ASZTROZÓFIA vagy ASZTROLÓGIA

Azt hisszük,  ugyanarról beszél mindkettő, hisz mindegyik a bolygókkal-csillagképekkel foglalkozik – mégis teljesen más. A mai asztrológia ugyanis csak egy elvi képlet, ami teljesen elcsúszott a valóságtól. Azaz a csillagos égtől. Az asztrológiából pontosan a lényeg maradt napjainkra el: az „asztro“, azaz maguk a tényleges csillagképek. Ráadásul 3 nagyon fontos beavató STÁCIÓT már évszázadok óta tudatosan kihagy: a Nimródot és a Kígyótartó csillagképeket, valamint a Tejutat, magát az ÉLETFÁT.

A Nap az Ekliptikán, vagyis látszólagos járásának az útján 14 csillagképet érint. Ebből az asztrológia 12-t meghagyott a „jegyek“ minőségén keresztül.

A nappályát Kr.előtt a 4-ik században formázták köralakra és osztották 12 egyenlő részre, a 12- es számrendszer szerint, ami a Jupiterhez kapcsolható.

Csakhogy soha nem egy számított és elcsúszott képlet fejti ki a hatásait, hanem effektive a felettünk álló csillagképek és az azok előtt haladó bolygók. A csillagképeknek szellemi üzenetei vannak, alapvetően földi létünk stációit mutatják.

A beavató csillagképek kihagyása az ember szellemi minőségének tudatos degradációja, mivel ezek a csillagképek épp a kiemelkedést, a bölcsesség elérését hivatottak elősegíteni életünk során. Az asztrozófia, az asztrológiával ellentétben, nem minősíti a bolygókat, a fényszögeket, a jegyeket, csillagképeket. A teremtésben nincs olyan, hogy „gonosz“ bolygó és „rossz“ fényszög. Viszont van alacsony és magas szintű egyéni megélés.

Egy elemzés nem arra hivatott, hogy az alacsony szintű megélési lehetőségeket és minőségeket taglalja, hanem sokkal inkább arra, hogy megmutassa, milyen adottságokat, képességeket hozunk magunkkal ahhoz, hogy földi utazásunk során feladatunkat, életcélunkat a legmagasabb szinten tudjuk teljesíteni.

A horoszkópábra nem más, mint egy „órakép“. Azt mutatja, hogy a születés pontos idejében milyen csillagállások mutatkoztak az égbolton a Földnek egy meghatározott pontjához (születési hely) viszonyítva. Feltárja jellemünket, megmutatja sorsunkat, melyek szorosan összefüggnek egymással. Hisz egy adott sorsfeladathoz adott jellem szükségeltetik.

Nagyon fontos figyelembe venni, hogy a képlet csupán tendenciákat jelez. Saját bölcsességünkön és belátásunkon múlik, milyen minőségben tesszük meg az utunkat! Tulajdonképpen ez az egyetlen, amiben szabad akaratunk szerint dönthetünk.

Az ok-okozat törvénye mindig és mindenkor harmóniában áll teljes Univerzumunkkal, tehát az egyes bolygókkal is.  A bolygók és az asztrológia viszonya kb olyan, mint a test és psziché, az anyag és lélek viszonya.

Egy lélek akkor születik ebbe a fizikai világba, amikor a “SZER” és a bolygók helyzete harmóniában állnak egymással. Az “ego” születésének idejét a “sors ura” úgy szabja meg, hogy számon tartja az előző életekben összegyűjtött adósságokat, meg nem élt vágyakat, számon tartja az időt, amikor ezeket az adósságokat le lehet róni, a vágyakat meg lehet élni, illetve amikor az elvetett magokat le lehet aratni…. 

A SORS feszegetése során mindig felmerül a predesztináció - saját akarat viszonya...

Voltaire-nek volt a témához egy remek mondása: a predesztináció olyan mint amikor leosztják neked a kártyákat. A szabad akarat az, ahogy a kapott lapokból nyerőre tudsz játszani.....