ÉVZÁRÁS - ÉVNYITÁS

Ma, 2018 utolsó napján (még ha a tegnapi is volt úgy igazán ideális a visszatekintésre), óhatatlanul summázunk. Ha másképp nem, de érzés szintjén. Átsuhannak rajtunk események és azok lelki visszhangjai.

Éjfélkor, mikor az új évre koccintunk, a vágyak-célok kimondása előtt még címszavakban elsoroljuk, kinek mit hozott az óév. Szép vagy szomorú, mellbevágó vagy épp léleksimogató emlékeket...

Ilyenkor érdemes visszalapozni és a történések tükrében újra olvasni, milyen előrejelzéseket is ígért a 2018-as év. Íme néhány gondolat:

„....Már most felszinre kívánkozik az IGAZSÁG. Az eddig rejtegetett-dugdosott tudás, információ lépésről lépésre kiderül.
Magán-és országos szinten egyaránt.
Megélhetünk katarzis-élményeket, hogy "ugye, megmondtam!", felismerhetjük a háttérben megbúvó valós ok-okozati összefüggéseket.

Megbocsáthatunk, elengedhetünk, továbbléphetünk.
Folytathatunk, kiépíthetünk, megvalósíthatunk, termékennyé tehetünk és válhatunk. Konkrét és átvitt értelemben egyaránt.
Ha tavaly elinditottunk valamit és döcögősre vette a formát - most kiderül, miért.
Ha tavaly nem kaptunk válaszokat helyzetekre, nem értettük a mozgató rugókat - most megtudjuk.
Mindez azért, hogy váltsunk, változzunk, hallgassunk a megérzéseinkre, a szívünkre - és ne az eszünkre.

Aki tavaly jó búzát vetett, annak az idén szépen növekedésnek indul. Aki ocsút, annak bizony az fog gyökeret verni és szárba szökkenni. De no problémo: ha időben felismeri, még lesz ideje kikapálni és jó búzával felcserélni... sőt, még azokat a kapcsolatokat, társakat is megtalálja, akitől ezt beszerezheti...”

Nos, ha végig gondoljuk, valóban ez történt 2018-ban!

Világszinten IS és magánéleti szinten IS kiderült, KIK azok a MÉLTÓ társak és partnerek, akikkel utunkat folytatni érdemes.

Kiderültek végtelenül aljas háttérinformációk és népek feje fölött eldöntött hatalomittas elképzelések. Mindez kicsiben is, baráti körben, családon belül vagy akár a partnerkapcsolatokban: az őszintétlen, hamis érdekeken alapuló társulások sorra tükröt kaptak....

A 2019-es évet felütő startenergia meglehetősen markáns lesz! Hasonlóan, ahogy a 2018 indult - mégis másképp. Más szinten.

Egyrészt mindennek folytatása következik – mivel Univerzumunkban nincs kezdet és vég, mint a Földhöz kötött testi lét megtapasztalásának világában -, másrészt, mivel minden alakul és változik, nagyon komoly új – elsősorban szellemi - szintek megugrására nyílik lehetőség! Minden folyamatot meghatároz az indulás energetikája - nézzük hát, mit ígérnek az égi konstellációk 0:00-kor:

A legmarkánsabb üzenetet a Nap és a Szaturnusz együttállása küldi a Tejúton, a Nyilas csillagképben. Mellettük a Plútó, ugyancsak a Nyilas és a SAS csillagképben. Már e három bolygó helyzete megkongat 3 dolgot: az Isteni Rendet –az IDŐt –  és a Rálátást VÁLLALÁSainkra. Mindez a IV-es házban: tehát ez lészen évünk alapja!

Mi a SORSvállalásunk? Bármi legyen is: ennek beteljesítéséhez érkeztünk el, az Isteni Rend szerint! Úgy a közéletben, mind a magánéletben! Az összes eddigi változás a mostani pillanatot készítette elő.

A beteljesítés hogyanját az MC tengely és a X-es házban tartózkodó Sárkányfej jelzi:  megmutatni, úgy nemzeti mindt emberi szinten, mi is az IGAZ ISTENI REND, melyek a halhatatlan értékek a létezésben?

A lelepleződések tovább folytatódnak, de mit ér egy lelepleződés, ha nincs iránya? Nos, MI az IRÁNYT fogjuk mutatni!

Egy teljes ÚJJÁszületés lehetősége kap óriási energiát a tiszta jövő, a tisztaság, a harmónia és az EGY-ÉN-súlyának, azaz FEL-ÉL-ŐS-ségének fényében! Felfelé élés, ősi tudás alapján, megtisztulás és az ebben rejlő útmutatás. REND-rakás.

„Nem kis pálya”! Ami ráadásul nem lesz sima, mert az ellenerők is bevetnek mindent – de mondhatni úgy szép a győzelem, ha megdolgozunk érte... Nem kell magányos harcot vívnunk: megkapjuk a szükséges segítő társakat minden téren.

Ennyit a csillagos előrejelzésről.

De nem is én lennék, ha nem „ellenőrizném” le mindezt a kártyákon vagy számmisztikán keresztül :) :)...

Nézzük először, mit is jelent számmisztikailag a 20-19?

A „20” meghatározza az egész évszázadot. Eszerint ez a periódus az emberki kapcsolatokról szól. A Te és Én viszonyáról. Egymás között és nemzetek között. A 20 a magasabb szintre emelés lehetőségét jelzi. Ezért tartozik hozzá a tarotban a FELTÁMADÁS lapja. Teljesen új lehetőségek és teljesen új irányok, a IO, a jobbítás, az ISTENI EREDET felismerésének szükségességével. Jelenleg a rombolást látjuk magunk körül, de tudnunk kell, a változás alapja a régi berögzöttségekkel való szakítás. Ha nem megy „mag-ától”, akkor megy külső behatásra a roskadozó keretek szétfeszítése. Halál és Feltámadás kéz a kézben járnak. Nincs az egyik a másik nélkül....

A „19” a legszerencsésebb szám a kettős számjegyek tartományában, mivel a Nap tartozik hozzá és a Nap kisugárzása boldogságot, beteljesülést, sikert biztosít az élet minden területén. Nem véletlen, hogy a tarotban pont a NAP lapja tartozik hozzá. Társas együttműködést jelez, de immár sokkal magasabb szinten, mint a Szerelem. Már a legmagasabb szinteken zajlik a közös munka, a szellemi együttműködés.

A 19 energetikája hatalmas erőt képvisel, aminek segítségével győzedelmeskedni lehet minden kihívás és nehézség felett. Természetesen egy feltétellel: ha az a legmagasabb isteni rendet szolgálja! Hisz a 2019-ből leképezhető 3-as szám pontosan ennek az isteni rendnek a száma! Amelyhez a JUPITER tartozik, aki a Magyarok bolygója. Mi a jupiteri minőség? Bölcsesség, hit, tudás, magasrendű szellemiség, igazság, jogszerűség, becsület, tartás, morál és etika.

Ezeken túl a 3-as szám az előrelépés száma. Amit elkezdtünk 2017-ben, amit megerősítettünk 2018-ban, letisztázva és megtalálva a munkálkodáshoz szükséges emberi kapcsolatokat, most magasabb lépcsőre emelve újabb eredményeket érhetünk el! A jupiteri minőség jegyében! Összecseng a csillagállásokkal? Ugye, hogy össze....

 

Ezek után lássuk, mit mutat a Tarot, Dr. Kazanlár Emil csodálatos körtarotját megidézve. 

A kirakási forma az u.n. „Pentagramma”, a mágikus 5 ágú csillagot idézi meg, kiegészítve az Év lapjával. Nézzük egyenként a jelentéseket (aztán mindenkire rábízom a csillagok, a számok és a kártyák üzeneteinek az összeolvasását......):

HOLD (az ország – mi magunk): kövessük a lelkünk szavát! Ne hagyjuk magunkat bármilyen „bekiabálók” által eltéríteni a céljainktól. Nézzünk mindig az Égre, ott vannak a válaszaink. Hallgassunk a nőkre, az anyákra, mert náluk van a tiszta érzékelés kulcsa.

INTUÍCIÓ (Sors, feladat): akkor lehetünk sikeresek, ha a megérzéseinket, a lélek szavát követjük döntéseinkben, cselekedeteinkben. (Nagyon ritka felállás, amikor mind a személyiségben, mind a Sorsban ugyanaz a minőség kerül fókuszba! ) Ebben az évben Sorsunkat a belső, zsigeri tudás és bölcsesség  határozza meg és fogja jó irányba terelni, melyet semmi észérv, ok, magyarázkodás, vagy okoskodás nem tud felülírni.

ERŐ (Küvilág): az ERŐ lapja a külvilág viszonylatában önmagáért beszél. Ahhoz, hogy kifelé erősek legyünk, saját belső ellenségeinket is kordába kell fogni. Ezek pl a kétségek, a félelmek, az aggályok; országos szinten pedig mindazok, akik képtelenek a közös célt felismerni és akadályozó tevékenységükkel saját hazájukat gyengítik kifelé.

CSÁSZÁR (magánélet - az ország belső élete): erős kezű és jó vezetői képességekkel bíró „uralkodó” tartja kézben a dolgainkat. Ez a Külvilágot jelző ERŐ lapjához tökéletesen illik, egy erős országhoz erős irányítóra, vezetőre van szükség. De a saját családon belül is. Akkor működik jól egy rendszer, ha annak van célja, iránya és erős kezű működtetője. Aki jó érzékkel delegálja a feladatokat, mély emberismerettel rendelkezik, tudja, kitől mit várhat el. Már nem maga dolgozik, hanem irányít, mint hajót a jó kapitánya.

PÁPA (küldetés): ez a kedvencem! Hosszú ideje már, hogy jómagam is „papolom”: az egyedüli kiút az élet és a világ útvesztőiből a szellemi emelkedés. A tudatosság tágítása. A látás!

Küldetésként, különösen az országra nézve, kimondottan a TUDÁSt jelzi a Főpap lapja. A „beavatott” tudást. A pálosságot. Ami a „MAG” minőség sajátja. Amit soha nem lehet kiirtani, mert az élet eredetét tartalmazza.

Ha eddig a magyar népre azt mondták, ő lesz az útmutató, az ébresztő – nos akkor ennek elérkezett az ideje! (Lásd Nap-Szaturnusz a Tejúton).

MÉRTÉKLETESSÉG (az év lapja): ebben az évben nem a mi kezünkben van az alapvető irányítás. Minden halad a maga útján az isteni rend szerint. Bármilyen lehetőség is érkezzék, azt ragadjuk meg és ismerjük fel benne az ajándékot, az üzenetet! Ez a kiemelkedés kulcsa!

 

Nos, mindennyi szép és IO kilátás utána egy gyönyörű idézettel bocsátanám útjára az Új Évet, mely tökéletes visszhangja a fentieknek: 

„....Újabb évet kezdünk – új magot kell vetned,

szíved érzéseit kell mindig követned!

Nehogy más mondja meg, mi neked a fontos,

mert ugyanúgy birka, minden főkolompos –

csak Ő elfogadja a Júdás fizetséget,

ami igaz lelket eltaszít, megéget.

Engedd, hogy utadon a szíved vezessen,

s engedd meg szívednek, hogy mindenkit szeressen!

Csak a szeretet az, – egyszer tán belátod,

ami jobbá tehet egy elvadult világot.

Legyen minden nap az első gondolatod,

hogy kedves mosolyod másoknak odaadod,

s úgy szereted magad, ahogy mástól várod,

s hidd az álmaidat idén megtalálod.

Mert tudd, – a szeretet, – a teremtés titka,

szabad madárrá válsz, s nem gátol kalitka.

Aki másképp hiszi, az szerintem téved!

Teremts szeretettel, s legyen boldog éved!”    (Aranyosi Ervin)