HÁZASSÁG MINT ERŐTÉR

Reggeli Rituálé 2020-09-07-én

MOTTÓ: NŐ ÉS FÉRFI

Huh... nem is tudom, hogyan kezdjek bele... Már most tudom, hogy hosszú lesz...

Elsőre nem értettem az összefüggéseket, miként kapcsolhatók össze a „Házasság” kártyalapja, az asztrokockák „Mars-11-Bika” megnyilvánulásai  a Kék vér III-as kötetében - mint reggeli penzummal -, olvasottakkal. Majd egyszercsak felment a villany, a harmadik kártyalap címszavának olvasatakor: KOLLEKTÍV ILLÚZIÓK.

BINGO.

 A „Teremburán” egyébkén Vénusz-Mars kvadrát pulzál, és épp ma állt meg a MARS a látszólagos útján, amivel már jó ideje riogatnak. Mától „indulnak a huhogások”... csak hogy tudjuk... Egyébként, hogy mennyire korlátolt és ostoba gondolatokat engednek ki magukból asztrológusok, asztrozófusok, az maga a döbbenet. És jéééé.. amikor mindezt írom, 8.44-et mutat az óra... Tehát megint „beletrafáltam”. Azaz: minden FÉLELEMKELTÉS ALJAS SZÁNDÉKÚ!!! Mert „alsó hangon” szól.  A 8-as „alsó végén”. Tehát? Van belőle KI-emelkedés és ÁT-fordulás!!

És itt bele is tudunk mindjárt csatlakozni a NŐ és FÉRFI témába, elsősorban természetesen KOZMIKUS szinten, aztán majd lehozzuk a magunk világába.

Mi zajlik mostanság? FÉLELEMKELTÉS. Mi a félelem? Szó szerint „FÉL” ELEM. Kiknek az eleme a félelem, mint FÉL ELEM? A FÉRFIAKÉ!!! Mert ők genetikailag FÉL ELEMEK, ugyanis REDUKÁLT MINŐSÉGŰEK.

„MÚLHATATLAN NŐSTÉNY ŐSSEJT ROSTBAN MEGBÚVÓ MÚLANDÓ HÍMSÉG”. 

A hímségi létforma egy „teremtett isten teremtett teremtménye”, aki egyébként tenmagában életképtelen, mivel nem tudja fenntartani magát, tehát „halálra van ítélve”. (Ezt mé Müller Péter is leírja). Nem képes szaporodásra. A látszat ellenére sem. Hiába a mag, meg a szórásának a képessége – ha nincs aki befogadja! Már azt is bebizonyította a tudomány, hogy nem a legfürgébb hímivarsejt jut célba, hanem az, amelyiket a petesejt MAG-ába ENGED!!! Ami egyébként "kozmikus alaptörvény" - csak a tudomány kullog megint a természetes REND után.

Ezenkívül azt is kimutatták genetikusok: minden magzat lánynak indul (múlhatatlan nőstény őssejt rost), majd a 7-ik héten (és itt jön be a metafizika, a FÉNY dimenziójának a LÁTHATÓ 7-essége) történik egy „csonkolódás”, bizonyos szekvenciák LEZÁRULNAK és a magzat fejlődése irányt vált.

Tehát elmondható, hogy a hímségi létforma metafizikai vonatkozásban kimondottan a 7-ességhez, a FÉNY-hez, a TÉR-IDŐ dimenzióhoz kapcsolható. Mint a nemiség osztottságánka a megnyilvánulása. A "nem" a mag nyelvén "nem". Azaz NEM LÉTEZŐ. Csak illúzió. Ami "kolletktívvé vált". Tehát a nemiség  egy VÉGES minőség egy VÉGES rendszerben.

A FÉNY - akárhogyan is nézzük-, a „sötétből” fakad, mely VÉGTELEN. Kihez kapcsolják mostanság a „sötétet”? SATANA-hoz. Ki Satana? A FÉNY dimenziójának KAPUja. Ő a „Kilépő pont” a TÉR-IDŐ dimenziójából. A 7 és 8 fordulója. Ő MA-ÁT. MAAT.  Ő a „madonnaszobrok” alakja. Aki kezében tartja „gyermekét” a FÉNY nemzedékét...

Minden NŐ és minden ANA egy KAPU. A NŐ az ÉLET kapuja.

Értjük? Érezzük?

Az élet az anya-méhben indul,  sötétben, VÍZ-ben.

Miként írják le a végtelent a tudósok, filozófusok már többezer éve? FLUIDUMként. ÉTERI VÍZ-ként. Ki és MI kapcsolhato a VÍZHEZ? A LÉLEK. Mely láthatatlan, mely áramlik, mely érzékel a láthatatlan világokból. Az ÉLETVÍZ nem más, mint „TENGRIT” Istenanya, aki minden ŐSNÉP emlékezetében megjelenik. A miénkben is, mint UKKO, mint Boldogasszony. És itt most gondolkodjunk el azon, hogyan válhatott  viszonylag rövid idő alatt egy hímség, egy  "poszeidon" a tengerek urává??!!!! És hogyan tudta ezt a világ befogadni?? Lenyelni?? És hogyan lehet, hogy még ma is, a Neptun bolygót férfiként ábrázolják?? Vagy akár a Vízöntő csillagképet?? Vajon mennyi tiltakozó hangot hallunk, mely a REND után kiáltana??

De nézzük tovább a fizikai síkon:

A genetikusok hogyan jelölik a női kromoszómát? X-nek (ami egyébként H.... Nem véletlen, hogy a rovás H betűje is két egymás fölé rajzolt X). Egy nőben alapvetően 2 X kromoszóma van. Egy férfiben 1 X és egy csonkolt X, azaz Y. Egy emberpár esetében tehát 3 x és 1 Y a felállás. Az Y milyen minőség az X-el szemben? Egy FÉL ELEM.

Mely minőséghez köthető tehát a FÉLELEM ENERGIÁJA? Igen, az Y-hoz. Hogyan tudott a Y (jé)-hovai minőség mint egynegyednyi ERŐTÉR a 3 X fölé kerekedni? A LEGALACSONYABB REZGÉSminőséggel, ALSÓ HANGON, ALJASUL: a félelemkeltéssel. Ami az ERŐSZAK velejárója. Véletlen vajon, hogy a HÁBORÚ, az ERŐSZAK egyedül és csakis az Y minőséghez köthető? Véletlen vajon, hogy Y-hova a teremtéstörténet teljes átpolarizálásával, ÉVA „másodrangúvá, szolgává” tételével tudott csak „teret szerezni magának”?? Egyébként NEM ELTAGADVA, hogy az ÉLET fájához CSAK ÉVÁNAK van hozzáférése.... Tehát, egyébként MINDEN az orrunk előtt van, csak LÁTNUNK KELL!

Mi jellemzi a mai világot? Elég csak körbenézni: háború, erőszak, leuralás, gátlástalanaság, gyermekek szextárggyá tétele...Persze vannak bőven nők, akik ennek szolgálói - de maradjunk annyiban, nekik csak a testük női...

Mindez a LÁTHATÓ erőtérben zajlik. A FÉNY-ben, amit a szemünk érzékel. Ezt és CSAKIS ezt tudta magának az Y minőség kisajátítani. Azaz: a LÁTSZAT, a KÁPRÁZAT világát. A megtévesztését. A szemmel látható dolgok ELŐTÉRBE helyezése, sőt, istenivé emelése révén. Ez a KOLLEKTYV ILLÚZIÓK VILÁGA.

Értjük? Érezzük?

Ha CSAK a láthatóban hiszünk, de egyben látjuk azt is, hogy a látható világban eltöltött ÉLET véges, akkor automatikusan felmerül a kérdés: MI VAN A FÉNYEN TÚL??

Nos, pontosan az az ANYAI MÁGNESES erőtér, amelyből  a Fény, mint FESZÜLTSÉG ered és amiben egyébként meg FELOLDÁST talál. "Öregisten ha elfárad megtér Istenanya ölébe".

De ezt a feloldást el kell zárni az EMBER elől, sőt, RETTENET-essé kell tenni, elrettenteni tőle, FÉL-EL-metessé tenni, a FÉL-ELEM szintjére lehúzni, ugyanis mihelyst valaki rájön, hogy a SÖTÉT NEM FÉLELMETES (és erre most kétszer rá is tüsszentettem), akkor a FÉLELEM NEM URALKODIK FELETTE. Akkor a félelem ERŐTERE GYENGÜL!!!

Értjük? Érezzük?

Ha valaki ráébred, hogy az ÉLET VÉGTELEN, mint ahogy az ÉLETVÍZ, tehát TENGRIT  is az, amiből egyébként a „száraz-föld” létrejön – akkor máris elkezd ÁTHANGOLÓDNI, sőt,  FEL-HANGOLÓDNI és képes TÚL-LÉPni az alsó hangra hangolt félelem szintjén. Ekkor kezd el IGAZ-án LÁTNI a látható világon TÚL-ra.

De mindez hogyan nyilvánul meg a tényleges társkapcsolatokban?

A metafizikai valóság, az erőterek viszonya természetesen lecsapódik a mindennapi életben. Mindig mondom: minden társadalmat a benne élő NŐK helyzete határoz meg és minősít. Manapság, a feminizmus jóvoltából, a nőknek megengedik, hogy férfiak legyenek. Ugyanannyit teljesítsenek, ugyanannyit dolgozzanak, de még mindig kevesebb ellenszolgáltatásért.. Ezen túl lássák még el a családot is. SZOLGÁLJANAK! Neveljenek gyereket és közben NE essenek ki a munkából sem. Sajnos sok nő el is hiszi mindezt. Hogy ő akkor lesz igazi „nő”, ha férfi lesz.

Pedig egy nőt, mindig az ANYA-lét teljesít ki. Tetszik-nem tetszik, ez METAFIZIKAI tény. Élhet egy nő SAJÁT MAGA szempontjából teljes életet, gyerek nélkül is, de azok a TUDATSZINTEK, azok a dimenziók, melyek az ANA-létminőséghez kapcsolhatók tényleg az ISTENANA, a BOLDOGASSZONY-NAGYBOLDOGASSZONY szinteket nyitják meg. Aki nem fogad be életet, nem táplálja és nem engedi útjára, az JELEN inkarnációjában ELZÁRVA marad ettől a minőségtől. De ezzel semmi baj nincs - ez is egy döntés, ez is egy életút. Viszont az ANa-lét akkor is egy dimenziókapu. Meg akarja élni ezt egy lélek itt a FÖldön? Ez szó szerint EGy ÉLETre szóló döntés kérdése..

Nem volt véletlen, hogy a Szent Koronán HÁTUL volt BOLDOGASSZONY képe, elöl pedig JÉZUSÉ: mert mindig a „mágneses erőtér” ölelő karjában tud a „feszültség” érvényesülni. Még jézus esetében is, aki épp ezt az IGAZSÁGOT képviselte.

Az ősi TENGRIT-vallás, a bü-ün vallás (ami a „bűn” szavunk eredete!!), a „boldogtudat” hirdetője. Alapja az EGYÜTT-EGYMÁSSAL-EGYMÁSÉRT működési elve. Ebben a SZENT HÁRMASSÁGban –mert minden hármasság egy HARMONIA, TISZTA HANG, azaz FEL-HANGOLTSÁG – REND van. Tisztaság. EGYÜTTMŰKÖDÉS, amelyben mindenkinek megvan a maga szerepe. Nincs FÉLELEM, nincs erőszak, nincs ELLEN-ségesség. Itt az „oppozíció” NEM SZEMBENÁLLÁS, hanem KIEGÉSZÜLÉS. Teljesen MÁS FOGALMAK, teljesen MÁS ERŐTÉR. Teljesen MÁS MINŐSÉG.

Ennek helyreállítása felé törekszünk most – és ennek lehetőségét hozták el a mostani idők.

Egy anya, egy nő (ha eredeti minőségében képes működni) SOHA nem gerjeszt háborúságot, nem öl, mert MAG-ában hordozza az ÉLETET. Tehát ÉRTI és ÉRZI, azaz ÉRTÉK-ELI. Nem harcol, nem küzd, mert NEM LÉT-ELEMe a KÜZD-ELEM!!! A küzdés, a harc az Y minőségé, hisz KÜZD a TELJESSÉGÉRT, a VISSZA-ÁLLÍTÁSÉRT!

Pedig nem kellene, hisz ahogy az Y lét egy ILLÚZIÓ, a küzdelem is az. Csak akkor van küzdelem, ha elhiszi tenmga FÉL-állapotát. Ekkor válik valóban FÉL-ELEMŰ-vé, esik a FÉL-KEGY-ELEM állapotába és válik szó szerint Félkegyelművé. Mivel pontosan azt akarja LEHARCOLNI, leuralni, amiből léte, élete fakad. 

Nos, hogyan jön mindez a „házassághoz”?

Úgy, hogy a MAI házasságok ERŐTERE, ÉRTÉK-rendje a FENTIEKEN, a férfiuralmon alapul. Ahol nem veszi egy férfi tudomásul, hogy „kegyelmi állapota” a NŐ TELJESSÉGÉBEN képes csak működni és nem fogadja el, hogy mindig egy NŐ irányít, adja számára a működéséhez a „mágneses erőteret”, azaz a stabilitást, a kiszámíthatóságot  –  akkor az a házasság előbb-utóbb borulni fog. Kihal belőle az ÉLETERŐ, elhal a TÉR, és megmarad  csupán egy HÁZ-asságnak, egy „házzal”, amit „vezetnek”. De nem működtetnek...Nem együtt-egymással-egymásért..

A mai felfogás egyébként még mindig az „Egy-HÁZ” elvén alapul, az egyház „jóvoltából”.  Egy közös „ház-tartás” elvére épülve. Amiben a SZER-ELEM nem TARTÓ-erő, hisz elsődleges a földi HÁZ, a vagyon összeHÁZasítása. Így „bolondítva meg” a világot, megtörve és szétszakítva az összetartozó párok közös feladat-megoldásait, ami az EGY-KETTŐ-EGY szent hármasságának megélése lenne egy közös szándék, a SZER-ETET égisze alatt. Metafizikai szintre visszaemelve: 

„voltam EGY, de lettem kettő és KÉT-SÉG-be esve látom magamat, melyből FELÉBREDEK és újra EGY leszek!”

Az EGY-tudattal - hiába"EGy-HÁZ" - a mai egyház felfogása, minden látszatkijelentés ellenére köszönő viszonyban sincs, hisz szerintük az asszony dolga a szolgálat, a TŰR-ELEM működtetése. Sőt, kötelező számára, az „ura” sorsának a magára vétele, már azáltal is, hogy a házasságban megszűnik a saját neve...és lesz belőle egy „-né”. Bár ez már lazult, mégis itt van még ez az erőtér, minden terhével, nehézségével az „orrunk előtt”, hisz anyáink még bőven ebben élnek.  

De nézzük, mi is az az UR? A sumér időkből, sőt még korábbról is, az UR =EGY. Az „uri” népek az „Egytudatú” népek, akiknek nyelvében NINCSENEK NEM-ek. Az uri népek valamikor a szellemi vezető szerepét töltötték be, mert tudásuk kozmikus eredetű volt, ahogy a nyelvük is, és ahogy a miénk is, mint MAG nyelv.. Amiben ugyancsak nincs hímnen, nőnem, semlegesnem. Emlékeztetve, hogy a kozmoszban minden EGY.

Alázat: AL= alsó, AL-árendelt..Vajon miért alapvető szlogenje a vallásoknak, kivétel nélkül az "alázat"??? Elgondolkodott már ezen valaki? És a mi nyelvünkben a SZER-ÉN-SÉG-et miért váltotta fel az "AL-ÁZ-at"? 

Mert az alázat MEGALÁZ!! Az alázatban megszűnik a TEN-MAG, ALÁ-rendeltséget generál valakivel SZEM-ben! AKi UR-AL.

Értjük? Érezzük a mögöttes tartalmat??

Az AL-ázatból levezethető az AL-VILÁG. Ami természetesen FÉL-ELEM-ETES. Vajon miért is?? Ez a halál világa, ettől kell rettegni. Miért is? Jah, mert EGY életünk van? Ami valóban igaz - csak nem a KÁPRÁZAT, az ILLÚZIÓ tanítása szerint!!!

Értjük? Érezzük?

Összefoglalva: amíg valaki a FÉLELMET generálja, legyünk tisztában azzal, hogy az illető ALSÓ hangon működik, TISZT-eletlen, azaz NEM TISZTA, mert nem tiszteli az ÉLETET, nem tiszteli benne az ANYÁT, a NŐT, akinek NEM LÉTELEME a félelem, mert nem tud abban működni. Aki félelmet gerjeszt, csak egy FÉL elemet erősít, tehát eltolja az egyensúly kiegyensúlyozott állapotát EGY FÉL oldalra. Azaz még mindig a KÁPRÁZATOT, a FÉNY megtévesztő „atyaminőségét” erősíti, ellehetetlenítve a HELYREÁLLÍTÁST.

Pedig akár tetszik, akár nem, MOST a TEREMBURA konstellációi pontosan az EREDET, a TENGRIT, az ŐSVÍZ, a BOLDOGASSZONY minőség helyreállíátását hozzák el. Első lépésként nem kint, hanem TEN-MAG-unkban. HA TEN-MAG, akkor  MAG-unkban, ahol az IS-TEN-MAG lakozik. Nem kell más: csak ennek a TISZTA működtetése.

Aki a fentieket megosztásnak, feminizmusnak, összeugrasztásnak értelmezi – hát LELKE rajta. Mondhatni, nem ért semmit - de ezen bármikor lehet változtatni. Amit tudásnak nevezünk...

Egyébként nem véletlen, hogy a PÁRKAPCSOLATOK épp MOSTanában kiáltanak REND-eződés után, mert bizony az „egy-ház” háziasítási programja rengeteg IS-TEN-i kapcsolódást szakított szét és tett tönkre az évszázadok során.

Az ISTENI kapcsolatok alapja a SZENVEDÉLY, mely egy olyan dinamika, olyan ERŐ-TÉR, mely kiemel a FÉL-elem minőségből. A szenvedély az, ami a FÉRFIT a NŐVEL és NŐ ÁLTAL VISSZA tudja emelni a TELJESSÉG ÉRZETÉBE. Ha a férfi, összezsúfolva egy nő nélküli „egyházba”,  a szenvedélyből SZENVEDÉST kreál, akkor az bizony visszaszáll a fejére, mert még a Fény dimenziójában is a FELELŐSSÉG, az OK-OKOZAT, az OK-TÁV működése nem megkerülhető. A szenvedés pedig FÉL-ELEMET hoz.

A "Teremburán" a MARS a HALAK csillagkép EREDŐJÉNÉL halad, illetve áll meg látszólagos útján. Mit üzen ezzel? Azt, hogy mindenkinek a lelkében rejlik tenmaga ÉLETEREJE. Amiben  semmiféle "harcos" minőség nincs - viszont benne van a MINDEN, amire egy átalakuláshoz, egy ÚJJÁszületéshez szükségünk lehet.

A VÉNUSZ a RÁK csillagkép lábánál a megfontolt HALADÁSt jelzi. Az újjászületéshez ÉRÉS kell. Tehát nem lehet rohanva, csapkodva, "hűbele Balázs" módjára nekirohanni a falnak. Abból nem áttörés, hanem betörés lesz csak. Fej-betörés...Kell a szenvedély - de kell a megfontoltság is. Csak így lesz Marsból és Vénuszból egy IO PÁROS! 

Napunk kísérőangyala HANIEL, a „sötét”, a láthatatlan ERŐ, a „Szenvedély” minőségét hozza el. Kell szenvedély a FELISMERÉSHEZ, a VÁLTOZTATÁSHOZ, az ELRAGADOTT állapothoz, mely szó szerint KI-RAGAD a MEG-RAGADT és BE-RAGADT állapotokból.....

Most 9.44 van.... EGY egész óra telt el, mire leírtama Rituálét – hát, a számok önmagukért beszélnek J

Egy TISZTÁN érző és gondolkodó férfi videoja

Van ILYEN férfi IS!