek, akkor nincs áldozat, akkor FELVÁLLALTAM egy SORSOT.
 
A KEGY-ELEM mindig alá-fölérendeltséget tételez fel.
Csakis az tud kegyelmet adni, aki megteheti. Akinek hatalmában áll. Van a kozmoszban, az Isteni létben „kegyelem gyakorlás”??? Legfeljebb annak a „teremtett istennek a halálra ítélt teremtett világában” – amihez egy IO-zan gondolkodású embernek meg alapból SEMMI KÖZE NINCS! Ez ugyanis a káprázat teremtett látszatvilága.
E káprázat szellemi minősége tökéletesen nyomon követhető az egyházi dogmák, a humanizmus, az anarchisták, a forradalmak, a kommunizmus és a mai liberalizmusban szellemi vonulatában. SEMMI KÜLÖNBSÉG NINCS – csak a felvett MÁZ ELTÉRŐ! Miért? Mert egytől egyig az EGY-ÉN alárendelését, megtörését, a hatalomnak való kiszolgáltatottságát szolgálja, leválasztva tenmaga istentudatáról, azaz KOZMIKUS LÉNYÉRŐL! MIért? Mert egy hatalom addig marad fent, amíg van kiszolgálója.
Érthető tehát, hogy az ESZMÉK MIÉRT GYŰJTIK a kiszoglálóikat? MIért hülyítenek? Miért programoznak?
A független embert nem lehet megtéveszteni.
A független ember ISTENBEN és ISTENNEL él.
Bármilyen hatalmi rendszer is uralkodjon a FÖLDÖN!
Hol tud egy hatalmi rendszer fenn maradni? Csakis az anyagban.
Na de mi van az anyagon túl???
Tehát?? Mindennek meglátása hol dől el?
Igen. FEJBEN.
Nem könnyű átkapcsolni – de nem is lehetetlen.
 
Ebben támogat minket URIEL, aki mindgi Urana jegyében érkezik, aki jelenleg a KOS, a „fej”, a KEZDÉS, a szellemi ÚJJÁSZÜLETÉS csillagképében áll, szemben a SZŰZ lábánál járó Nappal. Tehát?
Ha kibillenünk, mert látjuk a rendetlenséget, akkor tegyünk rendet először a FEJÜNKBEN, tisztítsuk meg a GONDOLATVILÁGUNKAT, majd megerősítve lelkünket tegyünk lépéseket is...