14. Apr, 2017

Gondolatok Napgypéntekhez..

Tegnap, Nagycsütörtök az Ihlet napja volt a Rituálé tükrében.

Az ihletettséget ma a „nagy megértések”, a Nagy Felismerések napja követi, hisz az Uránusz pontos együttállásba került a Nappal. Az előhatások már napok óta érezhetők voltak és még utózengések is várhatók, de  „nagy” AHA-élményekben ma részesülhetünk!

Az Uránusz a naprendszerünkben a magasrendű szellemiséget képviseli. Ő a zsenik bolygója.     A Nap természetesen a fényt, a világosságot jelöli – nos összepárosítva a kettőt, talán nem is kell részletes fejtegetésbe bonyolódni...

Egy biztos. MA érdemes odafigyelnünk minden váratlanul felmerülő gondolatunkra, mert különleges felismeréseket közvetíthetnek.  Talán nem is véletlen, hogy épp ma, Nagypéntek napján..

Nem tudom mennyire érezhető, de számomra érdekes melankólia lengi át a levegőt. Borult az ég, mégis átszűrődik a fény. Nincs szél, a madarak csicseregnek – valahogy visszahúzódásra, csendes megfigyelésre késztet a természet. Mintha készülődne valami....

Ez a melankólikus hangulat valahogy nagyon illeszkedik Nagypéntekhez. Amikor a halálról emlékezünk meg. Elsősorban Jézuséról, de rajta keresztül egy általa képviselt eszme, a mindent megváltó és megtisztító szellem földi elpusztításáról. Gondoljunk csak bele, mi lenne most? Ha ismét itt lenne? És tanítana és felhívná a figyelmünket a hamisságra, a farizeusokra, a sok megtévesztésre? És megmutatná az utat az EGY-ségben rejlő Igazsághoz?  Ugyanúgy „feszítsd meg”-et üvöltene a manipulált nép. Változott valami? Költői kérdés...

Meg lehetne ölni a Földön újra a SZERETET hirnökét, de újra csak a porhüvelyét. Mert a szellem az örök. Az EGY örök. A valódi Isten Egy és oszthatatlan és örök. Ott van mindenhol és mindenben és mindig lesznek földi küldöttei, akik üzenetét közvetítik és segítenek az Egy-es emberekben a MAG-ukban rejlő Isten felélesztését.

A mostani földi létben az emberek nagyrésze rettegi a halált. Örökké szeretne élni. Itt. Kapaszkodik az anyagi, a kézzel fogható, tudható, értelmezhető világ szegmenseibe. Nem érti , mert nem is az értelemmel fogja megérteni, hogy halál nélkül nincs átváltozás. Hogy van öröklét, de nem úgy, ahogy azt ő gondolja...Ide "puszta fenékkel" érkezik az ember, azért, hogy a hozott talentumaival az itt megadatott földi javakkal gazdálkodjon. Nem azért, hogy kisajátítsa, másoktól elvegye és uralja. Nagy igazság a halálban a puszta fenékkel való távozás!

Ahogyan jöttünk, úgy megyünk. A test a ruha, amit kapunk, amit elhasználhaunk. Ennyi.

Kell a halál az ego megtöréséhez, kell a kijózanodáshoz, kell ahhoz, hogy rájöjjünk, mi is az ÉLET igazi lényege és értelme. Ami nem kézzelfogható, ami a fizikai érzékekkel nem "láthatató".

Akik itt a Földön a hatalmat, a harácsolást, mások elnyomását, önmaguk kiválasztotti mivoltának gőggel teli fennhéjazó életét élik, a halál árnyékában általábam porszemnyire összemennek és vinnyogva esedeznek bocsánatért. Mert hirtelen rájönnek, minden múlandó, csak egy valami számít: hogyan bántam saját lelkemmel és testemmel, hogyan bántam embertársaimmal. Mit tettem mások JAV-áért? Azaz mennyi jót cselekedtem? Ez kerül Maat mérlegére. Semmi más. Aztán ha a lélek nem találtatik könnyűnek, a mérleg elbillen, lehet bizony visszatérni és az okozott szenvedéseket a saját bőrön átélni...

Nagypéntek kapcsán megkerülhetetlen az egyház, mint intézmény lénye és léte.  Ami bizony ugyancsak halál közeli állapotba került. Különösen a katolikus. Szépítgethetjük, takargathatjuk, de már ott lebeg a levegőben a hanyatlás. Sőt, a vég.  Kérdezhetik sokan, hogyan lehetett idáig eljutni? Hol rejtőznek a miértek?  Egyszerű a válasz: egy tudathasadásos, manipulált, egy bosszúálló istenséget a  Szeretet Fiával egybemosó  intézményrendszer nem működhet tartósan épp a Szeretet nevében. A tiszta SZER nevében. Lehet mondani, hogy már 2000 éve mégiscsak fennáll és működik - na de hogyan és milyen minőségben? És mit jelent 2000 év a Mindenségben? Lehet, a muszlim hordák azt a megváltó halált hozzák el, amiből a valódi Feltámadás megszülethet.. Reméljük, nem 2000 évig tart a szineváltozás..

Egy biztos: itt a Földön, a természet körforgásában halál nélkül nincs újjászületés. És ez vonatkozik mindenre. Ezt a körforgást, az újjászületés fogalmát az egyház önös és hatalmi érdekből eltörölte. Illetve a maga képére formálta. Lehet az élet alapvető törvényeit - illetve nem "tör"-vény, hanem SZER-ELEMEIt - önös érdekből tartósan elhazudnI? Feltámadást hirdetni - de teljesen kiforgatva és átértelmezve?

Nagypénteken megfeszítik Jézust. Mi az egyház legfőbb jelképe? Pontosan a megfeszített Jézus a kereszten. Belegondolt bárki is, hogy mit üzen ez a jelkép igazán? 

Jézus a kereszten egyrészt örök emlékeztető, hogy mit tettek a zsidók - pontosabban az a hasított, férfi-és harcközpontú eszme-és hitrendszer, melynek megváltására Jézus eljött - Isten fiával. "Eddig oké".  Másrészt Jézus teste a Mindenség szimbólumán, a kereszten nem más, mint az ÉLET felszögezése! A SZER felszögezése. Az Élet felfüggesztése, a halál maga! Nem tudom, mennyire érthető, hogy "melyik" életről van szó?? És melyiknek a halálát akarják folyamatosan szem előtt tartatni?? 

Úgy mellékesen: aki halált hirdet, előkészíti a sajátját is....

A keresztek legtöbbje egy 3-as ágazatban végződik, ami az élet burjánzását, a fejlődést jelképezi minden irányban. Jézus mint az ÉLET megtestesült formája, felszögezve a keresztre mit üzen?? Az Élet felfüggesztését!  A halált. Mi ez, ha nem fekete mágia?? A vuduzás nem ugyanez??? Mi mást akarna kifejezni, minthogy ez vár rád, ha a jézusi úton jársz. Feltámadás? Hmmm.... ahhoz először le kell menned a poklok mélyére...Szerintük..

És itt álljunk meg egy pillanatra! Kik és hol találták ki a poklokat? Kik és mikor tették bele a „szent” bibliába? Felvetődik az örök kérdés: Qui prodest? Azaz kinek az érdeke??         Hirdetett Jézus valaha is ilyet?? Miről is szól az ősvallások 3 napos elmélyülése? A táltosok beavatása? A fáraók beavatása? Jónás 3 napi „elvonulása” a cet gyomrában? (Ha tudunk szimbólumokban gondolkodni). Ők is a „poklokra” mentek, ráadáasul „le”???                         És itt becsatolva a mitológiák világát: vegyük észre az alvilágok és "felvilágok" kapcsán, hogy nem szólnak másról egyébről, mint egy tudathasadt, az EGY-ségből kiszakadt lélektörténetről!   A visszatalálás vágyáról!

Jézus eljött megmutatni a visszatalálás útját-módját. A MAG-jából kifordult világ nem értette..

És ma sem érti igazán.

Na de itt már inkább megállnék a fejtegetésekkel. A FEL-ismerések ten-mag-unknak szólnak. Egy-ÉN-i. Azon a szív-szűrőn keresztül érkezve, mely tiszta és nem manipulálható. Ez az egyetlen kiút a szem-fény-vesztés világából. Ezzel az üzenettel érkezett Jézus. És erre mutat rá a szívén keresztül....

Csak vegyük ÉSZ-re. IS.