FELISMERÉSEK - A SZELLEM NYITÁSA

A legutóbbi "ÉRZÉKELÉSEK...." írás végén azt ígértem, folytatása következik...

ÉREZTEM és TUDTAM is, hogy így lészen, csak azt nem tudtam, hogy hogyan és miként, és hogy mi lesz a következő téma..

Mindennek eljön az ideje..

Ahogyan most is és újfent egy konstelláció révén, ami felett simán elsiklottam volna, ha nem élem meg azokat, amiket megéltem tegnap és ma...

Utána nézve mindjárt leesett a tantusz, miért is, hisz a HOLD  és az URÁNUSZ (nekem URANA)  randevúzott a KOS csillagkép fejénél a „Teremburán”.

Tehát: duplán is a SZELLEMI útmutatás, a szellemi felismerés ereje turbózódott fel - a HOLD révén pedig egyértelműen a 3-ik szemünk, azaz a belső látásunkon keresztül, a TITKOK, a láthatatlan világok működését, összefüggéseit illetően.

 Hát, ez nálam minden vonatkozásban nagyon „betalált”... 

URANA az „őstudás”, az „ősi kódok” őrzője az „ősi világokból”. Őtőle villanásszerűen érkeznek az impulzusok, mint zseniális felismerések. Ő a „messianisztikus” tudás jelölője az asztrológiában. Ő a "reformer"....

Őhozzá kötik hát a humanizmus kitörését és térhódítását – ami rendben is lett volna, csak nem úgy, ahogy lezajlott..

A humanizmus „felvilágosodást” akart hozni az egyház lélekrombolásával szemben, de sajnos teljesen visszafelé sült el a forradalmi szándék, mivel a fürdővízzel együtt sikeresen kidobták a gyereket is, mivel az IS-ten helyett a HU-MAN került előtérbe, annak is az „AL-ANT”-as verziója. Hűen és méltóan az összes előtte feltornyosult és eltörölni kívánt eszmerendszerekhez, mivel az alap, a jehovai teremtéstörténet változatlanul megmaradt. Jó volt az az istenteleneknek is...  Valahogy nem tudtak elszakadni tőle.. Vagy nem is akartak... Pedig ha a valódi HU-MAN minőség került volna előtérbe, ami maga az „EGY-EMBER-TUDAT”minősége – akkor tökéletes lehetett volna a fordulat. Hasonlóan Jézus tanításához, amit a kommunizmusban véltek „humanista módon” felfedezni... Megtapasztalhattuk milyen ez a szint..😥

(Egyébként a HU-MAN mélységeit is csak magyarul lehet értelmezni, hisz a HU az Egylélek, a MA-N pedig nem más, mint az ŐSMAMAi androgün EGYtudat szótaga, amit alaposan kiforgatva „férfinek” generáltak. „GÉN”-eráltak...).

A humanizmus  teljesen kitörölte az EMBERből, a „Man”-ból azt az androgün MAG-ot, ami nem más, mint az IS-TEN-MAG. Helyette oltárra állította az anyagot. A matériát. Az anyagban megnyilvánuló tudatosságot. Az „öntudatot”.

Most, akinek füle van a hallásra, nyugodtan felnevethet: SEMMIT nem lehet kiforgatni úgy, hogy NE LEGYEN OTT az Ősiség: hisz az anyag alapja az ANA (a matériánál a MATER)!!!

Na de KI az ŐSANA?

Nem Urana – ő csupán egy kód, egy tudatminőség, egy tudásszint őrzője. Bár ő is ANA-minőség.

Hanem SATANA az ŐSANYA!!

Ő a „sötétség” Szépasszonya. Őbelőle indul az ÉLET. Nála van a MAG. Ahogy minden NŐBEN is, hisz a Földön a mai két félre osztódott rendszerben, a NŐ az, akiben ÉL a MAG. Ezért lehetnek ők a LÉT mágusai, ezért ők azok, akiknek KÖZVETLEN KAPCSOLATA van Univerzumunk minden szereplőjével, akik TEN-MAGukban meg tudják élni a teljességet.

Nem véletlen, hogy mióta a NAP, és vele együtt a „FÉNY” a központ, azóta SATANA az „elátkozott”. Hisz minden „jogtalan” hatalom „démonizálja” azt, akitől elvette....

Satana az IDŐ UR-A. Vagy „úrnője” (bár e fogalomnak nyelvünk szerint nincs értelme, ahogy nincs értelme annak, hogy „tanárnő” vagy „írónő és így tovább....)

Satana KAPU-ŐR. Vagy UR. Satana nem más, mint „MA-AT” az egyiptomi mitológiából, de nevét megint csakis magyarul értjük: „ma át”, az átkelés idejének a felelőse. Tehát rajta áll vagy bukik, hogy hogyan és merre tovább? (Hogy miként lett az asztrológiában "apa"-jelölő, valamint minden nehézség és baj forrása, az is megér egy misét..)

Satanát félretolták, eldémonizálták – ahogy magát a Nőt, az ANA-t (An=ÉG a sumér nyelvben; az angyal szó is ebből a gyökből eredő). A jehovai teremtéstörténet, a Noé utáni Eon egypólusú, kibillent, „halálra teremtett” hímségi világ eszmei alapja a NŐ teljes ledegradálására épít – de mégsem tudja eltagadni (mert NEM TEHETI MEG), hogy CSAKIS A NŐNEK VAN KÖZVETLEN KAPCSOLATA AZ ÉLET FÁJÁHOZ!!  Miért? Mert BENNE VAN A MAG.

Miután megtörtént Satana és a Nap helycserés váltása, még mindig hosszú ideig tartotta magát az EGY-tudat, az androgün élet és lét. Aztán az ORION jóvoltából elindult a hasítás programja („múlhatatlan nőstény őssejt rostban megbúvó múlandó hímség”) de még mindig működött az Egy-Kettő-Egy szent hármassága.

Csakis a HÍMség egypólusú energiájának, annak is „vadász”minőségének az útra bocsátásával borult fel az egyensúly és lett „vadásszá” a hím és szórja magját zeuszi alantas és aljas módon, kijátszva HÉRÁT ..... Az ANA-t!

De értsük és lássuk, hogy mindez METAFIZIKAI szinten lépett először működésbe – földi létünk működése már ennek tükre. A „múlandó hímség” létét erőszakosan bizonyítandó, megteremtette ideológiáját az összes hímközpontú vallásban, legyen az jehovai, vagy buddhista vagy iszlám és minden egyéb más....A „nőt” mindenhonnak kitették, másodrendűvé minősítették.  A hímek lettek a szellemi vezetők és avanzsálták sárkánnyá, illetve tették „kanná” azt a SAR-KANT, azt a LÉT-MINŐSÉGET, akire mi, magarok még jól emlékszünk, mint aranykori működésre (mindez részletesen leírva és kibontva elolvasható a KÉK VÉR GYERMEKEI I-II-es kötetekben).

Kedvenc képem a mellékelt „Mária-kis Jézus” szobor. Ebben a képben MINDEN benne van, amit feledtetni akarnak velünk. Benne van az IGAZság. Benne van az IDŐ-folyam. Benne van a LÁTÁS. Benne van az INTés, benne van a KÉK-ség, mint ÉG, ami KÉK és MAGA a KÉK TUDAT.

„Mária” egy gömbön áll. Amiről sokan úgy hiszik, hogy a Föld. Lehet akár az is, hisz ANA a Föld IS. De ha jól megnézzük, sokkal inkább a Szaturnusz, SAT-ANA bolygója az a gömb, hisz gyűrűi vannak.

Tehát miből nő ki a NŐ, az ÉLET? Igen. Satanából. Ő az Istenanyai kód megtestesítője. Van mellette hím? Nincs. Mert nincs is ilyen. EGY-minőség van csak. A „nemtelenség”. Ahogy a LÉLEKnek sincs neme. Csak egytudata. (Nos, EZT csúfolja meg a jelen genderelmélet, amivel az „andorgün” minőséget teljesen kiforgatják, megcsúfolják. A világ szellemi irányítói is érzik, sőt, tudják, hogy eljött Satana ideje – ezért inkább élére állnak a váltásnak és ugyanolyan „humanista” módon, ahogy a jézusi tanításokat is egybemosták a kommunizmussal, most az EGY-tudatot „tekerítik ki”. Rodolfó mondta: Vigyázzanak, mert csalok!” Hát vigyázzunk, mert valóban csalnak!!)

Az ANA kezében mindig ott van a gyermek. Hisz a NŐ, csak akkor válik ANA-minőséggé, ha gyermeket hoz a világra... Ha áramoltatja az életet...A gyermek nemét SOHA nem látjuk. Mert a gyermek nem más, mint maga AZ EMBER. Satanából NŐ ki az Ősmamai lét, ő kezében tartja a következő generációt. Aki akár lehet a „FÉNY” embere. A Fény a SÖTÉTBŐL ered. És oda is „tér vissza”. És ez a szimbolika mindig itt volt-van az orrunk előtt - csak már nem értjük az őseredeti üzenetét.

Csillagászok megfigyelték, hogy a Szaturnuszról KÉK hullámok érkeznek a HOLDRA. (A Szaturnusznak egyedül nincs közvetlen kapcsolata a Földdel). És onnan tovább a Földre. Mikor tudjuk mi emberek fogadni e kék hullámokat? Amikor alszunk. Mi fogadja e kék hullámokat? A KÉK MAG-SZEMünk, a tobozmirigy, mely ugyancsak KÉK fotonokat bocsát ki. Kék a Kékkel összefonódik. A szobor a jogarral, ami az UR-AL-kodás jelképe a Holdra mutat. Talpa Satanán áll... Ami előlről nem látható. Csakis „Mögöttes” megfigyelés által..

Tehát a lényeg, a LÉNYünk Égi része NEM látható a szemnek. Csakis „mögöttes” érzékeléssel érezhetünk rá a valódi, az IGAZ, a KÉK tudásra. A mögöttes érzékelésünk a fényben NEM működik. Minden meditáció azzal keződik: hunyd be a szemed. A fény csak a láthatónak akar hitelt adni. Pedig a valódi tudás a „sötétben rejtőzik”. Alváskor tudunk „vevők” lenni. A fényben csakis a szimbolumokon keresztül tudjuk a „mögöttes tudást” értelmezni. Ezért fontosak. Mert a tudók a szimbolumokon, rajzokon, szobrokon, meséken keresztül, no meg a nyelvünk szó-tagjaiban mentették át az ősi tudást. Nem véletlen hát az sem, hogy egyes szimbolumokat egyesek kisajátítottak vagy teljesen átpolarizáltak, hogy félelmetessé tegyék.

Mindig az EGY-et, az EGYséget keressük. Minden spirituális tanítás erre mutat, mint Mária a jogarral a Holdra. De mennyi tanító, tanítás LÁTja meg, hogy MI az egyetlen "EGY"? Ami a Föld minden zugában ugyanaz? Tehát EGY-FORMA? Nem más, mint az anyaság. Ezért volt valamikor ANA-jogú minden társadalom. Mert mindenhol ANA-tól, ANA-ból indul az élet. Ő a KAPU. A sötétből a fénybe. Ahogy SATANA is a FÉnynek adja át a Gyermeket...

Értünk? Látunk? Ha nem, akkor MOST eljön az ideje!! MOST megtalálhatjuk újra a keresett EGY-et, egységtudatot, az "androgün" állapotot. Csak nem úgy, ahogy azt ma szánt szándékkal úton és útfélen kitekerítve, lealjasítva a nyakunkba öntik. Azért, hogy mire "odaérünk" a valódi androgenitás megértéséhez, már megtanuljuk gyűlölni, a gyűlöleten keresztül pedig elutasítani ezt a szót, állapotot, tudatot. Régi bevált trükk ez. Agymosásnak hívják...

Kapuban állunk. 

SATANA a NYILAS csillagképben az összpontosítás, az ELŐRE mutatás, a jövőbe célzás, a SZÍV-tudás IDEJÉNEK az eljövetelét jelzi. Ő az idő, és a kapu, tehát „IDŐ van és KAPU van”. Egy IDŐ-váltás, egy MINŐSÉGváltás kapujába érkeztünk. Amit nevezhetünk akár „dimenzióváltásnak”, ha úgy tetszik...

A NYILAS csillagkép a TEJÚTra szegezi nyilát. Oda MUTAT. Oda összpontosítja a figyelmet. A Tejút a SZÍRIUSZról hozza a TEJES, azaz TELJES-tudást, ami maga a TISZTA tudás. MAG-nyelvünkben a tiszta szív=teljes szív. És csak nálunk EGY a KETTŐ!!

Január 5-én a NAP pontosan szembe fog kerülni a Szíriusszal. Ahogy máskor is, mondhatni minden évben. CSAKHOGY! Most nem akármilyen konstellációban: mellette ott lesznek SATANA, a PLÚTÓ, a MERKÚR és a JUPITER. No és a Leszálló Holdcsomópont!!

De erről majd legközelebb... Addig még több esemény, hatás és történés vár ránk decemberben...

Tehát folytatása következik....