8. Jul, 2017

Telihold a Plútóval

A Telihold a Plútóval együttálva, szemben a Nappal - mondhatni "nem semmi konstelláció", már ami a felismeréseket, a "tükörtartásokat" illeti. Kinek milyen téren -  az az egyéni életsors függvénye. Nekem ma a "jobbik" fele jutott: biciklizés közben elmélkedni és közben "istenkével beszélgetni" - lányom után szabadon, aki pár éve futás közben élte meg a mozogva meditálás élményét.

No de miért is ragadtam egeret? Vagy billentyűzetet?

Egy mai jó kis beszélgetés adta a felütést a biciklizés közbeni meditálásra, aminek folyományaként érkezett is egy nagy képi felismerés - amit most közreadok, mert meglátásom szerint ugyancsak továbbgondolásra érdemes.😎

Mit is mondott a bibila szerint Isten, mikor befejezte a világunk teremtését? Hogy ez "jó". Igen ám, de ez a "jó" nem az a "jó", hanem a "LYÓ" - melynek jele a rovásligatúrában és az ősiség ködéből eredően a kör, belőle kiindulva az energispirállal. Mely nem más, mint az Életfa, a Tejút energispirálja.

Amiből a jin-jang ábrája is született.  Ami megjelenik a kerekes kút, vagy a régi darálók küllőiben. És amiből a horogkereszt is lett - eredeti értelmében. Vagy amiből a SZÍV forma is kirajzolódott: a jobbra és balra mozgó két energiaspirál. Ami az EGYből indul ki, lesz KETTŐ és ismét EGY. Amit a teremtés matematikája...

De nézzük meg közelebbről a jin-jang ábrát:  van az EGY, a kerek egész. A VILÁG. Aminek része a fény és a sötétség. Mit mondott Jézus, mint utolsó szíriuszi küldött: én vagyok a világ világossága. És nem azt mondta, hogy "én vagyok a fény az éjszakában!

Mi zajlik mostanában ezoterikus körökben? A "fény fényezése". Minden a fényről szól. Persze a sötétség ellenében. Próbáljunk meg folyamatosan fényben élni!! Ki is miért démonizálta el a sötétséget?? Amikor a sötétben tud harmadik szemünk, az igazi látásunk aktiválódni! Mi a mai ezoteria érdeke? Miért akarnak a fényben tartani? Ki a fény és ki a sötétség? Ki ruházta fel ezt a két oldalt a jó és rossz fogalmával??

Az eredeti ábrában az EGYség része a két oldal. Mely összesimul, EGY-MÁS-sal vannak EGY-MÁS-ért. Tegyük fel magunknak a kérdést és gondoljuk tovább, hogy KI TÖLTÖTTE MEG EZT AZ EGYSÉGET A HARC SZELLEMÉVEL? Hol van ebben az ősi ábrában az egymásnak feszülés, hol van a káini-ábeli erő?? Van-e ebben az ábrában egymásnak feszülő erő?

Sokkal inkább szól ez az ábra a HUNor-MAGor testvériségről. Mert HUN=EGY, a MAG pedig itt van mindkét oldalban....És a MAG őstörténete az EGYségről szól. Nem a megosztásról, az egymás fölébe kerülésről, a HAT-ALOMról - hanem a hetedhét országon túljutásról. Melynek feltétele a KÖZ-ŐS-ség. És jutunk 7-ről a 8-ra... A 8 pedig egy oktáv, azaz OK-táv, pontosan az a 7 rezgéstarományon túli tartomány, ahova eljutni vagyunk hivatottak.

És addig lesz megosztás e földi létben, míg fel nem ismerjük a megosztót és szellemét ki nem takarírtjuk MAGunkból.

Nahát - szerintem érdemes elmélázni és a Telihold árnyékában a Plútót és az őt megvilágító Napot kérni, higy VILÁGítson rá a homályba veszett dolgora. Ne fényezzen, ne a sötétségből emeljen ki - hanem a homályba vigyen világosságot!