2020 - Az IS-IS avagy a VAGY-VAGY éve 1.rész

Minden fordulópontnál, legyen az születés-halál, esküvő vagy napforduló – mindig szeretnénk BIZTOSRA menni és szeretnénk a jövőbe látni.

Pedig olyan, hogy „biztos” nincs. Van ugyan egy „fő csapásirány”, egy célpont, de hogy odáig egyenes út vezet-e vagy kacskaringós, nem látható előre. És bizony a kanyarok lehetnek nagy ívűek, úgy, hogy fogalmunk sincs, hol a vége, behajthatunk egy körforgalomba, amelyben újra és újra elvétjük a kivezetést, kerülhetünk viharba, ami öblös fát dönt az útra és vagy megvárjuk, míg valaki elviszi, vagy más utat keresünk.... De a célhoz mindenképp el fogunk jutni...

Minden változik körülöttünk. Magától? Ha így látjuk, akkor mégis, „ki az a maga”? Ki gerjeszti a változásokat?

Ha nem a hatalom közelében ülünk, és nem a mi kezünkben van a vezérlőpálca, akkor bizony az ALKALMAZKODÁS az, amivel dolgunk van (és nagyon sokunknak).

Mit generál az alkalmazkodás? Nem a rugalmasságot? A találékonyságot? Mit hoz elő a találékonyság belőlünk? Új képességeket. Amelyek máris új utakat nyitnak meg. Tehát van rossz  változás? Mi is egyáltalán az a „rossz” változás?

Itt tudnunk kell, hogy a Jó és a Rossz fogalma a FÉL-ELEM-ekre hasított tudati állapot tudatos terméke. FÉL elemformában létezünk. VAgy-Vagy -ként. Természetes hát, hogy ha FÉL-ként létezünk, akkor a fél-állapot velejárója a "félelem" a hatalmába tud keríteni. DE!! A "FÉL" állapot egy „TEREMTETT ÁLLAPOT! EGY TEREMTETT FOGALOM”! Ha pedig teremtett, akkor NINCS IS! Mert minden, ami teremtett, múlandó. Mi az ami örök? A LÉT EGY-sége. Nevezhetjük ISTEN-nek, vagy IGE-nek. Ami pedig örökké változik, FOLYIK, ÁRAMLIK, alakul, átalakul. Akkor MI A BIZTOS?

Semmi.

Csak az élet örökkévalósága.

A „Hogyan”, a megélés pedig mindig az örök „változó” benne.

Ezért felháborító és gyalázatos, sőt, az aljasságok netovábbja, amikor valaki bajt, ROSSZat jósol. ÉS állítja, hogy "VAN" ROSSZ!!! És hogy ez a "Rossz" fenyegetőleg közeledik felénk. Nos, aki magát spirituális embernek vallja és ilyeneket állít, akkor a spiritualitásnak még csak a közelében sincs!!! Nemhogy "benne" lenne....

Aki bármi negatívat, "rosszat" huhoh előre - az NEM JÓ-s-lás!!!

Jósláskor a LÁTÓ csakis azt az EGY IO-t mondhatja el, csakis azt az IGÉT hozhatja LE, ami a kérdezőnek a JAVÁRA VÁLik!!

A JÓ-S tehát lát. NA DE MIT LÁT???

Azt, ahol TEN-MAG-a tart. Amilyen szinten saját maga van. Amennyire teljes. Amennyire  TISZTA! Ha NEM tiszta, akkor NEM TELJES! – ergo csakis részleteket láthat. A részlet pedig nem az egész.

Aki „ördögöt" lát, aki "rosszat" lát - azt bizony saját maga látja!! Ez pedig egy nagy igazság!!! Mert belőle fakadó!! Tehát: ha azt halljuk, hogy valaki „ördögöt kiált”, akkor fussunk minél messzebb TŐLE és ne attól, akire RÁ-MONDJA. Mert az bizony egy RÁ-OLVASÁS!!.

A ráolvasást ma kuruzslásnak minősítik. Ugyanakkor mind az üzleti berkekben, mind a gyógyításban alapfeltételnek minősül a pozitív gondolkodás. Aki pozitívan gondolkodik, az pozitív töltetű szavakat használ. Tudatosan!  

Akkor miiiivaaaan??? Egyik oldalon kuruzslás – a másik oldalon pedig alapvető hozzáállás? Tudjuk egyáltalán, hogy miről beszélünk???

A RÁOLVASÁS nem volt más anno, mint amikor a SÁMÁN, vagy a GYÓGYÍTÓ pozitív szavakat kántált a beteg feje felett. Használt? Hát, ha a pozitív megerősítés használ MA, akkor használt anno IS. Nincs különbség!!

Csak a ráolvasó szándéka az, ami a célt befolyásolni képes... De ahhoz meg kell egy befogadó képesség is. És itt bújik meg a csoda maga: a rosszkívánság visszakanyarodik, a jókívánság pedig gyógyítja a beteget és feltölti a gyógyítót MAG-át is!

IO-t JÓL és IO szándékkal! Ez a LÉNY-ÉG igazi működése

Tehát ennek fényében ítéljük meg a JÓS-LÁSS-okat!!

A 2020-as évre IS!

(folytatása következik..)

 

 

 

2020 - Az IS-IS avagy a VAGY-VAGY éve 2.rész

Ha már a JÓS-LÁSS-oknál tartottunk, akkor előtte nézzünk vissza egy kicsit: mit is ígért anno a 2019-es év?

Akkor a "Teremburáján" a NAP együtt állt SATANA-val a NYILAS csillagképben, annak is a hátrafeszítő karjánál, felette a PAJZS csillagképpel. A TEJÚT szélénél.

„Egy teljes ÚJJÁszületés lehetősége kap óriási energiát a tiszta jövő, a tisztaság, a harmónia és az EGY-ÉN-súlyának, azaz FEL-ÉL-ŐS-ségének fényében! Felfelé élés, ősi tudás alapján, megtisztulás és az ebben rejlő útmutatás. REND-rakás.“

A Pajzs a védelem és a KIEMELKEDÉS jelölője egyetemben. Akit valamikor  VEZETŐNEK nyilvánítottak, pajzsra emelték. A többiek fölé. NA de KI a "MI" vezetőnk?

Hát saját MAG-unk. Saját felsőbb ÉN-ünk. És SENKI MÁS. Tanácsot, tippet, tanítást, ötletet, véleményt, módszert, egyéb „szert” bárkitől kaphatunk – de a SZEREN LENNI, csakis mi vagyunk képesek. Saját életünk vezérlő elvét saját magunk tudjuk megtalálni, mégpedig úgy, hogy ha RÁ-ÉRZÜNK!

Erről szólt a 2019-es év! Megtalálni saját felsőbb ÉN-ünket és ÖSSZ-HANG-ba kerülni vele. Összerezegni, összecsengeni, együttműködni. Az EGY-ségben...

Ország-nemzet szinten is kell mindig olyan vezető, akit pajzsra emel a közösség, mert tudja és tisztában van vele, hogy mindig EGY ember az, aki egy KÖZ-ŐS irányt mutatni képes.  Az már más kérdés, hogy az emberi aljasság mentén hogyan kerül az a vezető az élre, és ki lesz az a vezető, aki élre kerül.....Az aljasság fokmérője a demokrácia működése..

Lehet csűrni-csavarni és mindig mindenben a rosszat meglátni – fotelből hőzöngve mindig könnyű forradalmat kelteni úgy, hogy közben pedig minden megvan, ami a jóléthez kellhet...Ne feledjük: ördögöt mindig az kiált, aki látja...

És ez szépen ki is derült a tavalyi és során!!

Mert miről szólt még a 2019-es év? 

"Rálátás VÁLLALÁSainkra. 

Mi a SORS-vállalásunk? Bármi legyen is: ennek beteljesítéséhez érkeztünk el, az Isteni Rend szerint! Úgy a közéletben, mind a magánéletben! Az összes eddigi változás a mostani pillanatot készítette elő.

A lelepleződések tovább folytatódnak, de mit ér egy lelepleződés, ha nincs iránya? 

Egy teljes ÚJJÁszületés lehetősége kap óriási energiát a tiszta jövő, a tisztaság, a harmónia és az EGY-ÉN-súlyának, azaz FEL-ÉL-ŐS-ségének fényében! Felfelé élés, ősi tudás alapján, megtisztulás és az ebben rejlő útmutatás. REND-rakás."

Megtörtént? Szerintem meg.

Mindenkinek az életében megjelent a REND-rakás valamilyen formában és "pont azon a területen", ahol neki tenmagával "dóga vót". Kinek a saját szellemisége, kinek a párkapcsolata, kinek a munkája, kinek a teljes életcélja vonatkozásában.  Úgy EGY-ÉN-i, mint nemzeti szinteken.

És bizony folytatása következik....

Mit ígér a 2020-as év?

Számmisztikailag a dupla 20 dupla „ A feltámadást” jelenti.

A „20” rezgése meghatározza az egész évszázadot és most magát az évet is. Eszerint ez a periódus a nagy technikai fejlődést követően az emberki kapcsolatokról szól. Lassulás várható - viszont helyébe előtérbe kerülnek a viszonyok és viszonylatok. A Te és az Én. 

A 20, mint 2+0 a magasabb szintre emelését jelenti a 2-es szám jelentésének. Mi a 2-es szám?

Ahogy már említésre került: a TE és az ÉN. Az ő egyensúlyuk. TEN-magunkban és egymás között. Ki az aki vezet? És ki az, aki kísér? Kell-e vezető és kell-e kísérő? Tudnak-e EGYÜTT-EGYMÁSSAL-EGYMÁSÉRT" élni és létezni?  Vagy valaki LE-ural -a másik pedig EL-szenvedi?

Nos, ha FEL-ismerjük, hogy a 2 = két FÉL, melyek közül az egyik az EGYIK, a másik pedig a MÁSIK, és mindketten egy EGYEDEK - nos akkor e felismerés tudatosságával már el is érkezhettünk a kapcsolatokban egy új szintre, melyet nevezhetünk nyugodtan FELTÁMADÁSnak.

Ahogy a Tarotban is.

Teljesen új lehetőségek és teljesen új irányok, a IO, a jobbítás, az ISTENI EREDET felismerésének lehetősége és SZÜKSÉGESSÉGE érkezett el..A SZER-ELEM minőségében. Akit Tiszta, aki Teljes, az a SZER-en van. SZER-ELEMES, tehát IO-l képes működni....

Ez a SZER- mely etet. És nem a "love", a "Liebe" és a többiek....

Jelenleg a rombolást látjuk magunk körül, de tudnunk kell, a változás alapja a régi berögzöttségekkel való szakítás. Ha nem megy „mag-ától”, akkor majd megy külső behatásra a roskadozó keretek szétfeszítése. Halál és Feltámadás kéz a kézben járnak. Nincs az egyik a másik nélkül....

A 2-es szám okán ezt az évet a "HOLD" évének is nevezik. Hmm... hát lehet így is, de jobb ha NEM kategorizálunk!

Inkább arra koncentráljunk - ha már HOLD- hogy minden LÁTSZÓLAGOS dolog MÖGÖTT van egy olyan világ, amit csak alkalomadtán láthatunk. Mert ez a világ akkor is ott van, ha szemünkkel nem látjuk. Tehát, mi a kulcs? Az ÉRZÉKELÉS! Az ÁT-LÁTÁS. A Belső LÁtás. Ami mikor működik? Ha behunyjuk a szemünket, ha BEFELÉ figyelünk. Mert BENT van minden - amit KINT IS látni szeretnénk....

Arra is érdemes odafigyelni, hogy mindennek 2 oldala van. Bármi történik is, érdemes feltenni a kérdést: KINEK az érdeke mentén történt? Kinek jó ez? És Ki áll mögötte?

A 2 egyébként nem feltétlenül az 1 kétszetese, hanem az EGY FELE - ahogy már a fentiekben említésre került.

A matematika nem csak földi ésszel értelmezhető, sőt, ELSŐSORBAN a METAFIZIKAI oldala az, ami számottevő. Az csupán egy dolog, hogy nem érezzük a számok titkait és csakis számolásra használjuk a számokat. Attól bizony még nagyon nagy tudás és bölcselet rejlik bennük. Aki nem hiszi járjon utána! (Akár a skorpió stúdiónál..🙂🙂)

Tehát mi lesz a 2020-as év kulcsszava? 

ÉRZÉKELÉS!

A dolgok mögé látás!

Valamint Veled vagy Nélküled?

(folytatása következik...)

 

 

 

2020 - Az IS-IS avagy a VAGY-VAGY éve 3.rész

Veled vagy nélküled?

Igen: MOST eldőlnek a társas viszonyok. Minden téren. Magánéletben és nemzetek szintjén egyaránt. Kiderül teljes mértékben, KI-KIVEL TARTOZIK ÖSSZE. Ki kivel fúj egy követ?

Magánéletben EGY-MÁS-ra találhatnak kettészakadt EGY-LELKEK. Teljesen mindegy, milyen körülmények között élnek most - a lényeg a felismerésben rejlik. Kérdezhető: na de miért MOST?

Azért, mert MOST érkeztünk el egy kapuhoz! Egy IDŐ-kapuhoz. Lejárt a tévelygés és a kóválygás ideje. MOST meg lehet tervezni egy következő életet.... Hihetetlen? PEdig igaz... MOST lehet élni a "Nemfelejtés" lehetőségével. Most - és nem máskor....

Ezt sugallják SATANA, valamint a PEGAZUS csillagkép alatt álló HOLD és NEPTUN. A lelki tisztulások ideje érkezett el...

A második felvonásban pedig nemzetünk vonatkozásában IS!

Lássunk VÉGRE tisztán!! Ne fotelhőzöngők véleménye mentén ítéljünk, hanem ÉREZZÜNK rá a dolgokra! Ezt támogatják most a HOLD és a NEPTUN a PEGAZUS csillagkép alatt.

Tehát: úgy a MAGán életünkben, mint társadalmi szinten a MEGOLDÁS minden LÁTSZAT-problémára: az ÉRZÉKELÉS. Ne hagyjuk magunkat a látszat mentén becsapni és megtéveszteni.

Nos, ez a 2020-as év lényege: MEGTÉVESZTÉS vagy ÁT-LÁTÁS?

Ebben NINCS IS-IS!!

A kulcs hozzá: a TISZTA ÉRZÉKELÉS.

Elérkezett az IDŐ A MEGVILÁGOSODÁSRA! Ami lehet akár tömeges is – ha EGY-ÉN-ileg sokan ráébrednek az ÁT-LÉNY-ÉG-ülés mibenlétére! Ha végre felismerik saját életükben a káprázat vakító hatását, ha hajlandók az őket eddig fogva tartó „vezérlő elveket” felülvizsgálni, legyen szó vallásról, politikáról, médiáról, spiritualistásról, értékendekről.

MOST nyílik meg igazán a lehetősége annak, hogy VÉGRE LÁSSUNK!!

Ráébredjünk EMBERI létünk valódi eredetére, lerántsuk a leplet és azt a rengeteg hazugságot, gyalázatot, amit a tiszta ŐS-IS-ÉG-ünkre rákentek valahol, valakik....

ÉBRESZTŐ VAN mindenki életében.

És TEREMTÉS.

Mit? Hogyan? Milyen szándékkal? Nos, ez az, ami rajtunk múlik....