Reggeli Rituálé Nagypénteken 2018-03-30

Gondoltam, előkeresem a tavalyi nagypénteki Rituálét és újfent kiteszem – de ahogy semmi nem ismétlődik az Univerzumban, így az idén már nem lehet a tavalyi konstellációkra appellálni.

Nagypéntek napján tavaly is volt egy együttállása az Uránusznak, a messianisztikus gondolatok bolygójának, mégpedig a Nappal. Tavaly a felfényesítő, megvilágosodást hozó gondolatokat szolgálta ez az időszak. A felismerésekét. A tisztánlátásét, a „tiszta látásét”.

Megtörtént?

Az idén a Vénusszal áll együtt az Uránusz, a harmónia, a szerelem, a termékenység bolygójával a HALAK csillagkép visszaúszó fejénél. Ez a konstelláció a SZERETETben való elmélyülést, az ebben rejlő erőt és minőséget állítja fókuszba, ami SZER-INT Jézus is képes volt a SZER nevében felvállalni a testi halált, megmutatva, hogy van megváltás az anyagba merevedett és tévúton járó embernek. Az EGY-ÉN-nek. 

Téved, aki azt hiszi, hogy létezik tömeges megváltás.

Téved, aki azt hiszi, hogy EGY  embert IS fel lehetett áldozni azért, hogy rárakjuk összes vétkünket, és majd ő a vérét adja értünk!!!

Belegondolt már valak abba, hogy micsoda FEKETE MÁGIA ez??? Hogy ez nem más, mint tudatos vérontás???

Belegondolt már valaki abba, hogy mit jelent VÉRT ONTANI??

Belegondolt már valaki abba, hogy micsoda aljasság kell ahhoz, hogy az EGY-ÉN lerázva magáról élete cselekedeteinek a felelősségét átrakja mindezt EGY MÁS-ik emberre és simán kínhalálba küldje????

Belegondolt már valaki abba, hogy micsoda istenség az, aki mindezt jóváhagyja?? Hogy mennyire „normális” az az isten és az a népszellem, amely minden évben kiválaszt egy állatot, Jézus esetében egy embert és arra rákeni az összes vétkét, mondván, hogy annak vére mossa le a sajátját???? Hol van itt a felelősségtudat? Az ÉN ismerete, azaz az önismeret, a hibák felismeréséből fakadó önfejlődés??

Minden évben megemlékezünk Jézus feláldozásáról.

Jézus ÁLDÁST hozott a Földre, a kiút áldását. Erre egy megtévesztett nép áldozatot csinált belőle. Mindezt legalizálva aztán elterjesztette, hogy minden cél és megváltás áldozatot kíván. Tényleg????

A MAG-AR ember VÁLLALást vállal a vállán a céljai érdekében. Ki cimkézte fel az "Androméda" csillagködöt az "áldozat" minőségével? A mitológiai alakok vajon mennyire I-gazak??

Az áldás az a SZER, ami a magyar nyelv szerint ETET. A szeretet jegyében vállalunk fel és el dolgokat....Legalábbis ősiségünk szerint...

A „SZER” – mint már oly sokszor írtam én is erről – NEM egy érzelem csupán. Az csak egy szintje. Innen indul az élet...

A SZER egy fogalom. Egy tartás. Egy életfelfogás. Egy viszonyulás a léthez, az emberhez, az Istenhez, a Mindenhez. Aminek alapja a „jószomszédság”, miSZERint a legfőbb Intelem az, hogy nem teszek semmi olyat a szomszédomnak, a másiknak, amit MAG-AM-nak sem tennék. Szeresd felebarátodat mint tenmagadat..

Az összes többi „törvény” – folytatva a parancsolatokat - már TÖR, mert széjjel szedte az egységet. Ha EGY-ségben vagyunk, akkor nem kellenek parancsolatok.  A darabokat kell összeragasztgatva törvényeket alkotni, mert már az egységérzetből kiesett az ember......

Látható, hogy a rengeteg törvény hova vezetett. Csak még apróbb darabokra esett szét az emberi lét, egyre távolabb kerülve az Igazságtól, az I-től, attól a szinttől, ami az I-S-TEN nevében is benne van.

Hangzás tekintetében az „ I” a legmagasabb hang. Nem véletlen, hogy Isten neve I-vel indul. Vajon a sok törvény hatására hova került az „i-gazságból” mára már az I?? Tudjuk-e, hogy Jézus ősi neve: I-SA....?

Visszatérve a konstellációkra, az Uránusz (igazából UR-ANA, mint ős-mamai szülő) és a Vénusz (a kibomló szépség, szer-elem) együtt az örök Újjászületés lehetőségét hozzák.

Az újjászületést megelőzi a a halál. Az előző minőségekből való kilépés. De mi is az a minőség, amiből ki kell lépni? Ezt mutatja a Halak visszaúszó feje. Nézzünk MAG-unkba...

A Vénusz a párkapcsolatok bolygójaként is küldhet újjászületést forszírozó erős üzeneteket. Az Uránusz olyan váratlan eseményeket generálhat, melyek igencsak rávilágítanak  idejétmúlt dolgokra a kapcsolaton belül. Mit kell letenni? Mi az, ami „halálhoz” vezethet ha nem változatunk rajta? Ha valamely probléma most a felszínre kerül, az azért történik, hogy lássunk, hogy „beavatódjunk”, hogy magasabb szintre lépve élhessük meg az EGY-ségtudatot...

És a párkapcsolaton túl a társas kapcsolataink vajon milyenek? Most, a választások küszöbén milyen képet látunk, ha tükörbe nézünk úgy nemzeti szinten?? Mi az, ami megújulás után kiált? Van vajon EGY-SÉG tudatunk? Vagy  SZÉTH húzását érezzük mindenütt? Képesek vagyunk ÖSSZE tartani?

Ez lészen az új életben való feltámadás kulcsa.

A nap kísérőangyala RAGUEL, a Tisztánérzékelés angyala. Üzenete: figyelj oda testi érzeteidre, érzelmeidre, mert általuk üzen az Ég! (Vénusz-Uránusz....)

Minden áldott nap egy áldott nap – lássuk meg a mai nap fájdalmában IS az áldást! 💔

És mindehhez egy csodás, borzongatós zene Mozarttól: Lacrimosa

https://www.youtube.com/watch?v=k1-TrAvp_xs