3 KIRÁLYOK ÉS A SZÍRIUSZ

Ma „Vízkereszt” ünnepe van (jobb helyeken még ma sem dolgoznak...), amit a „Háromkirályok” ünnepének is nevezünk.

Most különölegesen összekapcsolódik a „Háromkirályok” fogalma a Szíriusszal, azaz a „HAJNALCSILLAGgal”, akit a  Háromkirályok követtek, mivel tegnap a Nap pontosan szemben állt vele, mintegy nyílt csatornát, egy nyílt kapcsolódást lehetővé téve a „Felsőbb vezetéssel”. Hisz mit csinált a Hajnalcsillag Jézus születése idején? Vezetett. Mégpedig „Királyokat”.

Tehát MINDEN FÖLDI hatalom felett VAN egy másik FELSŐBB hatalom (már ha ezt „hatalomnak” lehet nevezni, mivel teljesen MÁS kategória) - amit követni illenék....A „hatalom” helyett jobb elnevezés a SZELLEMI VEZÉRfonál, mint ÉRTÉK-MÉRŐ, MÉRTÉK-REND. Amelyhez IGAZ-odunk. Tehát hol van az IGAZ-ság? Ebben a Mértékben, ebben a MÉRTÉK-REND-ben. 

A Királyok 3-an voltak, ahogy a Szíriusz is egy hármas csillag: van A.B.C csillaga. „Nagykutya” néven ismerjük. Mivel KÉK csillag, az onnan érkezetteket „Kék vérűnek” nevezték, vagy „kék-lényeknek”, „Avataroknak”, akik „AVATOTTAK” voltak. Nem véletlenül "nyúlta le" ezt a minőséget a NEM-esedett hatalom, mely a tagadáson alapul, a hasadt "nem", a "fél"-elem működtetőjeként. Ők  az "a-szírok", a Szíriuszi tudás kiforgatói, az "olyan mint ha" elvének működtetői. Lehet ővék a forma - de a tartalom hiányzik belőle. A LÉNY-ÉG.

A "vezérelv minősége" a Kék Szíriusz, a kék Hajnalcsillag szerint "KÉK".

SATANA-ról - aki az ősi szíriuszi ISIS kód „tartója”, aki most a "más"-világ őrzője és kapuja, aki a FÉNY káprázata előtt lehetett központunk -, KÉK hullámok érkeznek a Holdra és onnan a Földre, melyeket az ugyancsak kék fotonokat kibocsátó „Mag-szemünk”, a tobozmirigyünk képes befogadni. Mi a tobozmirigy? A „belső látás” helye, szerve....Mikor működik? Ha a „külső szemünket” behunyjuk... Ha alszunk...Ha elengedjük a "káprázatot"..

Mit jelöl tehát a KÉK? Mint szín? Mint követendő vezérfonal? MInt "üzenet"? Mint állapot? 

A tiszta, érzelemmentes, semleges, BOLDOG tudás mibenlétét. Ez a „hűvös nyugalom” állapota, a teljes kiegyensúlyozottságé, amikor már tudjuk, hogy tudjuk.... Egyébként, a káprázat felelőse, a Napkorong is KÉK, ha jól megnézzük.... De kék a Föld, kék a Neptun és kék Urana IS..

A „NEM-esedett” hatalom a KÉK szín mellett a „Kutyabőrt” is „lenyúlta”, jelezve, hogy  ő a „Felsőbb hatalom” birtokosa. Csakhogy a látszat mindig kipukkan egyszer. Minden földi hatalom összeroppan. Nemcsak egyszer. Miért TÖR-vényszerű ez? Mert a földi hatalmak alapja mindig a szerzés és nem az a REND-SZER, amely IGAZ-odik a „MÉRTÉK-rend”-hez. Minden múlandó, mely nem LÉNY-ÉG-i!

Tipikusan üres forma, tartalom nélküli, mikor földi anyagokon, kövekre vésve, aranylemezekre róva keresik emberek „A” tudást! A vésett tudás - jó ha fejünkbe véssük -, már földi eredetű tudás, FÖLDI lényektől származik. Akik így akarták utódaiknak átadni saját ismereteiket, tapasztalásaikat. De akik már ugyancsak az anyag foglyai voltak.

Mi a Szíriusz üzenete? Miért követték őt a Háromkirályok? (Még ha alakjuk szimbolikus is)? Miért egy KÉK csillagot KELLett követniük? Miért nevezik Jézust HAJNALCSILLAGnak? Miért nevezték Atillát is annak?

Most tekintsünk el a Szíriusz évi egyszeri felkelésétől, mikor előbb jelenik meg az égen, mint a Nap. Bár ez is MÉRTÉK-et, irányértéket jelentett....A hajnal mindig az ÉBREDÉS szimbolikája. Mit tanított Jézus? Legyetek éberek. Mert az IGAZ tudást „éber” állapotban lehet befogadni. CSakhogy az ÉBER állapot épp fordítottja annak, amit annak vélünk!! Nem az "elme" ébersége fontos - hanem a SZÍV ébersége!

A FORRÁStudás, vagy ÉGI tudás, mely KÉK, soha nem írott anyag útján szerezhető be. Csakis a SZÍV útján fogadható be, szívtől-szívig terjedő. „Mindig az utókor az, mely kőbe vési, felrajzolja vagy papiruszra írja azt, amit MÉG megért az elődök életéből. De FORRÁSÜZENET SOHA NEM ANYAGHORDOZÓN ÉKREZIK” (Kék vér gyermekei II).

Nos az „üres tartalom de szép forma” működtetői pontosan ezt a kapcsolatot igyekeznek minden téren ellehetetleníteni.

Egy példa: ma hallgattam egy riportot egy meteorológussal a „klímaváltozás” kapcsán. Egy mondatával agyonvágta az órás eszmefuttatását: minden rendszerben van legalább egy bizonytalansági tényező, mely mindent borít, amit nem lehet előre látni. HOPPÁ!!!  

A HAJNALcsillag minden embernek az ÉBREDÉS lehetőségét üzeni. Ami megadja a LÁTÁS-HALLÁS képességét a „bizonytalansági tényezőket" illetően. Ha látunk, nem dőlünk be földi propagandáknak, klímahisztinek, politikai manipulációknak. Természetesen a SZEM-FÉNY-VESZTŐKnek ez szúrja a szemét, tehát igyekeznek PORT HINTENI. De „EGY”-et nem tudnak elvakítani: a SZÍV-et.

„Ébredj ember mély álmodból – megszabadulsz rabságodból”.