Reggeli Rituálé 2019-11-11-én

Legyen ismét egy kis rendrakás - most a RItuálé keretén belül:
 
 
MOTTÓ: KAPUK?? Mars? Márton?..
 
Ma minden tele van a 11:11 varázsával, mint „misztikus kapunyitás”-sal, no meg a Márton nappal és a hozzá kapcsolódó mesékkel...
No, én azt mondom, engedjük el ezeket a - hát, hogyismondjam... - hülyeségeket. Mert azok. Mindegyik..
 
A 11:11-nek természetesen van hatása valamelyest ránk, még akkor is, ha NINCS idő és nincs időszámítás – de nekünk itt a 3 dimenziós téridő vagy időtér világunkban, mégiscsak van. Számítását magunknak teremtettük (vagy teremtették valakik), mi meg elfogadtuk. Tehát benne élünk. Így hatással van ránk. A 11-es számot formailag tekinthetjük két oszlopnak, azaz akár egy kapunak is. Ha kétszer szerepel egymás mellett, akkor két kapunak. Egy eviláginak és egy túlviláginak.
Tekint-HET-jük!!
Tehát alapvető lényeg: MI magunk MIT látunk bele?!
NEKÜNK mit üzen ez a szám?
 
A kettős számjegyeknek mindig is különleges erőt tulajdonítottak, épp a kettőzött erejük miatt. Aki sűrűn látja ezeket, neki MAGÁNAK KELL erre felfigyelnie, mert nem véletlenül látja. NEKI üzennek ezek a számok. Ilyenkor érdemes utána olvasni, hogy mit jelentenek, de mindemellett a legfontosabb az az ÉRZET, ami a számok meglátása során átvillan rajtunk.
 
 
Ha már 11 – akkor 2 is.
És maradjunk meg a 2-nél,
A 2 a HOLD száma, mint a Föld kísérő bolygójáé, a Tarotban pedig hozzá tartozik a Főpapnő, aki egy KAPUBAN ül (teljesen Sat-Ana minőség egyébként..), mivel ő a NEM LÁTHATÓ világ őrzője, ő az ŐSSEJTELEM, az őstudás úrnője, aki segít átlátni a fátylon túlra - ha hajlandók vagyunk behunyni a szemünket és kilépni a Nap káprázatának a világából.
Egyébként megfigyelték csillagászok, hogy Sat-Anáról (szaturnusz) kék színű hullámok érkeznek a Holdra, ugyanis Sat-Ana az, akinek nincs közvetlen kapcsolódása a Föld kristálymagjával. Csak a Holdon keresztül.
Namármost, a Hold mely napszak „ura”? Az éjszakáé. Éjszaka mi történik? Jó esetben alszunk. Szemünk behunyva és beléphetünk egy teljesen más dimenzióba.
Mi aktiválódik ilyenkor? A tobozmirigy.
Milyen fotonokat bocsát ki? KÉK-eket!!
Mi a KÉK? Az abszolut harmonia és nyugalom színe.
Milyen színű hullámok érkeznek Sat-Ana felől? Kékek.
Kék az ég, kék a víz – mind az ÉG, mind a földi víz FLUID, folyékony ÉLETENERGIA.
ISTENANYA nem más, mint maga a „folyékony energia”. Az életvíz. Az ÉLET VIZE. A „Szent Lélek”. Ami KÉK.
No...Ennek az emlékezetét pumpálja Sat-Ana, mint az őstudás őrzője a Holdon keresztül a 3-ik szem szervébe éjjelente....
És akkor most érdemes (újra) elgondolkodni azon, mennyi HAMIS tant pumpálnak a MI ELMÉNKbe a "káprázat fenntartói", hogy NE LÁSSUNK, hogy ne legyünk képesek a KÉK tartományba, az EGY-érzetbe eljutni, érzékelni.
Egyébként kék a Neptun, kék UR-ANA, tehát kék színű MINDEN „Messianisztikus” bolygó....Vajon miért is?....
 
Ma a HOLD az Uránusszal, alias UR-ANA-val áll együtt a KOS csillagkép fejénél.
A Nap pedig a Merkúrral a MÉRLEG csillagkép nyelvénél.
A MÉRLEG is lehet kapu – a döntéseinket illetően.
Ur-Ana, Kos, Mérleg - tehát a mai nap kiemelten a MEGÉRTÉSRŐL szól. A MÖGÉ LÁTÁSról.
Arról, hogy szó szerint vegyük ÉSZ-re a háttérben meghúzódó összefüggéseket. Akár még a legkisebb dologban is. Például, valaki beszól a munkahelyünkön. És ténylegesen hülyeségeket beszél. Két dolgot tehetünk: felugrunk rá vagy elmegyünk mellette. Jó, tudom, ez a saját lelkiállapotunktól is függ. Azt is tudom, ha sokáig kitérünk más hülyesége elől, akkor bennünk fog egyszer robbanni a visszafogott reakció.
 
 
Kicsiben IS és nagyban IS, aki hajlandó a SZÍVÉVEL érzékelni, aki hajlandó mind a pillanat, mind a mostani idők mögöttes üzeneteit fogni, láthatja, hogy valóban egy KAPUHOZ érkeztünk. De ezt a kaput a mai 11:11 a legkevésbé SEM befolyásolja.
Kb 2010 óta érezhető, hogy elkezdett nyílni egy olló. Vagy mintha kinyitottak volna ténylegesen egy kaput. Vagy inkább kettőt. Egyiket erre – a másikat arra... Szinte tapintható, miként akar  egyre erősebben az egyik irány megnyilvánulni. Egyre fokozódó a nyomás.
Ki is fog ez csúcsosodni hamarosan a Plútó - Sat-Ana együttállásban, ami legutoljára 1982 novemberében volt a Szűz csillagkép előterében, előtte 1914-ben, az Orion csillagkép és a Tejút előterében, a „mindent változtass meg ERŐ-terében. Meg is változott a világ, az tény...
A következő együttállás 2054-ben lesz a Vízöntő csillagképben. Most pedig a Nyilas csillagképben fogjuk megtapasztalni... Hát, meglátjuk, kinek mit fog hozni...
 
A naptár szerint MA „MA-R- ton” napja van. A legújabb kori mesék szerint a MARShoz. mint HAD(!!!)-istenhez kapcsolható és egyúttal az „adakozás” napja is. Hadisten és adakozás... Hmm...Átjön a kettősség, az anakronizmus?
Mondjuk ez az egymásnak feszülés megfelelhet a 11 minőségének - alacsony szinten...
 
De gondolkodjunk bele, tényleg, igazán: hogyan fér össze a Mars mint hadisten az adakozással?? Érezzük, hogy mennyire nem stimmel itt valami? Hogy mennyi csúsztatás rejlik a fogalmak mögött??? Hogy mennyire nem véletlen az összemosás??
 
Hát tegyük rendbe egy kicsit – menjünk VISSZA a "kapuba"!
M-A = Mindenség Akarata.
Ez az EGyISTEN megnyilvánulása. Mely nem más, mint a MA-MA!!
MA-G-AR nyelvünk tökéletesen őrzi mindezt a „Boldogasszony”-i emlékezetünkben, hagyományainkban, hitrendszerünkben.
A RA vagy RÉ már a NAP uralmát jelzi. Amikor az Ősmamai Akarat a NAP-ban nyilvánult meg (SatAna után). Ez is valamikor ANYAI, ISTENNŐI minőség volt, teljesen természetesen – ahogy az egész mindenség is az.
Aztán jött egy „BAK”-ugrás, és megjelent a hímség, mint erőtér. Természetesen az ANYÁBÓL. Mint másodlagos princípium. Azért, hogy a Földön megtapasztalható legyen a dualitás.
Az EGY-ből KETTŐ – ami nem szorzás, hanem FELE-ződés – hogy újra visszataláljon majd az EGY-be. (Az 1-ből lett kétszer 1, hogy visszatérjen az 1-be. A 11 sokkal inkább ENNEK a helyzetnek a jelölője, mint egy „kapuénak”. De legyen...).
 
Azt, hogy miként lett a dualitáspól egy egypólusú, leuraló, hímségi erőtér, hogyan változott át minden valamikori MAMA-minőség hímségivé, Golenya Ágnes könyveiből részletesen megtudható.
Mindenesetre a MARS jele SOHA nem tartozott a mai értelemben vett „Marshoz”.
Ez a szimbolika nem más mint a MAG, melyből előtör az ÉLET. Tehát „KI-NYÍL-LIK”.
Érthető a tagolásban rejlő hatalmas üzenet?
Köze van ennek bármilyen háborúhoz??? Soha.
Az „adakozás” benne lehet, már amennyiben KI-AD-ja magából a MAG a benne rejlő teljességet....
 
Ha MA HOLD és UR-ANA együttállás van (a radióban pedig épp a Love Story zenéje szól..Te és ÉN, 1-1), akkor emelkedjünk lélekben és szellemben a látszatok, a hamisságok, a tudatos megtévesztések és megvezetések fölé. Most tényleg kitűnő az alkalom mindehhez!
 
Napunk kísérőangyala is ebben segít, aki nem más mint ZADKIEL: a tudás és tanulás segítő angyal, aki segít minket a FEL-VILÁG-osulásban.....Abban, hogy VILÁG-osan lássunk a VILÁG-ban!