ÉRZÉS-ÉRZÉKELÉS-ÉRZET-ELŐÉRZET......

Egyre többen mondogatják mostanság: „valami lóg a levegőben”.

És sokan valóban így is érzik is.

Mindez eredhet a morfogenetikus mezőre feltöltött tudatos zavarkeltő infromációkra való ráérzésből, de alapulhat valódi, tiszta érzékelésen is. Egy biztos: hamarosan ki fog derülni, hogy melyik az Igaz és melyik a gaz! 

Jó sok huhogás látott már napvilágot, „tudó”-nak nevezett emberek szájából a küszöbön álló hónapokat, sőt, az egész 2020-as évet illetően, akiknek ”igaz” tudásáról azonban épp MOST hullik le a lepel! Most vallanak „igazán” színt, miként is gondolkodnak.

Miért épp most? Mert most jött el az IDEJE!

Ugyanis „IDŐ van”.

Ideje a lelepleződésnek, a hamis tanúságtételek lemeztelenedésének.

Ezek a „tudók” magukról állítják ki a bizonyítványt, ahogyan nyilvánvalóvá teszik: ők bizony CSAKIS az ELMÉJÜKKEL látnak és gondolkodnak! Mert csakis az elméjükkel látók és gondolkodók képesek felülni a klímahisztinek, a bolygópusztulás rémhírének, a túlnépesedés propagandájának.

A félelemgerjesztéseket oly mértékben elhiszik és magukévá teszik, hogy az égi konstellációk bizonyítékait látják bennük megvalósulni és szinte várják a következő kataklizmát.

Van, aki „röhögve” beszél minderről, ugyanakkor nem ismeri fel, hogy épp az ő röhögő bohóca lobogtatja az aranyba burkolt fekália zászlaját. Egy olyan vallási és hitrendszer mentén, melynek egyik kulcsmondata: „Isten nem a barátja az embernek, hanem a Mindenható ura, akinek teljesíteni kell az akaratát. Jaj annak a prófétának, aki nem azt teszi!”

Nos, aki még nem érzi ennek a mondatnak a velejét, akkor majd én elárulom: erre a mondatra alapszik az összes Isten, vagy bárki másnak nevezett „illető” nevében elkövetett kegyetlenség, gyilkolás, boszorkányégetés, terror és leigázás, földrészek kirablása, népek kiirtása, legyen az őslakos „indián”, vagy épp örmény, vagy zsidó, vagy bárki más. „Mert az Úr azt parancsolta”.... Értjük??? Érezzük???

A mai nap, az „érzékek - érzékelések” 3 napja közül az elsőn, amikor a Nap kvadráttal kapcsolódik a Neptunhoz, összekötve a MÉLYSÉGEKET és MAGASSÁGOKAT a Skorpió és a Vízöntő csillagképek révén, nekem a hajnali álmom hozott egy üzenetet, mégpedig (minő véletlen), épp a Neptunnal összefüggésben: „a Neptun a finom érzkelések jelölője. Csakis akkor tudunk a „más”-világokból befogadni, ha a finomérzékelésünkre kellően tudatosak vagyunk. Ez egy kapu. A kapu kulcsa pedig a MINŐSÉG”.

(lsd. a december 6-i Rituálét).

A finomhangolás és a minőség egyenes arányban állnak egymással. Miért is? Mert MI-NŐ-S-ÉG!!

NŐ és ÉG.

Vajon miért van mindig és mindenhol a NŐ a központban? Miért körülötte forog a világ – és miért akarja mégis minden eszmerendszer leuralni, elnyomni, lealázni, erőszak alanyává tenni? „Boldogasszonyunkat buta lúddá tekeríteni”?

Ki az irányítója ezeknek az eszméknek??

Igen, pont az az „ÚR”, akiről fentebb szó esett.... Aki egyébként csak egy „teremtett világ ura (és NEM az egészé!!), aki a teremtményével együtt halálra van ítélve, mert „a teremtett világ teremtett lénye eleve pusztulásra született”.

Ez a „teremtett lény” pedig nem más, mint maga a HÍM-ség. Önmagában.

Amit nyomnak, erőltetnek, régóta kísérletezve azon, hogyan tudna egy férfi is gyereket szülni....Erre mondaná Lenin elvtárs: „ami nem megy, azt ne erőltessük”. Hát ne IS!

Akárhogyan is erőltetik az ellenekzőjét, a HÍM sorsa az, hogy az ÁT-LÉNY-ÉG-ülést csakis a NŐ-vel, a NŐ által tudja MI-NŐ-ségben megélni – hisz „múlhatatlan nőstény őssejt rostban megbúvó (a) múlandó hímség” a teremtett létének a sorsa. Az ő megváltása A NŐ.

Még a világ romlását elindító „teremtéstörténet” sem tudta és tudja elvitatni (mely teremtéstörténet felrúgta az addig békés, anyajogúnak nevezett életrend működését), hogy MÉGIS és CSAKIS Évának van hozzáférése KÖZVETLENÜL az ÉLET fájához. Ő a „TEJÚT”. Az ÚT a TE(L)JESSÉGhez. Ádám számára. Mégis mit tesz e „teremtéstörténet” a Nővel? Másodrendűvé degradálja. Mi pedig KÉP-telenek vagyunk ÉSZ-re venni a csalást és ámítást, pedig szinte vicc, ahogy kilóg a lóláb: hogyan lehetne egy „másodrendű” lénynek közvetlen kapcsolata a Teljességhez – ha másodrendű???

Úgy csattognak azok a lópaták, hogy visszhangoznak – mégsem halljuk meg... 

Visszatérve a MI-NŐ-S-ÉG szóra, nyelvészkedjünk egy kicsit.

Az „ÉG” egyértelmű (bár ide vehető még az „ég” ige is - de erről majd később), az „S” mindig a „kígyó”, a S-AR-KAN jelölője. A „Nő”-t már tudjuk, marad a „MI”.

A „MI” és a „MA” gyökök mélységi jelentéséről javaslom (újra és újra) a Kék vér gyermekei sorozat elolvasását, azért, hogy ÉRTSÜK, micsoda titkok, kódok rejlenek nyelvünkben! A MA-G-AR nyelvben!! (MA=Mindenség Anyja; G=a Föld nehézsége; AR= megtartó erő – lásd „kar”).

Gyakorlatilag minden gyök egy olyan GYÖK-ÉR (ÉR-ezzük?? ), amelyre idővel, az ős-értelmet felülírandó, idegen eszmék és idegen nyelvek gyökértelen „nővényzetét” tolták rá. De ami GYÖK és MAG, mondhatni, ÁLL-AN-dó, el nem törölhető. Legfeljebb csak elfelejthető... De így is: újra és újra kihajt!

Tehát mit is jelent a „minőség”? Igen: „égi” szintet... Vagy legalábbis egy arrafelé való törekvést.. Alapja a Finomérzékelés....a Hangoldódás... a „JEL”-en lét. Látni, fogni a jeleket a „Jelen” Létben. A jelenben....

Mindez elengedhetetlen az elkövetkezendő időszakhoz...

De miért? Mi vár(hat) ránk?

A NAP és a NEPTUN három napos „finomhangolása” (december 5-6-7) után máris „akcióba lép” a VÉNUSZ ÉS SAT-ANA. December 11-én kerülnek egzakt együttállásba – ami természetesen máskor is megtörténik – de nem mindegy, hogy HOL?! Most a NYILAS csillagképben, felette a SAS csillagképpel.

Mit jelent a NYILAS csillagkép üzenete?

„A lélek szabadságának a felismerése és tudatosítása, mégpedig a SZÍV-tudáson keresztül”. Tehát szabadság. Függelem nélküliség. Önállóság. MAG-tudás. Önérvényesítés. Gyökerek. Távlatok. Össz-pont-osítás a LÉNY-ÉG-re, a TEJÚTra.

A SZÍV-tudás alapja MINDIG az ÉLES-látás. Ősszpontosítani, jól célozni csakis éles és jó fókusszal lehetséges. Hát ezt sugallja a SAS csillagkép a Nyilas felett.

 A Vénusz a Boldogasszonyi szeretet-energia, SAT-ANA pedig mint Szépasszony, a „Mindendenek bölcsességének” őrzője. Ők ketten az EGY-Tudat energiáját sugározzák most, a TEN-MAG-unkban kódolt bölcsesség felélesztése által (ezt az EGY-TUDATOT, melynek nincs neme, csúfolja meg a jelen genderelmélet – mondván,ha nem tudsz ellene tenni a változásnak, akkor állj az élére. Egy saját kreációval, ami betölti annyira az elmét, hogy ne lehessen kiirtani, mire „ébred” az átlag...És valamelyest hasonlít arra az irányra, amire a változás mutat...Aljas? Aljas. Igaz? Igen, csak épp az I hiányzik róla...Ezért teljességgel megtévesztő.)

 Vénusz és Sat-ana a FÖLDET az IKREK csillagkép előterében látják, mégpedig az IKREK „múlandó” részénél. Az IKREK felett pedig  az EGYSZARVÚ csillagkép ível. A harmadik szem mutatója.

Sas és Egyszarvú. Két „LÁTÓ” csillagzat..

Az IKREK a megosztottság jelképe – szemben az EGY-tudatot sugárzó Vénusszal és Sat-anával.

Két lényünk van: egy halandó és egy halhatatlan. Földi létünk során e kettő küzd egymással. Alacsony szinten pedig egyik ember a másikkal....

Az Egyszarvú, mint „látó csillagkép”, egyértelműen jelzi: csakis a BELSŐ LÁTÁS a kulcs a halandóság levetéséhez.

Na de „mi az a halandóság”?? Csak a test? Az anyag?

Nem, NEM CSAK. Hanem minden olyan ESZME is, ami a SZÉT-választást, a megosztottságot, a „vagy-vagy” utat preferálja, a teremtett világában, az IS-IS működéssel szemben. „Együtt, EGY-MÁS-sal, Egy-Más-ért. Ez az IS-IS kód alapelve a dualitáson belül. Ez a „SZER”-ELEM kódja. Ami csakis a SZÍV-által érzékelhető és működtethető.

Ha szerelmesek vagyunk mit érzünk? Azt, hogy EGY-ek vagyunk a MÁS-ikkal. És készek vagyunk együtt-egymással-egymásért szövetkezni. Mert a SZÍV-ünkkel látunk-hallunk-érzékelünk. És még azt mondják, hogy ez a „lila köd”! A „nem normális” állapot!

Ki mondja? Ki határozza meg, hogy mi a „normális” állapot?

Egy biztos: ha nincs szívtudatosság – az valóban egy NEM normális állapot!

 

Testi szinten a SZÍV beszív és pumpál, mint egy szivattyú. Az ÉR-rendszeren keresztül keringteti fizikai szinten a vért, mint fluidumot, mint az ÉLET szÉRumát.

A vérünkben van működésünk kódja (nem is tudjuk, mit adunk mikor vért adunk!!!)

Mint tudjuk, a Víz elengedhetetlen eleme létezésünknek. Ugyancsak a fizikai lét szintjén.

De van egy magasabb szint is: az ÉTERI víz, mely nélkül nincs áramlás, nincs pulzálás, mert az „éteri víz” maga a működő és működtető elem, ami „ét”-et, az „ÉR”-en keresztül áramoltat. Mit? Hát magát a SZER-ELEM-et, a halhatatlanság  ELEMét. Ez IS belénk van kódolva. Krisálymagunkba. Ez a mag „MÁGIA-ja”. A Magos tudás. A MAGAS tudás. A MAGUS, MAG-ŐS tudás. Ez a teremtés képessége. A halhatatlan részünk. Az IS-TEN-i oldalunk. Ezt kell áthozni a halandó részünkbe. Ez az igazi SZÜLÉS és SZÜLETÉS. Amit csak egy ANA tud. Ő a bennünk élő ANA-ISTEN. Az ÉLET vivője, áramoltatója, hordozója. Az EGY-ISTEN. 

Mi hát a Vénusz és Sat-ana együttállásának az üzenete a Nyilas csillagkép előterében? 

MOST a SZER ELEM-ben való átlényegülésnek jött ez az ideje, (amiről tudjuk, hogy nem csak érzelem, hanem a létezés működtetését adó etika, tartás, szellemiség). Megtapasztalni, hogy mi a HALHATATLAN minőség – és mi az, ami HALANDÓ. Mi az, ami örökérvényű és mi az ami „teremtve teremtetett”, tehát múlandó. „Ez a kérdés, válasszatok”. Mindent a maga helyén értelmezni és működtetni tudni.

(Sokaknak volt mostanában „Kapuval” és „Idővel” összefüggő álmuk. Például egy barlang bejáratához értek, mely sötét volt és őrizte valaki. Vagy láttak egy kastélyt, egy ház nagykapuját, bejáratát.... Visszatérő elem ezeknél az álmoknál, hogy vagy sötét a kapu, vagy sötét van mögötte... Aztán az idővel kapcsolatos érzetekként megjelent a sürgetés, az elkésés félelme, a várakozás. Nem merünk elmozdulni, mert jön valaki... Vonatozunk.. Ismerős?)

 

A halhatatlan és halandó minőségekre való tudatosodáshoz betársul december 12-én a Vénusz és a Sat-ana együttálásához a JUPITER, aki ekkor lép a NYILAS csillagképbe, tehát „hazájába”.

Ha a Nyilas csillagkép feladata a szív-tudás aktiválása, akkor a Jupiter maga az aktivátor.

Ő IS a „finomérzékelésen” keresztül fog beköszönni, mégpedig a legmélyebb igazságérzetünk által. Ez az igazságérzet MINDEN emberben kódoltan ott van, hozza magával. Ehhez nem kell törvénykönyv, nem kell 10 parancsolat. Mindenki ÉRZI. Ha mégsem, akkor azért, mert nincs dekódolva. Előbb vagy utóbb azonban mindig történik mindenkivel olyasmi, ami feltöri a pecsétet. Amikor szembe kell nézni az ok-okozat működésével.

Ezt nevezik ébredésnek.

Ekkor lesz tényleg elég az elég. Ekkor lehet ELÉGetni mindazt, sőt, FEL-ÉG-etni, ami addig romlásba vitt: a hazugságokat, a csalásokat, a félrevezetéseket, a hamis tanokat... Az ÉG már csak arra vár, hogy ÉG-jenek a tüzek, a MAG-I-A tüzei - amelyek természetesen NEM egyenlők a máglyákkal!! Mindazonáltal a máglya mint olyan, hű tükre annak, miként lehetett egy IGAZ dolgot, működést GAZ-zá degradálni.

 

Finomérzékelés... hangolódás... minőség... Éleslátás...belső látás..Magia... átégés...Igazság a gazság helyett...

 

(folytatása következik....)