NAP-ÉJ-EGYENLŐSÉG 2018-03-20

MOTTÓLÉLEK-ERŐ ÉS TEREMTŐ BÖLCSELET A MÁGIA által

A decemberi téli napfoduló a FELSŐBB énünk irányító erejére tette a hangsúlyt.

Azon felsőbb énünkre, aki által szellemi utunkon előbbre léphettünk, hisz az EGY-ÉN szellemi fejlődése határozza meg a „MIND-ÉN-ség” ragyogását! 

A tavaszi napéjegyenlőség most a LÉLEK erejére és a belőle fakadó, magunkkal hozott mélységes bölcselet felszínre hozására helyezi a hangsúlyt. A bennünk lévő MAG-US képességekre.

Csodás időszak és megélések várnak ránk!

Remélem, nem ijednek meg a kedves olvasók a „mágia” szótól a mottóban és hőkölnek hátra, hogy na én itt be is fejeztem!

Ezt  a szót sajnos tudatosan lejáratták a vallások illetve azok irányítói az elmúlt évszázadokban. Persze, nem véletlenül. Hisz maga az a befolyásoló tevékenység, amit az egyházak műveltek és művelnek a mai napig, nem más, mint mágia. A démonizálással, befeketítéssel a cél az volt és az is, hogy ne lássunk. Ne ismerjük fel azt a MAG-ot, azt a bennünk élő, létező és pulzáló belső tiszta energiát és erőt, amit nem lehet semmiféle praktikával befolyásolni. Csakis akkor, ha a „szemfényvesztők” bűvészkedései által hagyjuk szemünk fényét veszni. Azaz a belső látásunkat.

Ez a szabad akarat kihívása és  lehetősége a döntésre. 

A tavasz, az élet újraindulásának, a kivirágzásnak az időszakában sem teszünk mást, mint mágiát gyakorolunk, hisz MAG-ot vetünk, alkotunk, teremtünk, létrehozunk, szépítünk és „bü-ü-völünk”! A szó legtisztább, ősi minőségében!

Minden nap-éj-egyenlőség egy mágikus teremtő fordulópont. Nem véletlenül találták ki a lencsemágiát hozzá (a neten érdemes utána olvasni és elvégezni!).

A tavasz, az újrakezdés teljesen más energetikákat mozgat, mint a téli napéjegyenlőség befelé figyelős, elmélyülős, szellemi gyarapodást hozó időszaka.

Ahogy a Nap elhagyja a mélypontot és elindul emelkedő pályáján, úgy jövünk ki magunk is a fényre a pihentető, összegző sötétségből, azért, hogy az elmélyülés során megtapasztalt „kiértékelő” felismeréseinket, átalakulásunkat felhozzuk a napvilágra és az anyagból kihozzuk a legmagasabb szellemet. Azaz teremtsünk.

Van, aki azt mondja, hogy az ember feladata szellemet lehelni az anyagba – én azt állítom, hogy a szellem minden anyagban ott van, az ember feladata az, hogy ezt élővé tegye. Működtesse. 

Nos, ezt a mágikus, bölcs teremtő képességet lendíti mozgásba az elkövetkezendő negyedév.

Ezen belül is vannak természetesen kiemelkedő időszakok, melyeket érdemes naptárunkba feljegyezni, hogy élni tudjunk a lehetőségekkel.

A tavaszfordulót megelőzi – és erről muszáj említést tenni - a MARS és az URÁNUSZ emelő fényszögkapcsolata, mely szinte  „begyújtja” az ERŐ-inket!  Nem más ez a hatás, mint a „KI-GYÓ-GYÚLJ” időszaka! A „KI”, a sokat emlegetett „csi”, azaz életenergia, mely „Ki-gyó” formájában tekeredik fel gerincoszlopunk mentén és „gyújtja be” a teremtő, alkotó energiáinkat. A Mars a Kígyótartó, a gyógyulás csillagképe (lsd Aszklepiosz botja) előtt haladva a gyógyulás, a ki-emelkedés erejét, energetikáját hozza a jövő érdekében, mivel az Uránusz a Vízöntő csillagkép JÖVŐBE ömlő vizénél áll! Ez a „tavaszi szél vizet áraszt” erőminősége. A víz mindig a megtisztulás, a Boldogasszony lélekereje. Ami feltölt, táplál, kimos és tisztít. És megtermékenyít! A jövőbe nyúlóan. Ha valakinek akut betegségei vannak, a márciusi időszak nagyon kedvező a tényleges gyógyulásra!

DE: érdemes elgondolkodni azon - bármilyen furcsán hangozzék is -, vajon tényleg „megengedjük-e” MAG-unknak, hogy működtetve gyógyító energiáit meg is gyógyuljunk? Vagy betegségünket tudatosan, önző módon használjuk mások manipulálására? Mert akkor a GYÓ nem fog GYÚLni!

 Ezek után nézzük, mit hoz a Napéjegyenlőség napja, március 20-a?

Nos, ez a nap maga „A” csoda napja! 

A Hold kapcsolódása a Szaturnusszal, a Vénusz együttállása a Merkúrral, az ő kapcsolódásuk a Jupiterrel, a Nap kiteljesítő hatása a Marssal, valamint a Mars kapcsolódása pentagramma, azaz mágikus fényszöggel a Neptunusszal – mind-mind a LÉLEKERŐ koncentrált megélését hivatottak megvalósítani! Az a pillanat áll egybe az égi mezőkön, amikor felismerhetjük, hogy az ÉSZ csakis a tiszta SZÍV-vel képes „átszellemülve” teremteni, alkotni! Azt a MAG-energiát jeleníti meg, mely minden magban benne rejlik és aminek életre keltése nem más, mint a mágia maga. A szó ősi, legtisztább értelmében!

Ha ilyen a tavaszkezdet, akkor vajon milyen lesz a folytatás?

Hát, nem kevésbé HAT-ásos!

Április elején, pontosabban 2-án (előtte-utána 7-7 nappal), megtapasztalhatjuk a Szaturnusz koncentrált teremtő energetikáját a Marssal való együttállásában. A Szaturnusz a Nyilas, a magyarok csillagképében épp a NYÍL-nál áll, azaz a célzásnál, a kilövés pillanatában. A Nyilas nyila a Tejútra mutat. Nem más ez, mint amikor a „cél a csillagos ég”, amikor olyan távlatokba tervezünk, ami a „normál” szinten elérhetetlennek látszik. De csak látszik. Mert most minden erőt, képességet, koncentrált energiát megkapunk ahhoz, hogy merjünk nagyot álmodni!

És felejtsük el azt, hogy „merjünk kicsik lenni” L.  Célozzuk meg a csillagokat – és elérjük őket!

A mindennapok szintjére lehozva, ebben a két hétben olyan feladatokat vegyünk előtérbe, melyek nagy figyelmet és koncentrációt igényelnek és amiken sok múlhat a jövőben! 

Április közepén, pontosabban 14-én (ismét csak 7-7 nappal előtte és utána, mintegy egybefolyva a szaturnuszi hatással), a Jupiter és a Plútó kerülnek harmonizáló fényszögbe. Úgy, hogy a Jupiter, a magyarság, az isteni tudás és bölcsesség bolygója a Mérleg csillagkép nyelvénél haladva a talmi és az igaz értékek közötti egyensúlyozásra hívja fel a figyelmet. Pont nekünk, magyaroknak!

A Plútó, mint a mélységek és a radikális felismerések, illetve a „nép” bolygója bizony gondoskodni fog róla, hogy felszínre kerüljön minden álságos és rejtett múlandó értéket képvisleő dolog a tiszta jövő érdekében! Érezzük át ezt az erőt! És vetítsük ki saját életünkre is: mi az ami idejét múlt, amit el kell engednünk ahhoz, hogy végre tisztán élhessük további életünket?

 Ha a fenti két hatást összerakjuk a választások idejére - akkor olyan eseményekre számíthatunk, mely során a nép szembesül az eddigi megtévesztésekkel, hazugságokkal, de a valós tényekkel, no és a felsőbb, isteni értékrendekkel is. Felismerheti a mélyben meghúzódó összefüggésket, melynek hatására végre megbékél(het) és enged(het)i a MAG-tudást termékenyen működni. A múlandó értékekről áttevődik a hangsúly az isteni minőségekre. Mi az, ami igazán fontos? A pillanatnyi haszon vagy a hosszútávú biztonság, a MAG-ban rejlő értékeken alapulva?

Aminek képviselője és átadója a MAG-AR ember... 

Árpilis végén, pontosabban 26-án (előtte-utána 3-3- nappal) sorsfordító időszak köszönthet be ránk. Úgy nemzeti, mint magánéleti szinten. Gyökeres, radikális változások ideje ez. Félni nem kell természetesen, mert ez a tiszta jövőnk záloga! 

A radikális fordulat után eljön a kisimuló hullámok, a termékeny és csodás május ideje.

A negyedév ciklusában a Március begyújtotta a rakétákat, a mozgalmas Április meghozza a koncentrációt és a radikális fordulatokat, majd a gyönyörű Májusa tényleges alkotás, teremtés időszakát.

A hónap végén, 19-20-21-22-én a Nap a FIASTYÚK csillaghalmaz előtt jár. Az „istenek teremtő fészke” előtt. Fényt és meleget hozva a fészekbe. A Fiastyúk a „Bika” hátán kotlik – de én inkább azt mondanám, a „Szent Tehén” hátán. Hisz a Tehén az, aki a TEJ-et adja és nem a bika....

A Fiastyúk tojja a „Világtojást” – ezt termékenyíti most meg a Nap.

Mi ez, ha nem a MAG-IA MAG-OS foka MAG-US és MAG-ŐS tudás szerint? 

Végül, a ciklus lezárásaként, május 25-én, a termést hozó nyári időszak előkészítéséhez a Jupiter és a Neptunusz összekapcsolódása elhozza az IMÁDSÁG, a KÉRÉS mágiáját. Mert az imádság nem más, mint a kérés magasrendű mágiája.

A Jupiter emelő fényszöggel kapcsolódva a Neptunuszhoz, lelkünk legmélyéből hozza fel a legősibb, MAG-unkban és magunkkal hozott bölcseletet, világszemléletet, felismerve, hogy csakis isteni minőségünk teremtő ereje képes a MAGból TERMŐ gyümölcsöt hozni.

Az imádságban tudunk összekapcsolódni Boldogasszony Istenanyával, az egy és oszthatatlan teremtő életenergiával.

Bármit kérjünk is, legyen az tiszta és őszinte és mélyből fakadó és hálával telt.

Mert ez a kérés fog majd termést hozni.....