Magyarország és az EU viszonya

Sokat lamentáltam azon, kitegyem-e vagy ne, elmondjam-e vagy ne, milyen kilátások várnak az országra az elkövetkezendő 1-2 évben, tudva, hogy ha Orbán Viktor neve felmerül, micsoda sárdobálás veszi majd kezdetét.
De sárdobálás ide vagy oda: a TÉNYEKEN, a KOZMIKUS hatásokon ez nem fog változtatni. És különben is: aki sárt dobál, saját magáról állít tükröt és bizonyítványt, hol is tart a gondolkodása.
A kártyavetés NEM POLITIKA!! A politika földi "hadszintér" - a kártyavetés pedig mint "I-O-S-LAT" teljesen MÁS dimenziókról szól!
Miért lehet a kártyákkal a jövőt megmutatni? Azért, mert a JÖVŐ KÉSZEN VAN!!!
Hamis tézis és tan, hogy mi változtatjuk meg a jövőt. NEM!! Az IDŐ halad a maga újtán a TÉRBEN, mely egy önmagába visszatérő ZÁRT rendszer. Mivel zárt, ettől adott. Más videokban elmondom: olyan, mint egy színház, melybe belépve felöltjük magunkra a felkínált illetve választott szerepünket, az ahhoz járó maszkot és kosztümöt. Majd fellépve a színpadra BELÉPÜNK A MÁR JÁTSZÓDÓ DRÁMÁBA. Tehát? A "TÖRTÉNET" ZAJLIK, KÉSZ, megy a maga útján, mi IDOMULUNK, alkalmazkodunk, belesimulunk a számunkra MÉG ismeretlen történésbe.

Mit mutatnak a kártyák 2023-ig Magyarország és az EU viszonylatában?

Középen, baloldalon az elfordult BOTOK 5 Magyarországot mutatja - jelezve, hogy nekünk teljesen más az érdekünk, az utunk, nincs közös munkabeli cél. Az egyik fél akarja ráerőltetni az akaratát a másikra.
Ugyancsak a középső sorban, a jobb oldalon, az EU oldalán az elfordult KELYHEK 6 tökéletesen mutatja az álságosságot. A sötét gyökerek, a hamisság, az őszintétlenség, a titkok, a bizonytalanság és megalapozatlanság mutatója, a felülről sütő nap maga a látszat, a káprázat napfénye. Ráadásul mindez még ki is billent, tehát SEMMI esély nincs a gyökerek megszilárdulására. Tehát, a hamis szándékokon alapuló megtévesztés látszata MÁR NEM TARTHATÓ tovább fenn.

Mi mégis a közös pont? Vagy mi a kapcsolat gyökere?
Az ÉRMÉK 4 jelzi, hogy nincs ilyen. FAL van.
A fal lehet védelem is és gát is - nézőpont kérdése. A falon nincs átjárás, aki belül van, védi az érdekeit, a határait a külső hatásokkal szemben. Elszigetelődés.

Mi lehet a megoldás?:
TRIAX 10 és ÉRMÉK LOVAG, de fejjel lefelé: a DEVA TAROT a “TRIAX” minőség lapjai mindig a FELSŐBB ERŐK akaratát és iránymutatását jelzi. A TRIAX 10 kimondottan a FELSŐBB SZELLEMI MEGÉRTÉS lapja. Amiről jómagam már más videokban is beszélek: itt az idő TUDATOSíTANI, hogy lejárt az ideje bizonyos irányoknak és elérkeztünk egy változás kapujába. Csakhogy ez a változás egy ROMBOLÁSSAL indul - kimondottan a "fizikai erőszakkal".. Magyarország számára ez a leválás. Ami lehet, hogy heves lesz és drasztikus – de az EU-n belül üti fel a fejét az erőszak. Ebből mi kimaradunk ( ez kb 2022-re várható).

Mi az út?
KARDOK KIRÁLNYŐ - SZERENCSEKERÉK+KARDOK 6.
A Kardok királynő a LEZÁRÁS jelölője. Vége egy korszaknak, egy életszakasznak és ÚJ JÖVŐ felé kell fordulni. Nyilvánvaló, hogy a régi út és mód nem folytatható, de ez új még nem látszik.
Fordul a Szerencsekerék.
A Szerencsekerék lapja mellé mindig kell egy másikat is húzni, hogy megmutassa az IRÁNYT.
A KARDOK 6 a TELJES MEGÚJULÁS lapja. Teljesen MÁS és ÚJ IRÁNYOK, ÚJ KAPCSOLATOK, Új SZÖVETSÉGEK ígérete jelenik meg. Az eddigi gondok megoldódnak, megszabadulunk régi kötöttségeinktől. Védelem vesz körbe minket az ártó szándékok ellenében. Bevégzettséget és RENDet jelez ez a lap, mely egy új és biztos jövő felé mutat.
A RÉGI tehát egyértelműen LEZÁRUL, egy teljesen új világ veszi kezdetét, melyben ÚJ és NAGYOBB alkotóerőkre van szükség.

Mit akar az EU?
ÉRMÉK 2: ez a lap is elfordulva, a fehér érmével fent azt jelzi, hogy csak a pénz számít. Alul a fekete érme a sötét eredetre, a nem tiszta szándékokra utal. Ami neki nyereség, az a másiknak veszteség. De ez teljesen érdektelen.

Mit akar Magyarország?
KELYHEK 2 Magyarország egyenrangú, normálisan, gyümölcsözően működö partneri viszonyt szeretne. Kölcsönösségi alapon.
Erre az esélyek: KELYHEK 8+TRIAX 3: jóformán semmi. Nincs alapja és illúzió, hiú ábránd ez az elképzelés.

Jövő: KELYHEK 1+HALÁL+KARDOK 9+KARDOK 7+SZERETŐK
Itt több lapot húztam, kíváncsi lévén egy folyamatra, ugyanis az első lap, a KELYHEK 1 volt, de fejjel lefelé.
Ez a pozíció azt mutatja, hogy az ÚJ irány már itt van, az ÉG összakapcsolódott a FÖLDDEL. Tehát felsőbb akarat szerint történik minden. Az energiák már itt vannak a váltáshoz, a fordulathoz, csak még nem látható pontosan az irány.
Először LE KELL ZÁRNI egy előző folyamatot. Elszakítani minden szálat – ahogy a HALÁL is lezár egy fejezetet a létben.
A KARDOK 9 sajnos az erőszakot is jelzi: ez a lezárás, ez a váltás NEM fog simán menni. Sem az országon belül, sem az országon kívül.
De érkezik segítség az Univerzumból és az Univerzum jóvoltából más partnerektől.
Itt most túllépnék a földi lét keretein: mivel Magyarország bolygója a JUPITER a NYILAS csillagképben áll, együtt Satanával és a Plútóval, mondhatni, „mi otthon vagyunk“. Mi azt tesszük, amit elvár tőlünk égi anyánk, MA-MA, a Mindenség Anyja vagy Akarata.
Ahogy a jóslatok is jelezték: innen indul a világ fordulása.

E váltás után ÚJ AJTÓK nyílnak, MÁS, gyömölcsöző kapcsolatok várnak ránk.
A "Szeretők" lapja, a NŐI oldallal a felső részén egy NŐI energiát jelez - mutatva, hogy a várva várt helyreállítás kora érkezik el a hímségi erőtér felett. Tehát VÁLASZTUNK - egy Immár tényleg egy TELJESEN MÁS világot, mely itt veszi kezdetét. A "MA-MA", a Boldogasszony erőterében.

KIEGÉSZÍTÉS A JÓSLÁSHOZ

A jóslás végkimeneteléhez emelnék be kiegészítéseket, hogy megértsük: ami várható, ami jön, az NEM VÉLETLEN. Miért? Mert a HELYREÁLLÍTÁS korszakához értünk.

igen, MI ÉRTÜNK EL egy KAPUHOZ - amit a "Teremburán" a Jupiter, a Plútó és Satana együttállása képez a NYILAS csillagkép hátrafeszítő karjánál, valamint a SAS csillagképek előterében. Tehát? Most az ÉLESLÁTÁS, a dolgok mögötti összefüggések meglátásának és felismerésének az idejében járunk, mely meghatározza a JÖVŐT. Most van az ERŐGYŰJTÉS a jó célzáshoz és "kilövéshez". Minél nagyobb a FESZÍTŐ ERŐ - annál messzebbre lehet a nyilat kilőni. 

Ezenkívül a Holdcsomópontok a TEJÚTON, a SKORPIÓ-KÍGYÓTARTÓ-ORION tengelyen állnak.
A SKORPIÓ a HELYRÁLLÍTÁS helye.
A TEJÚT maga az ISTENI MINŐSÉG,
a KÍGYÓTARTÓ a GYÓGYULÁS,
az ORION pedig a VÁLTOZÁS.

Tehát?
Alámerülés ahhoz, hogy újra rátaláljunk az EREDETRE, a GYÖKEREINKRE, az ALAPOKRA, mely minden gyógyulás FELTÉTELE. Mi a KI-GYÓ-GYÚL-ás?
KI-lépés az eddigi működési mechanizmusból, TELJES ÚJJÁSZÜLETÉS (és nem tatarozás) ahhoz, hogy a JÖVŐ, azaz ÉRKEZŐ új világban megfelelő minőségben, TUDATTAL tudjunk működni.
Mert ez az új világ teljesen MÁS embert kíván.
MÁS HANGOLTSÁGOT, azaz más gondolkodást, más hozzáállást, más világlátást.

Álljon itt néhány idézet a KÉK VÉR GYERMEKEI III-ik kötetéből:

".. az „okkult” forrásai a vallásoknak (többek között a zsidó, keresztény, iszlám) is ismerik, ELISMERIK az ŐSMAMAI FELSŐBBRENDŰ állapotot (ami tehát, ismétlésként, nem Éva automatikus leszármazottaié, a mai nőké, hanem csak és kizárólag az újjászületett embereké, lelkeké, jelenlegi testbéli nemüktől függetlenül!).

Miként maradhatott meg Évában illetve utódaiban az az erő, amit ennyire el kell zárni, amitől a mai napig ennyire félni kell? (Mármint a hímségnek).. Hogy nem tudta megbuherálni YHWH a kettéhasított, nemesített ember-pár Éváját? A válasz egyszerű:  az ISIS kód 3D-n felüli szekvenciáihoz nincs hozzáférése senkinek, pláne nem kapott engedélyt erre az Orion! Ez volt az orioniak legfőbb siráma a beavatkozásuk idején, hogy genetikailag nincs hatalmukban bizonyos frekvenciák (szekvenciák) lezárása, manipulálása. Szeletelhetik, apríthatják a „nőt”, az ősmamát, ISIS-t, maximum azt érik el, mint a hologramok darabolásával: egyre több kis részt kapunk, melyek mind tartalmazzák az Egészet!

A mágneses közvetlen kozmikus kapcsolat, mely a földi testben élő lelkek közül kizárólag a szülő nőkben maradt meg (testileg a szülés szentségével), az a YHWH-ra veszélyes erő, mely-re nincs közvetlen hatalma, ezért minden egyéb eszközzel – elmeprogrammal – folyamatos küzdelemben áll a nőkkel." (Ezt éljük MA)

A primordiális „Ősmama” az idők során hol istennővé, papnővé, tanítóvá avagy „csupán” isten-szülő Máriává alakult (haha..Ha istenszülő, akkor ki is a PRIMORDÁLIS ISTENMINŐSÉG?? Már itt tettenérhető a csúsztatás)
A lényeg, hogy az „Anahita” több mint egy földi valaki neve, legyen az a „szíriuszi” ősanya az Arvisura szerint, vagy a világ első prófétája a mazdaznan szerint, jelenlegi nyomozásunkban mindenképp említésre méltó tanítások kapcsolódnak „személyéhez” (anahita avagy anahata metafizikai jelentéséhez ld. az újabb kiadású 2. kék kötet 289. oldalán többek közt, mint központi ener-gia elosztó, szívkapu, a hindu szív-csakra). Anahata- anyahatás. Anahita, anya-hit, anyahíd, azaz út. A szív útja a „hím” elmeúthoz képest. És mint tudjuk, a „szív” meghaladja az elme rezgéstartományát, azon „felüli” szférákba képes emelni minket.

Ismerjük a nyáj szájába adott programot, amit úton-útfélen hallunk visszhangként: a férfi kiáradó, a nő befogadó. Nos, NEM!!! A nő befogadó ÉS kiáradó. A nő IS-IS, Ízisz.
Mi a szülés, az életbe kiadás, ha nem kiáradás? Mi a saját test teljes átadása, ha nem „kifelé” fordulás? A mellből kifolyó tejjel táplálás?

A nő életében vízválasztó az anyává válás. Ennek hiányában valóban a befogadás, a teljesség „fele” maradt neki, ám az anyaság egy teljes átlényegülés, a legmagasabb misztika, metafizikai alkímia, amivel Istenné válik, amikor kilép női, értsd em-ber mivoltából, mert testét, életét adja egy másik lény világra hozatalához! Ez nem emberi, ez isteni aktus, ez a nő paradoxonja, amiben átlényegül és önmaga „ellen-tettjévé” válik, mivel ennél nagyobb önfeláldozás nincs."

Nos PONTOSAN ezért a NŐ, az ANYA SOHA nem harcol, nem csatázik és főleg NEM ONT VÉRT és nem OLT Ki ÉLETET! Ez csakis az torzított "Y" ELMEVEZÉRELT programjába fér bele, mert SEM befogadni nem tud, SEM táplálni, SEM kárasztani.

Mi az ALAPJA, a LÉNYEGE és MIBENLÉTE a HELYREÁLLÍTÁS korának?

Idézet a Mazdanan-ból (KÉk vér III 340-ik oldal):

„A nő ismét tudatára kell jusson az ő lényének, mely a szaporodási szerveiben van lehorgonyozva és melyeknek állapota az ő belső lényegétől függ. Mivel ő a korlátoltabb férfiúi formával szemben a természetnek legtökéletesebb jelensége vagy kinyilatkoztatása és mivel hivatva van arra, hogy új és kiterjedtebb életnek legyen az adományozója, így nem lehet számára elrendelve, hogy szenvedjen vagy elsenyvedjen. Ő az Élő Istennek a temploma, kinek szekrénye előtt az emberiségnek hódolnia kell. Ő az emberiség anyja, és tudva vagy tudatlanul, az ő szeretete és gondossága óv minket.”

„A nőnek meg kell tanulnia ön-magát és saját testét ismét megérteni, ha végre el akarja érni, hogy többé ne értsék félre, ne legyen kihasználva. Fontos, hogy egy tökéletesebb nemzedék jöjjön elő, mely nincs többé megterhelve a múlttal, a nő meg nem értésével, helytelen bánásmódjával és kizsákmányolásával.”

„Ezért a nőnek fel kell hagynia azzal, hogy magát kihasználni, helytelenül kezelni és elnyomni hagyja! Az ő két szép erénye, a szeretet és áldozatkészség, a kimerültségig és feláldozottságig fokozódtak, mivel hagyta saját szerepét, mint az emberiség anyja, saját szeme láttára veszen-dőbe menni és hagyta magát lealacsonyítani. Nos, hát, mihelyt az önbecsüléshez és önfenntartáshoz visszatér, ismét el fogja érni a tiszteletet a lebecsülés és nyomor helyett. Az igazi szeretet nem áldozza fel magát, hanem csak a teremtői hajtóerőt ébreszti fel a másikban.”

Jómagam azt szoktam mondani: egy ország, egy társadalom szellemi minőségét, működésének szintjét, mindig az abban élő nőkkel való bánásmód határozza meg.

Tehát ha nem jól működik egy társadalom, "betegek" a gyerekek, akkor ott mindig a nők helyzete a kulcs.

A helyreállítás legelső lépése tehát, hogy a nő saját magát felismerje és ezzel az erővel át-alakuljon és áthassa az egész emberi világot!

„A nő hivatott arra, hogy az életrejtvényt úgy a maga, mint a jövő nemzedék számára megoldja. Ezért a nőnek kell a kezdetet megcselekedni és a férfi számára a helyes utat megmutatni. A nő teheti is ezt. Mert ő egyáltalán nem a negatív rész s a férfi a pozitív, a nő nem a szubjek-tív rész és a férfi az objektív, a nő nem a gyöngébb és a férfi nem az erősebb. A nő több idegerővel, több kitartással, kedvvel, türelemmel és reménnyel rendelkezik, több fájdalmat és szenvedést bír el, mint a férfi.”

"Ha ez a világ, amiben kétféle nem él, a természetes úton alakította volna ki a minden-napokat, akkor ilyen kérdések és problémák fel sem merülnének. De a mai világ, mely a mesterséges és manipulatív beavatkozás és programozás okán egyértelműen és szinte kizárólag a hím működés jegyeit viseli magán, egyértelműen férfi-arcú és hímműködési elvű, naná, hogy nem, vagy nehezen tudunk a nőnek valamilyen elfogadható szerepet, funkciót meghatározni.

Mondjuk ki: ebben a világban a nőknek nincs helye.

És folytatom: ebben a világban én nem is akarom, hogy a nőknek helye, szerepe legyen! Még véletlenül sem szeretném, hogy a nőket addig változtatgassuk, míg valahogy hasonul és megleli a helyét.
A kozmikus humor ismét az, hogy ha az eddigi világ liberálisabb és beengedi a nőt, akkor már évezredek, évszáza-dok óta deformáción mentünk volna keresztül. A nőt pont az izoláltsága védte meg és őrizte úgy-ahogy. Nehogy most tegyük tönkre  a szabadság illúziójával és "megengedjük" neki, hogy férfi legyen!
Mivel egy deform és kibillent világban élünk, világos, hogy se a terminológiák, amikkel a jelenséget igyekszünk leírni, pláne a megoldások és alternatívák, melyek e beteg konstrukcióban a nők helyét igyekeznek valamilyen kompromisszummal megoldani, nem elfogadhatóak. 

Nem kompromisszumra van szükség, hanem teljes újjáépülésre!"

További idézetek a PERUI PAPNŐ c. könyvből:

„A Helyreállítás Kora most kezdődött el! Nem kísérte reklámhadjárat, médiaőrület és egyéb, a világotokban megszokott vásári látványosság. Szívetekben, belső ma-gányotok csendjében kezditek meg az átalakítást.”

 „Helyre kell állítani az egyensúlyt, a harmóniát.  Vissza kell engedni a Föld női energiáit.
Meg kell újra találnunk Isten női részét. Vissza kell térnünk Istenanyánkhoz!”          

  "Az egyetlen megoldás, ha még ma helyreállítod Isten-anyával a kapcsolatodat! A megmenekülés egyetlen útja és módja, ha helyreállítod e meghasadt, kettéhasadt kap-csolatodat a Teljes Istennel, ha visszatalálsz Isten-anyához! Az egyetlen lehetőség, hogy felnyíljon a szemed, és meglásd a teljességet, a valóságot, ha elhagyod a hazugság erőterét, és az Istenanyával teljes Teremtő erőterében, mennyei birodalmában folytatod az életed.
Meg fogsz döbbenni, milyen más ezzel a szemmel látni, milyen felszabadító az új szíveddel élni, szeretni! Szó szerint egy új világba érkezel, még itt a Földön! Ha átadod saját éle-tedben a vezetést a szívednek az elméd helyett, felnyílik a szemed, és többé nincs uralma feletted az eddigi erőknek! Istenanyához pedig ismered a visszavezető utat: ez a szív! A szív az a szerv, az egyetlen szerv, mely a magasabb, mennyei hullámokat is képes fogadni és testedbe, lelkedbe, szellemedbe vezetni.”

Nos, pontosan EZT a helyreállítást MUTATJÁK A KÁRTYÁK.

Azaz, a jó 10 évvel ezelőtt leírtak megvalósulásának MOST érkezett el az ideje....

"A HELYREÁLLÍTÁSSAL nem egy „női” korszak következik, hanem az, ami egy hosszú kozmikus ciklus óta még nem volt (..)  mert olyan jön, ami „még nem volt”: a kettévált energia integrációja.

 Ennél a pontnál a kékülőknek már kötelező tudni, hogy amikor isteni szintű „nőiségről”, anyaságról beszélünk, az nem egyenlő a dualitás női felével, hanem az Ősmamai állapotot jelenti, ami az EGY."

Nos, a FENTIEK miatt NEM KELL FÉLNI az "új világrendről", mellyel már hosszú évek óta riogatnak. Megjegyzem: vajon MIÉRT riogatnak vele a konteoelméletek hívei? Vajon ők NEM épp az új rend kiszolgálói? Ugyanis aki félelmet kelt, az szolgává tesz. Már előre...

Azon is érdemes elgondolkodni - az aberrált megjelenítés mellett is -, hogy vajon milyen ÜZENETE van a férfiak elnőiesítésének például a divatbemutatókon? Ugyanis a férfinek, mint Y-lénynek az EGYETLEN út a szellemi átalakuláshoz a NŐI MINŐSÉG megismerése.

Lehet, hogy a szimbolika kiveri a biztosítékot a "normál" gondolkodókban - de ha másképp nem ébred egy társadalom, akkor a SOKKOLÁS szokott az ébresztő lenni. A tiltakozás első fázisán túl az értelmesebbje elkezd gondolkodni a MIÉRTEN. És a CÉLON. Valamint az ÉRDEKEKEN. Ha valaki VALÓBAN túllát a látszaton, aki felismerhet egy láncolatot, egy összefüggést, mely nem is olyan elborzasztó - csak a módszerek azok. De egy torzult társadalomban torzult és sokkoló módszerekre van szükség a IO-zanság felébresztésére. JÓ esetben működik is. Kevésbé jó esetben elfajul és lemegy a legalsó szintig, a vérontásig...Ami tényleg fáj. És akkor jövet a KI-IO-ZANODÁS...

A mellékelt kép a 08.22-i video fedőlapja, gyakorlatilag hű tükre a fent leírtaknak. A kártyavetést Golenya Ágnes beharangozó videoja után csináltam, hogy leellenőrizzem magamat, jól láttam-e eddig a dolgokat vagy tényleg egészen más világ jön, mint  amit én láttam?

Nos: IS-IS.. szokás szerint. JÖN egy OLYAN világ, amiben az IGAZSÁG a feje tetejére áll - de ez egy átmeneti fázis. Egyébként pedig ez a JELEN, tehát mondhatni, már nyakig benne vagyunk, hisz nap-mint-nap tapasztaljuk az arcátlan hazugságot tömkelegét. A médiából kiveszett az etika, a becsületszó és a tisztaság. 

DE: a középső lap, a TRIAX 9 jelzik, mint "hatásjelölő" lap, hogy MINDEN MEGY A MAGA ÚTJÁN. Alapvetően minden rendben van. A Triax 9 lap az "ideális helyzet" lapja. A harmónia kialakulóban van, minden kicsi "triax" az összerendeződés irányába mmozog. MOST van itt az ideje az ÉTERI SÍKOKKAL való kapcsolatteremtésre, az INTUÍCIÓ működtetésére. MOST az Univerzumból érkező éteri energia összekapcsolódik a Földivel, útjára engedve a fizikai síkon is a "kinyilatkoztatásokat".

A KELYHEK HERCEGNŐ lap immár maga az újjászületés.
A Hercegnőnek KÍGYÓFARKA van, ráadásul ZÖLD, ami első körben a SZELLEMI szint újjászületését jelzi. Ez a lap az EGYETEMES SZERETET lapja. MEly csakis ANA-minőségben képes tisztán és EGY-értelműen kinyilvánulni.
Ezenkívül tökéletesen visszaadja a TEREMBURA KÍGYÓTARTÓJÁNAK az üzenetét!!

Mint látható: MINDEN UGYANAZON EGY irányba mutat.
Hogyan lehet ez?
Úgy, hogy MÁR KÉSZ VAN ez a történés.
Már sokan várják az átmenet lecsengését, hogy majd "akcióba" léphessenek az új világban, segíteni azoknak, akik eddig nem tudtak felkészülni. Viszont az ÚJ világban már nem tudnak a régi sémák szerint működni. Az ő átalakulásukban, fejlődésükben fognak aktív szerepet kapni azok, akik már megtették, amit meg kell. Az ő feladatuk egyelőre a hátradőlés és kivárás.

Az is látható, hogy beteljesülni látszanak a jóslatok. Pio atyáé és a Nyirkai Jóslat IS. Sokan kérdezik: lesz hazánkban is zűzravar? Igen, valamennyire lehet számítani, mégpedig 2022-ben. lehet, lesznek összecsapások is (elsősorban Pesten), de messzemenően nem olyan durván, mint Nyugat-Európa országaiban. Ahol majd a befőtt fogja eltenni a nagymamát..

Nagyon sokaknak voltak LÁTÁSAI, "Boldogasszony-prógéciái" jópár évvel ezelőtt. 2015-ben kértek nagyon sokan információt, amikor az első "menekült" áradat ellepte az országot. És mindenkinek UGYANAZ érkezett: MINDEN meg fog változni. És a változás INNEN, a KÁrpát-medencéből fog elindulni. Ennyi egységes látás nem lehet véletlen. És miért nem? Azért - mint ahogy fentebb is írtam - mert a jövő MÁR KÉSZEN VAN!! 

És ránk vár, hogy majd új tudattal, új minőségben, megújult hozzáállással tudjuk működtetni..