A KÉK VÉR GYERMEKEI

Ma éjjel 3:44-kor elkezdett kattogni az agyam, hogy „kék vér....kék vér.... írni róla...írni róla” és ezzel együtt az, is, hogy mit! Aki kicsit is jártas a numerológiában és ismerősek számára az „angyalszámok”, akkor tudja, nem véletlenül épp ekkor „rúgták be nálam a motort”.... 

A „nem véletlent” alátámasztják még az égi konstellációk is, a Szaturnusz-Vénusz – a Mars-Uránusz és a Merkúr-Neptun együttállások között felállt háromszög olyan „ébredés”-energiákat pulzál, melyet ha vesz valaki, nagyot léphet a tiszta látás felé. És az én feladatom, MOST erre felhívni a figyelmet! (lsd mellékelt képen, még a beszerezhetőség forrása is szerepel :) ). Legalábbis a "motort berúgók" szerint...

Miért? Mert A Kék vér gyermekei könyvek "egyszerűen" a Tiszta Látás könyvei. Tehát maximális időszerűek.

Az újjászületés korszakában élünk. Márpedig újjászületni akkor tudunk, ha LÁTJUK az irányt és a miérteket. Nem kívül. Belül.

 

Amikor én elolvastam, teljes euforikus állapotba kerülvén azt írtam Golenya Ágnesnek, a könyv írójának, hogy „íme, megszületett az Új Kor Új Bibilája”! 

Lehet most felhorkanni, átkozódni, sátánt kiáltani – de haha: épp ezeket a fogalmakat teszi helyére a Kék vér, kifogva a szelet az átkozódók vitorlájából. Csak el kell hozzá olvasni... 

Amúgy érdemes végig gondolni, mitől szent a "Szent Biblia? Kik írták? És mikor? És hogyan? 

Immár tudjuk, hogy a ma ismert biblia köszönő viszonyban sincs az eredetivel (már ha volt ilyen) és azt is tudjuk, hogy még sok titkolt, gnosztikusnak deklarált evangélium lapul valahol, amit nem adnak közre, tudván, hogy az egész mostani, össze-vissza szerkesztett katyvasz elemeire esne széjjel. Minden keresztény tisztában van vele (ha tisztában van vele), hogy az ószövetségnek teljességgel ellentmond az Újszövetség. Hogy a jézusi tanításoknak köze nincs az ószövetség vérengző, bosszút lihegő zsarnoki istenképéhez. Jézus, „más-VILÁGból érkezett”, VILÁGOSSÁGOT hozott, beszélt tanítványaihoz –  és szavait utólag írták le. Tehát az írott evangéliumok is hagynak kérdőjeleket. Azt is tudjuk, hogy a bibliát melyik zsinaton „kiáltották ki” szent és sérthetetlen könyvnek, melyet megkérdőjelezni istenkáromlás és halállal büntetendő. Tegyük fel magunknak a kérdést: vajon mennyire „isteni” az a könyv és tanítás, amit nem lehet megkérdőjelezni? Amit csak dogmaként lehet értelmezni? És ide most soroljuk csak be nyugodtan az összes egyéb vallási „szent”könyvet is, mivel ugyanez a „kikáltás” érvényes rájuk is! Mennyire harmonizálnak a kozmosz értékrendjével? És úgy „mellékesen”: HOL VAN bennük A NŐ???? 

Az összeszerkesztett biblával ellentétben a Kék vér gyermekei tudásanyaga „egyenes adásban” érkezett és íródott. Azonnal és közvetlenül. Nem 300 év után. 

Aki elolvasta és ÉREZVE ÉRTETTE  a könyv lényegét, akkor benne működnek a kódok, azaz „kék üzemmódban” él, nem csak a beszűkült látható világ rabja, hanem „THÚL-LÁT” a fátylon. Sok emberből szakadt fel a sóhaj olvasás után: „de jó, hogy végre leírta valaki, amit mindig is sejtettem, éreztem”. Igen. Pontosan itt van a lényeg: ha valakiben nyitva a szívkapu (ahogyan a Kis Herceg is mondta), az JÓL LÁT. Mégpedig a szívével. A Szív szív. Beszív. Pulzál és szét-visz. Egész SZER-vezetünket rend-SZER-ben működteti REND-szerűen, a SZER-ELEM szerint. Aki ezt érzi, az érti is – aki még nem, mélyedjen el a mag(y)ar nyelvben és ELEM-ébe kerül!

A Kék vér gyermekeit egyébként azok szokták leginkább kárhozatra ítélni, akik vagy nem olvasták, vagy csak hallomásból ismerik, vagy csupán elmével fogják és érzékelik a létezést. Bár ez utóbbiak számára Golenya Ágnes rengeteg adatot, hivatkozást, forrást is feltár könyveiben – mégis: ha hiányzik a szív, akkor az elme csak kiégni tud a tudáshalmaz alatt. Miért? Mert NEM ÉRZI a lényeget! Nem LÉNY-ÉG-i! 

Ugyanez a kiégés vár még mindazokra a spirituális úton haladókra is, akik egy belső késztetés hatására elindultak ugyan az átalakulás útján, de az első lépcsőfokok megtétele után megálltak, úgy érezve, hogy ők immár „tisztánlátók”, „beavatottak”, sőt, „angyalok”, ezért semmi szükségük  további tudásra. Általában ők azok, akik a „Kék vér”  könyvekről lenézően kijelentik – természetesen úgy, hogy kezükbe sem vették – hogy „ugyan már, ki meri azt állítani, hogy nála van a bölcsek köve?” Kikiáltják Golenya Ágnest mindenféle tudálékos, okoskodó embernek, sarlatánnak, hozzátéve, hogy egyébként SINCS olyan tudás, mely általános lenne. Szerintük nincsenek kozmikus értékek, szerintük minden relatív, ezért az életben is minden az.... Érdekes módon, épp ezeknek a kritikusoknak nincs profilképe a facebookon, nem adják magukat gondolataikhoz, véleményükhöz, mondván: ki tudja, kit takar a jelenlegi homlokzat, így teljesen mindegy, milyen arcom van épp most. Nos, ez a tökéletes megtévesztés, aki így gondolkodik, minden egyéb aljasságra is képes... 

Sokan fordulnak vissza a megkezdett útról a jól működő spirituális maffia hatására is – lsd hüllőelméletek, cobra és tanítványai, Titok-könyvek, stb  – beleesve a tudatos megtévesztés agymosó propaganda-csapdájába. Jómagam nem egy, nem kettő jólelkű embert ismerek, akiknél szomorúan látom a tudathasadás jeleit és azt is, hogy hiába minden intő, figyelmeztető szó, nem lehet rajtuk segíteni. A szabad akaratot nem lehet senkinél felülírni: senkit nem lehet sem megtéríteni, sem beavatni, sem megváltani kívülről: mindenki saját magáért felelős, FEL-ÉL-ŐS. HA! Ha felismeri TEN-MAG-ját. A benne működő isteni képmást.

 Nagyon jókor születtek a Kék vér könyvek, ahogy már említésre került: „közvetlen átadásban”. MOST kellett megrázni a vészcsengőt! Mert MOST (ami pár év viszonylatában nem releváns) nyíltak meg a kapuk (lsd az Unvierzum bolygókonstellációit, Sat-Ana és a Föld tengelyét). Minden közvetítésben megírt könyv önmagáért beszél, mivel olvasás közben érezhető a „tömör gyönyör”: azaz minden szó a helyén van, nem lehet sem elvenni belőle, sem hozzátenni (ilyen könyv még a „Beszélgetések Istennel” sorozat). Lényegre törő, sallang és felesleges magyarázat nélküli. Aki kapott saját maga is valaha közvetítést, az nagyon jól tudja, hogy CSAK ÍGY működik. Mert így HIT-ÉL-es. Azaz hiteles.

 A Kék vér-könyvek vízválasztóként működnek MINDEN ember életében. Különös tekintettel a „spirituális úton járók” –ra nézve. Aki „meg tudja ugrani”, arról tudható, hogy a „helyén van”. Aki nincs és kapaszkodik mindenféle külsőségbe, mágiába, akinek fontos még a tűzgyújtás, a füstölés, a „tarka kendő”, a körben állás, az áldozati oltár és netán tudatmódosító szerek használata a révüléshez – nos, az még NEM ismerte fel a lényeget: ISTEN OTT VAN AHOL ÉN VAGYOK, MIVEL BENNEM VAN.  Tehát ha ÉN tiszta vagyok, tiszta csatornaként működöm, akkor bárhol csatlakozni tudok a „más”-világhoz és tiszta csatornaként tudom átadni az információkat, annak, aki kéri. Aki „KÉK” üzemmódban él, az folyamatos „on-line” állapotban van. Nincs szüksége semmiféle praktikára, mert minden mágikusnak kikiáltott SZER-tartás KÖTŐ-ELEM. Lehet, hogy az első lépcsőfokoknál még hasznos, de utána már csupán megfog, megköt és nem enged tovább. Aki ezekben a „kötőelemekben” hisz és még mindig a földi alkímia, a Grál-keresés rabja, aki megragad a „Vörös oroszlán” szintjén, addig nem lesz sem KÉK, sem IBOLYA, de még kevésbé RÓZSA, az  Ezerszirmú Lótuszról már nem is beszélve....

 A Bölcsek Köve BENNÜNK van. Ha tágítjuk tudatunkat, ha készek vagyunk tanulni – de csakis úgy, hogy minden tanítást megszűrünk a szívszűrőnkön keresztül, legyen szó bármilyen tanítóról, „mesterről” vagy „mágusról” -, akkor a bölcsességünket tökéletesen működésbe tudjuk hozni. A „bölcsesség” kérdez és megkérdőjelez. Az elme bármit bevesz. A Kék vér pontosan a „bölcsesség” működését indítja be. Ébreszt. Ő.

  „Itt az az idő, ami nincs is. Lejárt egy nagyciklus és megkezdődött egy új kozmikus program! Egyik minőség váltja a másikat. A kettő metszetében, napjainkban, vákum van. A „kiürült” információs háló kezd összeomlani, mert leálltak a régi kor adói, az újak adását pedig még kevesen képesek fogni. Összeomlik a régi energiaminta a holohálóban, az újat pedig kevesen észlelik.

Lejárt egy program, és lehetőségünk van egy új, szívünk szerinti programot elindítani itt, a Földön. Sok ember érzi ezt a „zavart”, üres állapotot. Mintha rohanna az idő, aztán visszafelé folyik, avagy előre. Összevisszaság van a fejekben, olykor mintha egy globális elmegyógyintézetben lennénk. A téridős elme felmondta a szolgálatot.

Hála istennek!

Mert: „jól csak a szívével lát az ember, a lényegest, mely a szemnek láthatatlan”.

Ebből a zűr- avagy űr-zavarból az kerül ki sérülésmentesen, aki ráhangolódik az új holoháló mintákra. Ezek a „jelek”, töltetek azért idegenek sokaknak, mert nem az ismert feszítő elektromos, hanem lágy mágneses impulzusok.

Az elsődleges mágneses mező, Ősanya gyermekeit hívó szavára, mint a láthatón túli forrásra hogyan tudunk ráhangolódni? A szemmel nem látható dolgok „látásának” szervével, a tobozmirigy által bekapcsolt 3. szemmel, melyet nem egyéb, mint a Szív vezérel.

A Szív, a gyémántkapunk, a dimenziókapunk, mely a téridőn túli jelek vételére alkalmas kozmikus szervünk.

Nem kell megijedni, tanácstalanul rohangálni fűhöz-fához mit is tegyünk, hogyan nyissuk meg szívünket.

Jézus azért jött, hogy megmutassa, hogy mit kell tennünk: szeretni felebarátunkat, mint önmagunkat. Ismerte az embert, ezért hozzátette: EMBERNEK EZ LEHETETLEN. DE ISTENNEL, ISTENEMBERKÉNT LEHETSÉGES.

Szeretni, a szeretet tiszta kozmikus értelmében, „kutya nehéz”. Nocsak, már megint a kutya! (megj.: a Szíriusz mint „Kutya” csillag).

Kutya nehéz, de az ember hűséges segítőjének, a kutyának mégis sikerül! Tekintve, hogy Te is szíriuszi vagy, te is lehetsz kutya, Neked is van ISIS-kódod. Csak ki kell tárni dimenziókapudat, szívedet, kérésedet elhelyezni a galaktikus hálón, és táplálni minden nap. A kódod felnyílik és te nap, mint nap egyre teljesebb, Egész-ségesebb, kékebb leszel, mígnem egy szép napon kutya bajod sem lesz.

Újjászületni, I-gént, Igent mondani a Nem helyett, visszatérni az Egységbe: mindez egy tudati elhatározás, egy döntés kérdése. A többi már gyerekjáték, és egy kevéske jótanáccsal Imhotep jóvoltából én is igyekszem szolgálni a második kötetben. Nézz csak körül, talán már van is egy kék sipkád, nyomd a fejedbe és legyél láthatatlan segítője világunknak, már ma!” (Kék vér gyermekei I. Kötet)

 

 

Kék vér ajánló_2020-07-10-én, a KÖZVETÍTÉS napján...

Az én KÉK VÉR ajánlóm már régebbi - viszont a TARTALMÁT tekintve NEM változott.
Amikor újfent megosztom, kiegészítve Ágnes saját ajánlójával, 2020-07-10-e van, a KÖZVETÍTÉS "napja". MA kimondottan "vertikális" üzenetek érkeznek, tenmagunk ÉPÜLÉSÉRE.
A KÉK VÉR KÖNYVEK pedig horizontálisan adják meg a VERTIKÁLIS épülésünket...
Mivel vertikálisan érkeztek - hogy horizontálisan tanítsanak...