SZÁMOK MISZTIKÁJA

A számok világa, a matematika tudománya, a csillagászat,  mióta világ a világ, összefonódott egymással. A csillagászatnak pedig szerves része volt az asztrológia. Ahogy a testhez hozzátartozik a lélek. Csak a materialista világszemlélet választotta szét a kettőt, ahogy a testet is leválasztotta – vagy legalábbis akarta – a lélekről.

Nem tartott sokáig, az ősi tudást nem lehet csak úgy szőnyeg alá söpörni, még ha nem is tudjuk bizonyítani, honnan ered. Annyi bizonyos, hogy a számított vagy ismert idők óta, tehát az ókori Egyiptomban, Mezopotóamiában, a káldeusoknál, pártusoknál, szkítáknál mély csillagismeret uralkodott. Az emberek követték a csillagok mozgását, felismerték a nagy világkorszakok váltakozását, pontosan meghatározták ezek idő-hosszát – amit a mai tudomány visszaigazolt.

Az ókori görögöknél Püthagorasz volt a számok legnagyobb mestere, aki felélesztette Hermesz Triszmegisztosz tudását, a betűk és számok metafizikai összekapcsolódását. Felállított egy betű-szám kulcsot és megfigyelte, hogy ennek segítségével tökéletesen le lehet írni egy ember jellemét, sorsát, küldetését.  A számok hordozzák, feltárják, megismertetik minden dolog tartalmát, kormányozzák a világmindenséget és összehangolják az Univerzum sokféleségét. A bolygók és a csillagok méretében, súlyában, távolságában misztikus számok és összefüggések rejtőznek, mely köré építette a Teremtő a Világmindenséget.

Az asztológia mindig szoros kapcsolatban állt a számok tényszerű és átvitt értelmével. Kölcsönösen kiegészítik egymást egy komplex egységet alkotva. Mivel a különböző bolygók különböző frekvenciával vibrálnak, a számok pedig 0-9-ig egy teljes rezgésciklust alkotnak, a bolygók a számokkal leírhatók és jellemezhetők.

Erről a számokkal kifejezhető rezgésjelenségről James Graham Montrose (1612-1650) skót tábornok a következőket mondta: „Rezgésből álló világegyetemben élünk, és minden ember, aki e világra születik, rá jellemző rezgést bocsát ki, amely rezgésminőség őt mindenki mástól megkülönbözteti.” Érdekes módon ezt a felismerést a modern természettudomány is igazolta, hiszen bebizonyította, hogy a világmindenség minden összetevője, rezgésből, hullámból áll. Korunk francia írója, Maurice Druon szerint: „a szám szó, de nem beszédhez való szó. Hullám és fény, de a szemnek nem látható. Végtelen sok variációja van, mégis változatlan. Az élet minden formája a csodálatos számok arcát rejti.”

 

Néhány érdekesség és információ a számokról

(A mélyebb ismereket elsajátítására a tanfolyam keretében nyílik lehetőség:)

Bolygók és számok:

NAP-1; HOLD-2; JUPITER-3; URÁNUSZ-4; MERKÚR-5; VÉNUSZ-6; NEPTUNUSZ-7; SZATURNUSZ-8; MARS-9; PLÚTÓ-0.

A 0 azért tartozik a Plútóhoz, mivel az ő pályája nem paralell a többi bolygóéval, hanem keresztbe metszi mindegyiket, úgy mozog, mint egy hírvivő... Kiteljesít, akár a 0 a számok világában. 

Ahogy a bolygók  haladnak az égen, természetesen kifejtik hatásukat az egyes napokra. Így a napokhoz is hozzá tudunk rendelni számokat, annak megfelelően, hogy milyen rezgéssel rendelkeznek. A számok harmóniája alapján be tudjuk magunkat is kategorizálni, hogy melyek azok a napok, amikkel összerezgünk. Ezeken a napokon érdemes olyan tevékenységeket végeznünk, melyektől eredményeket remélünk: 

Vasárnap                            1,4          Csütörtök           3

Hétfő                                 2,7          Péntek               6

Kedd                                    9           Szombat           8,0

Szerda                                 5 

 

A hónapok planetáris számai:

A hónapokat nem a Gergely-naptár által sorrendbe szedett rendszer határozza meg. Hanem az, hogy a Napév, illetve a Napkörön (Ekliptikán) a tavaszi napéjegyenlőségtől számítva, hol helyezkedik el. Eszerint - AMI MÁR NEM IS IGAZ!!! Mivel ez a BEOSZTÁS a jegyekhez kapcsolódó, ami NEM ÉLŐ, hanem "HOLT", tehát NEM IGAZ.
A PLANETÁRIS összekapcsolódás a CSILLAGKÉPEKKEL IGAZ csak..... Ennek felsorolása még várat magára...

az év 1.  hónapja mindig a Kos hava, a március 21 – április  20-ig. A Kos uralkodó bolygója a Mars, ezér a március száma a 9 lesz poziív aspektusban.

Az év  2. hónapja a Bika hava, április21 – 05.20-ig. A Bika uralkodó bolygója a Vénusz, ennek száma a 6-os pozitív aspektusban.

Az év 3. hónapja az Ikrek hava, május 21- junius 20-ig, melynek uralkodó bolygója a Merkúr, az ő száma pedig az 5 pozitív aspektusban.

Az év 4. hónapja a Rák hava, június 21 – július 20-ig, melynek uralkodó bolygója a Hold és a Neptunusz, ezek száma a 2 és a 7 pozitív aspektusban.

Az év 5. hónapja az Oroszlán hava július 21 – augusztus 20-ig, uralkodója a Nap és az Uránusz, melyek száma az 1 és a 4.

Az év 6. hónapja a Szűz hava augusztus 21 – szeptember 20-ig, uralkodója a Merkúr , melynek száma az 5 negatív aspektusban.

Az év 7. hónapja a Mérleg hava szeptember 21-től október 20-ig. Uralkodó bolygója a Vénusz, melynek száma a 6 negatív aspektusban.

Az év 8. hónapja a Skorpió jegye október 21-től november 20-ig. Uralkodó bolygója a Mars és a Plútó. Számuk a 9 és a 0 (nem vesszük figyelembe) negatív aspektusban.

Az év 9. hónapja a a Nyilas jegye november 21-től december 20-ig. Uralkodó bolygója a Jupiter, melynek száma a 3 pozitív aspektusban.

Az év 10. hónapja a Bak jegye december 21-től január 20-ig. Uralkodó bolygója a Szaturnusz, melynek száma a 8, pozitív aspektusban.

Az év 11. hónapja a Vízöntő jegye január 21-től február 20-ig. Uralkodó bolygója az Szaturnusz, melynek száma a 8, negatív aspektusban.

Az év 12. hónapja a Halak jegye február 21-tól március 20-ig. Uralkodó bolygója a Jupiter, melynek száma a 3 negaív aspektusban.

A pozitív minőség a cselekvő, fizikai jelleget adja, a negatív a szellemi-lelki jegyeket.  Befolyással bír az egyén sorsának alakulásáaban, tervei megvalósításában, párkapcsolatokban, üzlettársi viszonyokban, és az egészség alakulásában is.

Betű – szám kulcs

Cheiro, azaz Louis Hamongréf gróf, aki a XVIII-XIX. század fordulóján élt és rengeteget utazott, összegezte az okkult ismereteket, először írta le a tenyér jellegzetességeit, elhozta Indiából az arcról olvasás tudását; megfigyelte, hogy a 9-es számnak nincs befolyásoló hatása a többi számjegyre. Bármelyik számmal adjuk is össze, a kapott eredmény egyjegyű számra bontva nem változtatja meg a számjegy értékét. Ezért átalakította Pythagorasz ABC-kulcsát, hisz aszerint mindazok a betű, melyeket Pythagorasz a 9-es szám alá sorolt, elvesztenék jelentőségüket.

A tanfolyamon a Cheiro féle kulcsot használjuk.

A számmisztika legfontosabb elemei:

-  Névszám (ezen belül a vezetéknév-és keresztnév kettős számjegyei; a szív-és személyiségszám)

- Sorsszám

- Planetáris szám

- Születésnap száma

- Küldetésszám

- Személyes év száma

 

A számok egészségügyi vonatkozásai

1 – szív, szíverek, agy, gerinc, szem

2 – kisagy, gyomor, emésztőszervek, anyaméh, máj, női mell, női szervek

3 – máj, zsírszövetek, tüdő, bordák, vérerek, felső lábszár, csípő

4 – agy, idegek, szem, hátgering, lábszár

5 – központi agy, idegek, csontozar, vállak, idegek, nyelv kéz, ujjak, epe

6 – nemi szervek, karok, idegek, mell, máj, orr, nyak, gége, vese

7 – kisagy, tobozmirigy, vegetatív idegrendszer

8 – lép, csontozat, hólyag, fogak, izületek

9 – epe, nemi szervek, artériák, izomzat, vér vastartalma és oxidációja, fül

0 – gyulladások, daganatok, burjánzások, kövérség, sorvadás, érszűkület, összehúzódások 

A betegségek, betegséghajlamok vizsgálatánál mindig a 4  alapszámból indulunk ki.

A két legfontosabb a névszám-születésnap szám viszonya (elsődleges) és a hónap periódusszám-sorsszám viszonya (másodlagos)

2018 - as év a számmisztika tükrében

Már sok analízis megjelent a 2018-as év boncolgatásában - ezennel én is betársulnék az elemzésbe, ha kissé más tartalommal is....

Mit is rejt ez az évszám? 

Hogyan rezonál össze a csillagokkal?

Mit ígér nekünk ez az év a számokon keresztül? 

Paksi Zoltán mondta egyszer, hogy a számmisztika a legbizonytalanabb  módszer a csillagtudás és a kártya mellett, ezért nem látja értelmét, hogy bármennyi időt is szenteljen neki. Ebben van igazság, hisz az évszámítást n+1-szer átvariálták már, nem is beszélve az Illig által felfedezett elhazudott vagy behazudott 300 évről! Joggal kérdezhetjük, hogy akkor milyen időt is számítunk? Mennyire hat ránk az a számhalmaz, amit évszámnak nevezünk és amiben jelenleg élünk?

Mivel az idő nem más, mint egy önmagában nem létező, csakis egy adott, általunk megélt pillanat szubjektív megélése e 3D tér-idő vagy idő-tér tartományban, ezért ha az itt-és-mostban bármilyen számkombinációval akarnánk leírni, akkor csakis a számkombinációnak a rezgése fog ránk hatni, nem pedig maga a szám. Elvileg mindegy, hogy 2018-at vagy mondjuk 1718-at írunk – ha figyelembe vennénk a behazudott 300 évet -, de a "sokszormondsokrszormond" mágia befolyásoló hatása alapján az a rezgés lesz meghatározó, amiben élünk.

A számokkal kifejezhető rezgésjelenségről James Graham Montrose (1612-1650) skót tábornok a következőket mondta: „Rezgésből álló világegyetemben élünk, és minden ember, aki e világra születik, rá jellemző rezgést bocsát ki, amely rezgésminőség őt mindenki mástól megkülönbözteti.”

Korunk francia írója, Maurice Druon szerint: „a szám szó, de nem beszédhez való szó. Hullám és fény, de a szemnek nem látható. Végtelen sok variációja van, mégis változatlan. Az élet minden formája a csodálatos számok arcát rejti.”

Phytagorasz szerint: A számok hordozzák, feltárják, megismertetik minden dolog tartalmát, kormányozzák a világmindenséget és összehangolják az Univerzum sokféleségét. A bolygók és a csillagok méretében, súlyában, távolságában misztikus számok és összefüggések rejtőznek, mely köré építette a Teremtő a Világmindenséget.

Tehát milyen rezgéseket takar a 2018-as számkombináció?

Sokszor felmerül a kérdés, hogy ha több ember születik ugyanabban az évben (márpedig úgy néz ki, hogy ez így van 😀), akkor mindenkinek ugyanaz a sorsa? Nos, ha nem is teljesen ugyanaz - az egyéni finomításokon keresztül -, de azért igen, mindenkit meghatároz.

Most a 2000-es éveket éljük, amit a 20-as szám jelez az évszámon belül.

A 20 illetve az abból leképezhető 2 a társas kapcsolatok, a te-és-én viszonyát jelzik. A kettősséget. A „két-séget”. Az emberi kapcsolatok érzelmi-lelki aspektusát. A ráérzést a másik emberre. Az intuíciót. A lelkiséget. Egyfajta tükör-effektust. Az összemosódást és a végleteket. A kétségből a kiegyenlítődést. A vonzás-taszítás minőségét.

A 20-as ezenkívül még az Ébredés száma is, a Tarot-ban az Ítélet tartozik hozzá. Vagy a Feltámadás. Vagy a Korszakok – kártyatípustól függően.  Ha megízlelgetjük ezeket a szavakat: Ébredés, Feltámadás, Ítélet, Korszakok (korszakváltás)  - szerintem különösebb magyarázat nélkül is ráérezhetünk arra, mit várhatunk a 2000-es évektől, évenként más más rétegét kibontva a Váltásnak.

Ránk fér? Ránk fér….

A 20-as nem materialista szám, tehát a vibrálása nem az anyagi előnyöket fogja jelenteni – ellentétben a 1900-as évek hatásával.  Az Ébredés azt a szellemi ébredést jelenti, amely elengedhetetlen az erőpozícióból, az anyagi haszonlesésből felhalmozódott problémák és feladatok más, magasabb nézőpontból történő megoldásához. Ugyanazon a szinten nem lehet az azon a  szinten előállt problémát megoldani, ez még a vállalkozói létben is ismert tény.  

Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az évszázad a LÉLEK, a Szellem ébredéséről fog szólni, az emberi viszonyrendszerekről, Ítéletről és Korszakváltásról. Bár a pillanatnyi tendenciák nem a kiegyenlítődést mutatják, sokkal inkább a KÉT-SÉG-et és a kétségbeesést, de el kell jutni a mérleg végpontjához, ahhoz, hogy visszaálljon az egyensúly. Még nem vagyunk a végponton, de – ha már számmisztika -, akkor a fentiek alapján pont 2020-ban várható ennek az ideje.

Csillagállás szerint ráadásul, mindezt alátámasztandóan, a Jupiter egész évben a skorpió jegyében és a MÉRLEG CSILLAGKÉP-ben fog haladni. A Mérleg egy kapu a halandó és halhatatlan minőségek között. A Jupiter, mint az Igazság, Bölcsesség és TANÍTÁS bolygója egész évben a TITKOKRA fog koncentrálni és tanítani fog ahhoz, hogy felismerjük, mi az ami életünkben halandó, múlandó minőség, még akkor is, ha minden egyéb földi-anyagi érdek ennek az ellenkezőjét igyekszik a torkunkon lenyomni. Csakis rajtunk, az EGY-ÉN-en áll, hogy hagyjuk magunkat megvezetni, vagy hallgatunk a tanításokra és készek vagyunk változni, ébredni, szellemileg fejlődni. Mert a változás kulcsa a szellemi ébredés, a kísértések felismerése és utunkból való félresöprése.  

Egy kis összehasonlítás kedvéért nézzünk gyorsan vissza, hogy mit hoztak az 1900-as évek? Mit rejtett magában a 19-es szám?

Az előző évszázadot a 19-es szám révén a hatalmas teremtő energiák határozták meg. Teremteni, újítani, alkotni, felfedezni – nem is volt soha akkora technikai fejlődés az előző évszázadok során, mint épp az utolsóban. Csakhogy a 19 magában rejti a 10-es szám energetikáját is, ami nem más, mint a Szerencsekerék. Vajon merre fordul? Vagy mi magunk merre fordítjuk? Építünk vagy rombolunk? Fejlődésre vagy pusztításra használjuk a tudást? Milyen szándékok mentén hajtjuk a Szerencsekereket?

A 19 a Tarotban a Nap száma. A Nap tud meleget adni, termőre fordítani, életet adni – de tud égetni, felégetni, pusztítani. Azt hiszem, tudunk elég példát sorolni mindkét oldal javára...

Menjünk vissza még egy századot, nézzük meg, mit hoztak az 1800-as évek?

A 18 a spirituális tudás száma, valamint benne rejlik a szellem és az anyag egymásnak feszülő ereje. Az összetett számok közül talán ez a legbonyolultabb. Jelképezi az anyagiasságot, amely igyekszik megsemmisíteni a természet spirituális oldalát, ám a pénzhajhászás és az örökös előnyhöz jutás rendszerint veszekedéseket kelt, torzsalkodásokat, háborúskodást, perpatvart okoz, a megosztó taktika állandó ellenséges légkört teremt. Nem lehet senki biztos abban, hogy a barát vajon nem ellenség-e? Csakis magában bízhat az ember (itt jelenik meg a 18-ból leképezhető 9, ami a Remete száma, ugyanakkor a mindent magába integráló legmélyebb bölcsességé is). Az anyagba forduló ember romboló tudatának a feloldására a legjobb gyógyír a becsületes, megbocsátó, szeretetteljes magatartás (ez rejlik a 9-ben). Nos, gondoljunk bele így, a számok tükrében pl az évszázad legmeghatározóbb történelmi eseményére, a francia forradalomra.  Az addig uralkodó egyházi szemléletet eltörölve elhozta a materializmust a „humanizmus“ köntösében, eltörölve az erkölcsöket, a szellemi törvényeket, kiirtotta a szakralitást, a spiritualitást és évszázadokon átívelve mindenhol csakis  pusztulást,  rombolást hozott magával (lsd szovjet uralom), majd napjainkra beletorkollt a  balliberális eszmerendszer anyagelvű „egyszerélünk“ szellemi terrorjába.

És melyik év következik épp most?  A 18…..

Kérdezhetjük: hol és hogyan lesz ennek a szellemi nihillnek a vége? Mi a feloldás és megoldás? Hát nem más, mint „A“ szellemiség emelése. Az EGY-ÉN ébredése, útkeresése. Ez a Remete üzenete a 9-es számon, mint a minden tudást, tapasztalást magába integráló bölcsesség számán keresztül. Csakis az egyéni bölcsesség elérésével lehet a közösséget megváltoztatni. Azt hiszem, felköthetjük a gatyát, mert bőven lesz részünk szellemi-ideológiai összecsapásokban 2018-ban, az biztos!

És ezzel vissza is térhetünk napjainkhoz - a még korábbi századokat már nem érdemes tovább boncolgatnunk, hisz a JEL-EN történései mellett sokkal inkább az elkövetkezendő évek hatásai a lényegesebbek.

Megismertük tehát  a 20-as és megismertük a 18-as szám rezgését a 18-ik század kapcsán. Ezek alapján nem nézünk könnyű év elébe  – de csakis annak lesz nehéz, aki nem hajlandó szellemileg tovább lépni. Aki nem hajlandó kilépni az anyag és a „humanizmus“ bűvöletéből és hagyja magát a világot fogva tartó eszmrendszerek és azok kiszolgáló eszközei (média) által manipulálni és irányítani.

Mivel mindenki érintett, ezért mindenki kap lehetőséget és/vagy kihívást (ki milyen szinten van) az ébredéshez. Sokminden a napvilágra fog kerülni, eddig elhallgatott titkok, információk hátsó szándékok. (Ahogy a világpolitikában máris megjelentek az első jelek ehhez Irán kikezdésével). Minél előbb kapcsolunk, annál jobb. Nem érdemes a 2020-as mélypontot kivárni, bár nem fogjuk elkerülni. Csak az nem mindegy, hogy milyen körülmények között ér bennünket. Ennek megteremtéséhez kapjuk most a lehetőségeket. Felülemelkedünk majd, vagy elmerülünk a mocsárban?......

A felülemelkedés legfontosabb kulcsa, hogy hallgassunk mindenképp a lelkünkre, az intuícióinkra, a belső hangunkra, mert ott leljük meg az igaz válaszokat.

Még egy dolog: a 2018 egyszámjegyre lebontva a 2-t adja ki, ahogy a bevezetőben már említésre került. A 2 a HOLD száma, a Hold pedig a rejtélyek, a titkok, a spiritualitás, de a homály, a félrevezetés, a csalás bolygója is. Benne rejlik Énünk „árnyoldala“, ami nem egyenlő természetesen a „sötét“ oldallal. Amit nem látunk, nem jelenti azt, hogy nincs, illetve azt, hogy „rossz“ lenne.  Vagy hogy „sötétség“ lenne a szó besulykolt negatív értelmében. Ami természetesen nem igaz és nincs is. Bár sokan igyekeznek ezt állítani a „fény fényezésének“ trükkjeivel.

A 2-es év mindenesetre magában rejt egy nagyon jó dolgot:  amit tavaly elkezdtünk, mint egy 1-es számú évben, azt most mind jó irányva fordíthatjuk,  kiteljesíthetjük, és be tudunk hozzá vonzani minden olyan társat, támogató-segítő kapcsolatokat, akik utunkon tovább lendítenek bennünket. (Egy hátránya azonbam mégis van: aki romboló ötletek magvait vetette el, az minden bizonnyal azt fogja tovább nevelgetni. DE! A CSillagok jelenlegi konstellációi ezt NEM fogják támogatni! Tehát vagy felhagynak vele, vagy nagyon sok hátrányt, bajt, nehézséget hoznak a nyakukba. A szabad választás joga megvan..)

Legyen tehát a végszó: folytassuk mindazt a IO-t, azaz jót, amit elkezdtünk és változtassunk azon, ami nem szolgálja a fejlődést, a tiszta szívet és elmét.