29. Jul, 2018

PORSZÍVÓZOM TEHÁT VAGYOK

(kicsit hosszú lesz...)

Szinte hallom, ahogy életem párjából  erre a kijelentésre lakonikusan felszakad, hogy „jaahhh”..... de hát nincs mit tenni, mióta „bentlakásos” kutyánk van, azóta épp annyira a mindennapok részét képezi, mint a kutyasétáltatás. Mindenesetre két olyan tevékenység, ami „kötelező” mivolta miatt lehetne akár utálatos is – de nagy tanítás jelölői, mondván: ha valamit egyszer csinálnod kell, akkor csináld mindjárt rendesen!

Tehát porszívózom és gondolkodom. Mert pont erre jó a porszívózás! (Kérem a férfiolvasók diszkrét kacaját magukban megtartani...Egyébként is, lehet kipróbálni. Akár rendszeresen is! )

No tehát, miközben jár a kéz meg a láb, az agy pihen, nincs kényszer alatt, ezért ilyenkor szoktak olyan Aha-élmények koppanni, amire előtte esetleg órákon át nem jöttünk rá.Persze mindez megtörténehet velünk minden egyéb, csak fizkai mozgást igénylő  más tevékenység során is, mint autómosás, kertészkedés, vagy a sportok, mint futás, úszás, evezés stb. Velem még zongorázás közben is elő szokott fordulni, hogy teljesen másutt járok....

No de miért mondom el mindezt?

Természetes, hogy a „napi koppanás” okán.... Ez a koppanás pedig újfent összefüggésben van vesszőparipámmal: asztrológia és/vagy asztrozófia? Most ne tessék elrohanni és itt hagyni, mert ezután jön a lényeg – még a laikusok számára is!

Szóval, tegnap éreztem elérkezettnek az időt arra, hogy nekiálljak családunk legifjabb tagja – ill. szülei számára – a horoszkóp képletének az elkészítéséhez. Mivel az alapos munka nagyon időigényes, ezért az utolsó harmad tegnapról mára maradt. Mondhatnám, a lényeg. Mégpedig a NAP helyzete.

Annyit minden laikus tud, hogy a Nap tenmagunk jelölője. Ami részben igaz is. Amit viszont nem tud az átlag horoszkópokat olvasó, az az, hogy a Nap – ahogy naprendszerünknek ő a központja  – nemcsak  személyiségünk (egyik) jelőlője, hanem FELSŐBB ÉNÜNK minőségi mutatója. Na de KI ez a Felsőbb ÉNünk?

Nem más, mint aki „súgni” szokott. A megérzéseinken keresztül. Akit átveszi az irányítást, amikor veszélybe kerülünk. És mindig helyesen dönt és cselekedtet... Nem kétséges, hogy már mindenki megtapasztalta legalább egyszer élete során, hogy ki és mi is ez a felsőbb énje....

Tehát, azt, hogy ez a Felsőbb ÉN milyen minőségű, hogyan működik, azt pontosan az a CSILLAGKÉP fogja meghatározni, amelyben a Nap áll születésünkkor. No, ezt egy asztrológiai képletből SOHA nem fogjuk megtudni! Pedig a lényeg az, hogy egy adott jegy adott fokán álló bolygó MÖGÖTT meglássuk, megkeressük, milyen csillagkép vagy csillagképek állnak!

Jelen esetben a Nap a hagyományos asztrológia képlet szerint a rák jegyének 25-ik fokán áll és a 11-es házban, tehát a gyermek a szabadságtudatát, a háttértámogatást kreativitásának kibontakoztatásához, a családtól fogja megkapni. Pont. Vajon ez így megmutatja, hogy mi lesz a Felsőbb ÉN vezérfonala? Nyilvánvalóan nem...

A rák jegyének 25-ik fokánál a csillagképek között épp „üresjárat” van. A Nap már kilépett az IKREK csillagképből és halad a RÁK csillagkép felé, egy „már-még” helyztben leledzve. Ugyanakkor pontosan ez az „üresjárati” távolság nyitja meg a KÖZVETLEN kapcsolódást az EGYSZARVÚ csillagképpel, mely már nem ekvatoriális, hanem pontosan a „Felsőbb” világokhoz tartozó.  Egyébként pontosan a „felsőbb világok csillagképei” azok, melyek egy az egyben megmutatják a Tarot Nagy Arkánumának a beavatási (leérkezés és visszatalálás) útját, értelmet ad a „sárkányos” népmeséknek! IS!

No itt érdemes elgondolkodni, vajon MIÉRT nem hajlandó a hagyományos asztrológia ezzel a területtel foglalkozni? Vajon miért maradnak ki a tudástárból pontosan a „beavató” csillagképek? Miért ragaszkodnak a látszathoz azok, akik ráadásul mindig „kézzelfogható tényeket” akarnak az asztalon tudni? Nem fura és ellentmondásos, hogy pont azok nem hajlandók a tényeket tudomásul venni, akik mindig tények és bizonyítékok után kiáltanak?

No de térjünk vissza az Egyszarvúhoz: a mitológiában az Egyszarvú „az Egység belső fényének” a jelölője. A nem evilági királyi erényeket testesíti meg. A taoizmusban az 5 elem eszenciájaként ismerik, aki a Tarotban nem más, mint a MÁGUS.  Az Egyszarvú szarva a 3-ik szem helyén nőtt, jelezve az EGYség látásának képességét. A látható világon túli létezés látását. Ő képviseli a szűzies, tiszta energiát. Itt jelenhet meg a Megváltó. Ezért az Egyszarvú a Tejút őrzője. Akit az Egyszarvú vezet, az tudatában van annak, hogy minden cselekedet visszahat az “egységen” belül annak elkövetőjére. Nincs bűn és bűnhődés, csak ok és okozat. Az Egyszarvú mindig a felsőbb vezettetés jelölője. Ha itt áll bármely tengely vagy bolygó a képletben, az a legmagasabb tisztaság, és a legmagasabb Egységtudat, királyi minőség inspirációját hozza le a Föld létének világába, az adott személyen keresztül.

Hát nem más „egy kicsit” ez az üzenet a „sima” asztrológiai meghatározáshoz képest? Nem ad pontosabb útmutatást arra nézve, hogy mi várható ettől a kis emberkétől? Amit ráadásul már fogantatása ELŐTT IS megmutatott, „királyi minőségben” vezetve anyját  az egész várandósság ideje alatt?

DE MINDEN baba ezt teszi! Minden érkező ÉLET már ELŐRE belengi anyja aurájába azt a minőséget, azt az erőt, amit magával hoz! Amit majd meg fog nyilvánítani személyiségén keresztül. Ha az anya nyitott és magas szellemi szinten képes rezegni, akkor képes fogni ezket a jeleket és magzatával teljes szimbiózisban megteremteni azt a IO-t, amit minden mag, magzat, életcsíra magában rejt. Ezt a helyzetet csak elrontani lehet. A magzat mindig IO-BBAN tudja, mi kell neki és az anyának, mert ő még ODAÁT van az „I” világában, az Isteniben, az anya pedig IDEÁT, az „O”, azaz a lenti (mint legmélyebb magánhangzó) világában. Ezért az ANYA az összekötő a FENT és LENT között. Ezért BUKIK minden "atyaistenes" teória - mert egy "atya" SOHA nem kerül az ÉLET, a LÉT szintjével ilyen minőségű kapcsolatba!! Tehát "isteni" SEM lehet. Ennyire EGY-SZER-ű.

Tehát a baba hozza az „isteni programot” le a földi létbe. Ezért van az a mondás, hogy minden baba meghozza magával létének a feltételeit. És pont ezért nem szabad félni egy „terhességtől”. Minden félelem lehúzó erő és kioltja azt a szimbiózist, amit pedig a magzat saját létének érdekében az anyával megreremtene, hogy értse, tudja és lássa, hogyan kell őt majd ebben a világban „működtetni”.  

NO, ez a mai porszívózás eszenciája....

Átérezhetővé vált egyébként a leírtak lényege és a varázsa?

Hogy ELŐBB jelenik meg mindig egy kapcsolódás, az ÉRZET  nem kézzelfogható szintjén, ami majd UTÓLAG válik kézzelfoghatóvá, nem csak a születés által, hanem a csillagképekben is?

Még egy érdekesség, ami az ERŐ-höz tartozik. Ami NEM kézzelfogható, mégis sugároz minden emberből: a „Lélek-Erő”. Nézzünk meg egy csecsemőt és próbáljuk meg elképzelni, mekkorák lehetnek a szervecskéi? Mekkora lehet az a szívecskéje, mekkorák lehetnek azok a szervecskék, amelyek ezt az emberkét működtetik?  Aztán ha kézbe vesszük mint egy törékeny hímestojást, le fogunk döbbenni, micsoda ERŐ van benne! Hogy nincs fél méteres az egész emberke, de képes kiforogni a kezünkből! Ha a szervek adnák az erőt, tehát a „lét határozná meg a tudatot”, akkor egy csecsemőnek lenne a legkevesebb belőle! Érdekes megfigyelés egyébként, hogy egy földrengést a pici babák élnek leginkább túl a kövek alatt ragadva. Vajon miért? Mert ahogy egy csírában, úgy leledzik egy „emberpalántában” is a legtöbb életerő. Van köze tehát az „ERŐNEK” a fizikai minőséghez?? Hát nemigen....No, ezt csak a „kézzel fogható bizonyítékokat” követelők miatt...

Tehát érdemes porszívózni 🙂...

(a kép bár az internetről származik, készülhetett volna nálunk is 😀)