VÍZ

Reggeli Rituálé 2019-12-23-án

MOTTÓ: VÍZ

Mi a víz? Legfontosabb életelemünk. Víz nélkül nincs élet. Legalábbis itt a Föld nevű bolygón. De másutt sem – csak nem az általunk ismert formában. A víz ugyanis mindent VISZ! Mert SZÍV is! És mi a szív? Igen....Egy SZERv és egy IGE! És melyik szervünkkel kapcsolódunk egymáshoz?? IGEn, a szívünkön keresztül... 

Csodás, kozmikus magari nyelvünkben tökéletesen megnyilvánul a kozmosz tudása. Ezért kozmikus a nyelvünk. És azoké a népeké is, akikkel közös gyökereink vannak. A nyelv a TUDAT megnyilvánulása. Az, hogy mindez jelenleg nagyon alacsony szinten működik, egy dolog. Az, hogy a tudatosság elveszett az egyik kanyarban, szintén. De vannak esetek és helyzetek, amikor a víz visszafelé folyik és felkavarja, kimossa a lerakódásokat....Ilyenkor szív és visz...A Szíven keresztül...

A Víz a legnagyobb százalékú építő eleme a testnek. Az ÉLŐ testnek. Ha egy test kiszárad, eltűnik belőle az élet. Tehát ha a víz az élettel összeköthető, sőt, magával a LÉLEKkel is - hisz, ha a Lélek elhagyja a testet, a test kiszárad - akkor sokkal tágabb a jelentése, mint amit a hétköznapok szintjén gondolunk róla! Mert akkor a lélek is víz. Víz-SZER-ű. Tehát a víz is egy „SZER”-elem. Túl azon, hogy LÉT-ELEM. (Bár a SZER és a LÉT nem elválaszthatók...) A vérünkben "megnyilvánulva" pedig működésünk teljes kódkészletének a tárolója. (Véradáskor szó szerint MAG-unkból adunk - és keverednek a kódok...)

Mit csinál a víz? Összeköt és szétválaszt. Egyszerre. Összeköti a földrészeket, egyben szét is választja őket. Miért mondjuk egy markáns fordulatra, hogy „VÍZVÁLASZTÓ”? No, nem a vörös-tengeri sztori okán. Ez a történet, azon túl, hogy tökéletes mese, mégpedig a megtévesztés céljából kitalálva, csak másodlagos lenyomata a TÉNYLeges vízválasztás METAFIZIKAI lényegének!

A nagy korszakváltásoknál mindig megjelenik az özönvíz. Gondoljunk MU, majd a következő korszakban (itt több ezer évekről beszélünk) Atlantisz elsüllyedésére. Ez utóbbi hozta el azt az új eont (megfordítva a szót "noé" által – és itt vonatkoztassunk el a fizikától, hisz a történet egy META-fizikai történésnek az elme számára érthető elbeszélése), mely az addigi dualitásban működő kiegyensúlyozott energiateret kibillentette, az egyik erőteret elkezdte erősen blokkolni, illetve a másikat erősíteni. Így alakult ki az a ma is érezhető egypólusú, „asszír”, leuraló, gyilkos, ragadozó, húsevő, hódító, „felzabáló” hímségi erőtér, mely erőteljes léptekkel halad tenmaga pusztulása felé. Tehát már „duzzasztja a vizet a gát előtt” és csak idő kérdése, hogy át is törje. Meglesz, mert ilyen erőtérben sokáig (még ha ez több ezer év is) működni nem lehet. A létben, a kozmoszban MINDEN egyensúlyra törekszik. Már pedig az egyensúlyt a VÍZ egyenletes eloszlása, áramlása biztosítja.

Egyszer volt szerencsém LÁTNI (természetesen belsőleg), milyen is az ÉTERI víz. Sűrűbb, kicsit „kocsonyás” és állandóan mozgó, áramló. Sűrűségét, színét a GONDOLATAINKKAL tudjuk befolyásolni!! Ha tele vagyunk aggodalmakkal, félelmekkel, gátlásokkal – teljesen el tud vékonyodni. Ugyanakkor ha önbizalmunk erős, szívünket tiszta gondolatok töltik el – egészen dús és vastag.

Ezenkívül ez az éteri víz ahol „likat”, „bemélyedést”, hiányt vagy „űrt” érzékel – oda áramlik. Kitölti. Tehát SEHOL nincs hiány!!! Aki mégis hiányban él – saját magának teremti. Lehet, hogy ez „kegyetlenül” hangzik, de ez akkor is így van. Mert a hiány a tudatosság hiánya. Nem is akármilyen szintű. Aki egyszer megtapasztalta, hogy tényleg tenmaga hozzáállásán, gondolatán, érzelmi megnyilvánulásán múlik a LÉT-ELEME, az már teljesen másképp éli életét. Pontosan ez igazolja vissza azt a tényt, hogy a víz információ hordozó IS! Nem csak éteri, hanem fizikai szinten IS! (És itt most „IS-IS” az IS-TEN ANA minőségbe már nem is mennék bele..)

A víz viszi a rezgéseket. Ezt sok-sok kísérlet igazolja. Ezért lehet PROGRAMOZNI a vizet. Gyógyító – de romboló célzattal is. Melyik hat ránk? Megint csak a tudatszintünk függvénye. Ugyanis a TUDATUNK REZGÉSE HATÁROZZA MEG A BENNÜNK ÁRAMLÓ VÍZ REGÉSÉT! Tehát ha „félünk az 5G-től” és minden olyan információtól, amellyel tudatosan FÉL-ELEMET gerjesztenek bennünk, levisszük a rezgésszintet és arra a hullámra állítjuk át az adóvevőnket, amit nekünk DIKTÁLNAK. Elhisszük? Nem? Próba –szerencse!

Miért van az, hogy két ember összerezeg és mitől, hogy teljesen taszítják egymást? Természetesen a rezgésszintjüktől – na de mi áramoltatja ezt a rezgést? A víz. Mi a víz? Az éteri víz földi megjelenése. Tehát a Lélek... Ha összekerül egy magasan rezgő és egy alacsonyan rezgő lélek, a kiegyenlítődésre törekednek – de nem úgy, ahogy a „földi fizika” diktálja: a magas SZIVja az alacsonyat felfelé. Ha azonban leVISZi tenmaga energiáját, hosszú távon nem fog működni...Legalábbis IO-l.

Univerzumunkban a NEPTUN és a HOLD a két „vízfelelős” bolygó. A HOLD képes megmozgatni a földi vizeket. Mekkora a Hold és mekkora a Föld? Arányaikhoz képest mégis mekkora tömeget tud a Hold megmozgatni?? A Hold befolyásolja érzelmeinket, hangulatunkat. De milyen elemek az „érz-elem és a hangulat”? Nem víz-elem? A Hold a tudatalattinkra hat. A Lélek világára.

Hmmm.... megint Lélek és megint Víz....

A NEPTUN, mely a „messianisztikus” bolygók egyike, az „unio mystica” szimbolikája. Ő „NEPHTIL”, akinek korsójából a víz az Éterből a Földre ömlik. Ő az az ŐSANYAI minőség, ahova MEGTÉRÜNK. Mert mi az „unio mystica”? Az EGY-tudat. Ide vágyik mindenki. De ez SOHA nem kívül keresendő, hanem bennünk. MAG-unkban. Ahol minden élet csírája rejlik. Ahol az EGY-ben ott a MINDEN. Mi működteti? A víz....

Kissé hosszúra sikeredett rituálénak a mai mondanivaló – de TISZTÁZNI kellett néhány fogalmat ahhoz, hogy valóban MEGTISZTULhassunk az előttünk álló ünnepnapokra. Ez az egyik.

A másik, hogy kezdenek a bolygók, a „NAGY KONSTELLÁCIÓ”-ra egyre szorosabban összeállni. Mindnyájan a NYILAS csillagképben. A NYILAS a TEJÚT-ra szegezi nyilát. A NYILAS a gyógyító megújulást képviseli, a SZELLEM, a TUDAT világában. Mi a TEJÚT? A „TEJ” útja. Az „ANA-TEJ”, az Égi „MANNA”. Ami a „TEJESSÉG” maga. CSAK a mi nyelvünkben egyenlő a Teljesség a Tisztasággal. A tisztasághoz pedig mi kapcsolható? A VÍZ. Mely átmos. A Tejutat még hogyan nevezzük? ÉGI FOLYÓ. Tehát mikor leszünk tiszták és teljesek? Ha hagyjuk, hogy lelkünket a TISZTA IGAZ TUDAT átmossa. Hogy tápláljon az „égi manna”. Mert csakis így leszünk EGY-ÉN-súlyban úgy tenmagunkkal mint másokkal.

Nem véletlenek az ünnepek előtti nagytakarítások. Hisz minden ünnep egy emlékezés. Emlékezés TISZTA önvalónkra.

Ősi, TISZTA, boldogasszonyi hitvilágunk mentén a női ritmushoz voltak az ünnepnapok kötve, mely ritmus mindig TELJES összhangban állt a természet lüktetésével. Véletlen?? Természetesen nem...

Mára már csak kettő ünnepkör maradt meg, még ha feje tetejére állítva is, a régi hagyományokból és ha belegondolunk, mindegyik a SZÜLETÉS-hez kapcsolódó: a karácsony és a húsvét. Mindkettőben ott az átlényegülés lényegisége. Lezárás, újrakezdés - de mindig egy MÁS minőségben. Egy jobban. Egy IO-bban..

Ezért nem érdemes az ünnepet megelőző nagytakarítás szokását lenézni, semmibe venni, mert a fizikai síkon ugyanúgy szükség van a megtisztulásra, mint a szellemin és a lelkin. Egy nagytakarítás mindig átszellemüléssel járó. Nem véletlen, hogy a nők dolga, mert ők gondoskodnak alapból a JÓL-létről. Ha ők "nem tiszták", akkor a világ sem az. Ha a nő hagyja magát "megrontani" a világ romboló, szétziláló szellemisége által, akkor egész környezete zilált lesz. 

Igaz? Nem igaz? Nézzünk körbe és megLÁTjuk.

MOST a TISZTULÁS IDJE vagyon. A kapuban állva, egy új világ reményében  csak megtisztulva tudunk ÁT-LÉNY-ÉG-ülni...

 

(Fotó: Tejút és gémes kút. Kocsis Norbert fotója. Forrás: internet)