PÁRTUS KERESZT - A KORONA KERESZTJE - 2020-03-18-Magyarország

Ha már "IO-S-LÁSS" , akkor legyen!

Mit lát egy JÓS? És mikor fordulnak hozzá?

Ha BAJ van. Ha "HELYZET van". 

Egy jós, mindig és csakis azt az EGYETLEN "IO"-t tudja megmutatni, ami meg vagyon írva. De honnan tudjuk eldönteni,  hogy ami jön, az valóban jó? És hogy mindenkinek jó-e?

Mivel "előre megírt történetben" leledzünk - és ez elsősorban kozmikusan igaz, azaz erre a 3D, az anyag, a Föld dimenziójára, a 7-rétegbe, szövetségbe zárt rendszerre, mely ismétli önmagát - tehát valahol LÁTHATÓ, hogy mi látható. Mert látható....

Az ember dolga, mint EGY-ÉN-nek az, hogy a kész "történetben", "játszmában" MEGÉLJE a lehető legjobb módon TENMAGA szerepét. Életfeladatát....

Mivel az egyénen túl egy NEMZETI közösségnek is a részese vagyunk, ezért az egyéni feladatunk szorosan összefügg a nemzetével. De a nemzet is része egy nagyobb egységnek - tehát a nemzet sorsa meghatározza a VILÁG (3D) sorsát is. Oda-vissza hatva.

Nincs különváltság. Sem "kiváltság".

Mi volt eddig?
Tapinhatóan egy LEFELÉ menő ág. A zeuszi eszmevilág térhódításától, vagy a NOE-EON világváltástól. Amikor eltöröltetett a BOLDOGASSZONY, mint KOZMIKUS LÉTENERGIA és átvette helyét az egyeduralomra törő, a dualitás szabályait is teljességgel kibillentő HÍMSÉGI MAGSZÓRÓ, erőszakosan terjeszkedő, gyilkos, harcos erőtér.

Március 20-i videomban elmondom, hogy a mi világunk olyan, mint egy "ház". Ez az ANA-ÖLE. A házon kívül az ANA-ISTEN KOZMIKUS SZER-REND-je hat. A házon belül pedig az átpolarizált, megtört, egyoldalú erőtér. Minél nagyobb a két erőtér közötti eltérés - annál nagyobb a BETEGSÉG, a SZENVEDÉS esélye és valószínűsége, a házon belül. Ha valakinek sikerül néha ablakot nyitni, akkor a ki-beáramlás javít a helyzeten....A kilépés azonban más tészta..

Mindig van egy olyan PONT a kibillenés után, amikor az EGYENSÚLY a helyreállításáért kiált! Amikor MÁR NEM mehet tovább a rombolás.

Ezt nevezik fordulatnak. Amikor a LEMNISZKÁTA aljáról már csak felfelé lehet menni...

Ilyen idő veszi most kezdetét...

Jómagam IS, Golenya Ágnes IS már pár éve mondogatjuk és írjuk, hogy a HELYREÁLLÍTÁS EGYETLEN ESÉLYE, ÚTJA és MÓDJA a BOLDOGASSZONY-TUDAT visszahozása. 

Miért? Mert eleve "múlhatatlan nőstény őssejt rost", amiben "megbújik  a múlandó hímség". Tehát melyik a VÉGTELEN és melyik a VÉGES erőtér?? MElyitől várható a stabilitás és melyiktől a FÉL-ELEM??

Amíg a szellemi-lelki irányítás az ANA kezében volt, addig az ÉLETNEK volt BECSÜLETE és ÉRTÉKE. És nem volt túlszaporodás sem. És működött az ŐS-SEJT-ELEM, mint őssejtelem - mert a "házon KÍVÜL és házon "BELÜL" a rezgések kiegyenlítettek voltak. Nem volt erőszak, nem kellett az állatokat leölni, hogy legyen ÉTEK!!

Már sokan érzik évek óta, van aki szakmai tudás nélkül is, mint "őssejtelemben", van aki számokkal alátámasztva, hogy KELL JÖNNIE egy fordulatnak, mert a világ felemészti önmagát. De senki sem tudta elképzelni, hogy miként és hogyan fog ez lezajlani.

Eddig csak magamnak jósolgattam, meg a család megnyugtatására, de ha már írok a "JÓS-LÁSS" mibenlétéről, akkor ideje, hogy ne csak beszéljek, hanem cselekedjek IS.

A vetést március 18-án végeztem, mondhatni a legoptimálisabb napon a SZELLEM megszólításához, mikor a HOLD, a MARS, a JUPITER és a PLÚTÓ együtt álltak a NYILAS és a SAS csillagképek előtt. A Nyilasnak is a SZÁRNY részénél. De mit jelent ez a konstelláció egyáltalán? 

A NYILAS CSILLAGKÉP az IS-IS kód, mint IZISZ ŐSANYA, a BOLDOGASSZONY kód őrzője. A JUPITER az IGAZSÁG felelőse és közvetítője. A SAS az éleslátás és a szárnyalás csillagképe. Amikor felülről látjuk meg az összefüggéseket. Okot és okozatot..A HOLD az INTUÍCIÓt mozgatja meg, a Mars a KI-CSÍ-RÁ-zást segíti elő, azt, hogy meg tudjuk valósítani ITT a Földön azt, amit FENT a Plútó lehetővé tesz. Azaz a SZELLEM ÉBREDÉSÉT. Az EMLÉKEZÉST! (Lsd Rituálé ezen a napon..)

Dr. Kazanlár Emil körtarotja, és az u.n. "PÁRTUS KERESZT" (a KORONA KERESZTJE) kirakásiformája szerint - 2020-03-18-án Magyarországra a következő JÓL-LÁSS érkezett:  

1. Helyzet pozitívuma - NAP

Országunk a lehető legjobb irányítás alatt áll. Jó a vezérelv, jó a verézfonál és jó a vezetés. Maga a vezető pedig rendelkezik "felsőbb támogatással", melyet minden téren értelmezhetünk. Spirituálisan IS és földi szinten IS. (Egyszer ezt egy álom az álomban szinten LÁTTAM is!!)

2. Helyzet negatívuma - SZERETŐK

Ebbe a jelenlegi helyzetbe egy döntés szükségessége vitte bele az országot. Olyan társak által, akikkel össze vagyunk kötve - tehát nem vagyunk függetlenek. 

3. Honnan - Hová - VILÁG - IGAZSÁG

Honnan - Világ: Új időszakhoz érkezett a világ. Olyan esélyeket kaptunk (lsd Jupiter-Plútó Nyilas+Sas csillagképek), mely RADIKÁLIS lendületet hoz az IGAZSÁG meglátásában.

(Mit jelzett ELŐRE már a 2019-es év? Azt, hogy FELSZÍNRE kerülnek minden téren az igazságok, az eltussolt hazugságok, átverések, aljasságok. Megtörtént? MEg. Valamint emlékeztet mindenkit (első felvonásban) a SORSFELADATÁRA! Mind egyéni, mind nemzeti szinten. A TELJES ÚJJÁSZÜLETÉS lehetőségének szele érkezik.. Mindehhez mit hozott a 2020? A lehetőséghez az EGY-ÜTT, EGY-MÁSSAL, EGY-MÁS-ÉRT szükségességét! Hogy vége a saját zsebre dolgozásnak, nem lehet tovább úgy élni, hogy nekem mindent, a másik pedig csakis értem létezik, hogy engem szolgáljon. NEM! Elérkezett az emlékezés a jézusi tanításra: MINDENT SZABAD, AMI NINCS ÁRTALMÁRA A MÁSIKNAK! Vagy: nem teszek olyat és nem is kívánok olyat, amit magamnak nem tennék és kívánnék. Az ÖSSZ-HANG, az összehangolás sürgető IDEJE érkezett el. KAPUBAN állunk. És a váltáshoz megkapjuk a tudást, az erőt és még a hogyant is).

Hova - Igazság: A cél, de már az út maga is, az IGAZSÁGGAL való szembenézés. A szembenézés pedig DÖNTÉSt kíván, a döntés pedig TETTEKRE sarkall. 

4. Mi a helyzet magja? - MÁGUSNŐ (EMESE)

Mondhatni, talán nem véletlen, hogy a Kazanlár-körtarotban a Mágus lapja NŐ, ahogy egyébként is az VOLT!! Mégpedig ő a mindent mozgató ANA. Kozmikus szemszögből mondhatjuk, hogy az ANA-ISTEN behatása, hogy végre helyére kerüljön az Igazság és a Rend. Földi szempontból lehet, hogy nem az ANA-ISTEN gondolatával, de volt "valaki", aki kitalálta, és ennek a valakinek minden eszköze megvolt ahhoz, hogy "helyzetet teremtsen"...Mint első lépést...

5. Megoldások - MÉRTÉKLETESSÉG + BOLOND 

A "Mértékletesség" a megoldáshoz vezető ÚT. Mondatni "bingo"!! Azaz, földi szinten: vége a pazarlásnak. Vége a MŰ-ANYAG világának. Vissza a természethez. Önmegtartóztatás a felesleges dolgok, kütyük, és úgy általában a fogyasztás terén.

Kozmikus szinten a "Mértékletesség" az ISTENI REND FOLYAMÁT jelzi. Azt, amikor nem mi befolyásoljuk az eseményeket (általában SEM mi befolyásoljuk, csak MEGÉLJÜK). Minden úgy történik, ahogy "FENT" már megtörtént, ahogy "ITT" is meg kell valósulnia.

A "BOLOND" az ÚJ KEZDET jelölője. Egyfajta "RESTART", melyben megvan MINDEN, ahhoz hogy JÓL és JÓ célba érjünk.

6. Mi van MOST - TORONY

Jelenleg az összeomlás idejét éljük. És ez még csak a KEZDET. A "korona" még csak vírus formájában látható - de az eseményekre a "korona" még nem került fel....

7. Mit NE tegyen az ország? - SZERENCSEKERÉK

NEM szabad VÁLTOZTATNI. Sem a hozzáálláson, SEM a politikán, SEM a CÉLON.. SEMMIN, ami idáig működött, amit idáig az ország követett. Ez vezetett oda, ahol most vagyunk és ez fog KIVEZETNI minket a "Torony" adta helyzetből, amit NEM MI idéztünk elő - de nem tudjuk kivonni magunkat belőle. Hisz nincs "kiváltság" és nincs "elkülönüslés". Mindenkinek megvan a szerepe és a feladata.

8. Mit TEGYEN az ország? - ERŐ

Talán ezt a lapot nem is kell magyarázni. Kitartani. Erősenk és következetesnek lenni, úgy a "belső", mint a "külső" sárkányok legyőzése érdekében. A mi dolgunk a valódi SAR-KAN-ERŐ használata! (hogy mi a SAR-KAN-erő? Ehhez ajánlom a Kék vér gyermekei könyvek alapos és értő elolvasását)

9. JÖVŐ - BERTA, INTUÍCIÓ

Mondhatnám megintcsak "bingo" - de ez majdnem "alpári" lenne a méltósághoz, amit Magyarország felvállatl (és amit nekem volt szerencsém LÁTNI is még 2015-ben...).

Ki volt Berta? Őt "Nagylábú Bertának" is hívták, ő volt Nagy Károly ANYJA (ha volt egyáltalán "Nagy Károly... de ez más tészta). Berta HUN királylány volt, HUNOR leszármazottja, ő vitte magával állítólag a Szent Koronát.... És minden egyéb TUDÁST IS, amit ma a nyugat sajátjának tekint....

Berta, mint az Intuíció lapja volt az egyik, amivel a Tarot lapjait megkurtították. A Ráció a másik - és a magam véleménye szerint még sokkal több is eltűnt a"REND-SZERÉBŐL", épp a Szellem csonkítása céljából...

Mit jelez Berta, mint Intuíció? Nos, nem mást, mint az ŐS-SEJTELMET!! Az ŐS-SEJT-ELEMET! Amit a MAGAR nyelv a mai napig TISZTÁN őriz, a maga TEJESSÉGÉBEN, azaz teljességében.

Tehát mi a JÖVŐ? Nekünk? Ránk nézve?

Nem más, mint a jelen helyzetből a SZELLEMI KIEMELKEDÉS megmutatása, mely minden vallás feletti ŐS-KOZMIKUS REND-SZER. Nos, ennek a visszaállításához tudunk utat mutatni...

Bizony, erre mondják, hogy "nemkispista"....

De a magyarok nagyrésze mindig érezte és mindig erre várt. Egy "kozmikus" feladatra. Mely azért kozmikus, mert SAJÁTJA.

Itt az IDŐ. Elérkezett...