Rituálé a Nagyhétre

Reggeli Rituálé 2018-03-26 

MOTTÓ: ELMÉLYÜLÉS – FELTÁMADÁS

Bár Nagyszombat, a Feltámadás ünnepe odébb van a „kézzel gyártott” naptár szerint, a kozmikus üzenet már ma „beharangozta” az újjáéledés misztériumát.

Rátekintve a csillagok állására és a bolygók mozgására, a következő meghatározó konstelláció épp Húsvét ünnepnapjaira esik, ezért a ma üzenete érvényes az egész hétre!

Feltámadás. Mit is jelent ma ez a fogalom?

Meghallva biztosan mellé rakjuk a halált is. Hisz újjászületés nincs a régi szétesése nélkül. Ahogyan a mag is szétesik, amint szárba szökken a belőle fejlődő növény. 

Az egyház nagyon levitte a misztérimot a fizika síkjára, hirdetve a "halottak feltámadását,  holott minden ami megnyilvánul a matéria szintjén, először metafizikai síkon töténik meg. És nehogy valaki elhiggye, hogy a porrá foszlott testek valaha is ugyanabban a formában ismét életre kelnek! Az Univerzumban ugyanaz soha nem tér vissza, ahogyan egy pillanat sem ismétlődik soha újra!

Viszont minden bizonnyal megesett már mindnyájunkkal életünk során, hogy egy nagyobb trauma átélésekor úgy éreztük, a lelkünk is "belehalt" egy kicsit. Mert tényleg bele is halt. Aztán ahogy megértettük a miérteket, a történések okait és céljait, „új életre kelt” és saját magunkon éreztük, hogy teljesen „más emberként születtünk újjá”.

Nos, ebben rejlik éppen a húsvét misztéruma.

Jézus is a lélek feltámadását mutatta meg. Hogy mindig van kiút a betekeredett életspirálból, ha akarjuk és kérjük. Ahogy ő sem egyetemes megváltóként érkezett - etessék az embereket bármennyire is -, úgy ma sincs semmiféle egyetemes megoldás a válságokra, amíg az EGY-ÉN nem látja be a homályosításokat, a megtévesztéseket, a szó szerinti hazugságokat.

Mindenkiben ott dolgozik lényének isteni teremtő képessége -  hisz ez az Isten „ten-mag-ának képére” való teremtett minősége és nem az, hogy emberformájú-e vagy sem. Ez a teremtő minőség mutatja meg mindig a „IÓ” irányt. A kitekeredést a betekeredettségből.  A KI-gyógyulást a BE-tegségéből....Ha...Ha hagyjuk érvényesülni. És nem alszunk téli álmot. Akár egy életen át...

Tehát a feltámadás előfeltétele a „halál”. Azaz az elmélyülés. A befele figyelés.

A Nap a Halak csillagkép visszaúszó fejénél járva egyidejűleg elhalad  a CET csillagkép előtt is. Mindkét csillagkép az elmélyülésről, a visszatekintésről szól. Az összegzésről, a tanulságok levonásáról, a megértésről. Megértés nélkül pedig nincs váltás. Sem továbblépés.

A Hold az oroszlán jegyében vonul végig a Rák csillagkép előtt, melynek része az a „két szamár”, amin Jézus belovagolt Jeruzsálembe! A Rák csillagkép a befogadás-táplálás-elengedés misztériumát képviseli. Ahogy Jézus is bejárta ezt az utat....Az oroszlán jegyén keresztül beragyogva, vezetve, rávilágítva a lényegre Északtól Délig és Kelettől Nyugatig.

Elmélyülés – elengedés – majd újjászületés.

Ez a felütés érkezett mára és ezzel együtt az egész Nagyhétre.

Még az időjárás is hozzáigazodik az irányhoz: tavaszi szelek fújdogálnak, éled a természet, pezseg az élet, új kapcsolatok vannak születőben.

Ha pedig kapcsolatok: új szerelemre is akkor tud az ember leánya-fia lobbanni, ha kitisztult, elengedte az előző kapcsolatból benne ragadt lenyomatokat,  terheket, levonta a tapasztalatokat és más emberként fordul a szebb jövő felé. Mert csakis akkor vonzza be azt a társat, aki őt-mag-át szereti, ha egyensúlyban ő- magával.

A hét kísérőangyala JOPHIEL, akit a megtisztulás és az öröm üzenetét hozza. Hívjuk ha úgy érezzük, hiányzik az energia a tavaszi nagytakarításhoz (ami egybéként remek elmélyülési lehetőség) vagy hiányozna az életöröm életünkből!

Minden áldott nap egy áldott nap - gondoljunk egész héten erre! ❤