23. Feb, 2017

Hüllő vagy SAR-KAN? Valami van a levegőben....

Nemcsak az időjárás fura, hanem az idő maga is. Az az idő, ami tulajdonképpen nincs is és teljesen eltérően érzékeljük. Azt mondjuk, változnak az idők. Ez így is van. A minőségek. Most pl letelőfélben egy nagyciklus és lassan itt az új "SAR" - az új világkorszak. 

Most az átalakulásban, egyfajta kiüresedésben sokan megérzik az új idők szeleit, viszont a régiek jócskán keltik még a feszültséget. Érezve, hogy az ő idejük lejárt. De még kapaszkodnak...

A feszültég a "férfivilág" minősége. Azé a férfivilágé mely ma az anyagban látja a teljes megvalósulás mikéntjét (lsd a "kütyük" világát). A tévedés elkerülése végett: nem vagyok se feminista, se férfigyűlölő - minőségekről beszélek. Ami kb 2000 éve uralja a Földet. Ami Ádám és Éva történetével kezdődően teljesen megfordította a világot. Mint amikor a fényképezőgép lencséjén keresztül a feje tetejére állítva látjuk a képet. Ez a fordított gondolkodás mint köd ráült a fejekre és igyekszik önnön fennmaradása érdekében a tömegeket ebben a ködben, energiamezőben tartani. A NEM-ek világában. Ezt a minőséget csak magyarul lehet megérteni: a tagadás nem véletlenül egyezik meg a nemiség szavával. A NEM, mint fordított minőség a fordított energiából táplálkozik. Minél többeket ural, annál jobban. De ez nem a SZER.

A változást az I-gén fogja meghozni. És itt most nagyon fontos a Magyar nyelv misztériumára figyelni.

Ma a zuhany alatt jöttek (ismét) nagy felismerések. Vajon miért a zuhany alatt? A VIZ=visz. A víz áramlik. A víz mindig és mindenhol "női" energiának minősül. Minden teremtésben. A víz=vér=lélek. Mely él. Víz=yukaMama (Dél-Amerikában). Mária. Boldogassszony. A szűz. Vajon a szűz és szül szó között az az egy betűnyi különbség biztosan akkora minőségi különbséget jelez, vagy a szűz szó újfent kiforgatása egy teremtő minőségnek? 

Aztán nézzük az M betűt. Az M a szív formája. A szív mágneses minőség. A SZERetet otthona."jól csak szívével lát az ember'. Akinek nyitva a szíve, befogadja a világot (beszív) - és nem a fényt!!. A szív dobog, rezeg, "DOBOLJA" azt a minőséget, amire hallgatnunk kell(ene). Összerezeg az azonos  "szívűekkel".  A szívhez az anyai minőség tartozik. Nos rakjuk össze: víz-szív-visz-Mágnesesség-Mária-Mama... Akkor mi is az igazi teremtő minőség? A feszültséggel teli férfiasított isten, a mai vallások szerint, vagy az a mágneses erőtér, mely nélkül nincs pl feszültség? De feszültség nélkül nagyon is van mágnesesség..  

Magyar nyelv: mag-magnus-magnes.... lehet tovább gondolni 🙂

A mágnesesség gyógyít. A feszültség nem, viszont fényt teremt. A fény azonban elvakít és nem látjuk meg mögötte a "sötétben" az igazi összefüggéseket. Miért is démonizálja a mai felfogás a sötétséget? Azt a sötétséget, amiben felszabadul az intuíció, a belső látás?

Vajon ki tette egyenlővé a fényt a világossággal? Nos, az a nyelvi világ (akiknek ez nem világos 😀), amelyik nem tud különbséget tenni a kettő között. A MAG nyelve, ami mágus nyelv, M-betűvel kezdődő "mama"-nyelv, nagyon is EGY-ÉRT-ELEM-mé teszi a különbséget.

Jézus azt mondta: én vagyok a világ világossága! Vajon tényleg értjük ezt a kijelentést? A világosság gyöke a "világ". Tehát nem a fény. Látunk is vagy nézünk csupán? A látáshoz nem kell fény. A nézéshez igen. A magyarban a villany gyöke nem a fény. Vagy a LUC. A latin köti össze a fényt a luccal, azaz Luciferrel. Végül is helyesen. Mert a fény megtéveszt. Illúziót kelt. És Lucifer feladata e tanuló bolygón a fény kísértését tanítani. Elvakulunk, vagy meg tudjuk őrizni látásunk? A kísértés egy feladat. De ettől még nem gonosz!!

A vakításhoz tartozik a tegnapi napon felerősödött HÜLLŐ-ideológia is. Tegnap két témába is belefutottam: az Aranyoskör csoportban kiposztolásra került egy film, majd nekem privátban, egy két éve letiltott régi barát messenger üzenetén keresztül egy blődség formájában. Ez utóbbi épp azt taglalta: "értsétek már meg, hogy a hüllők a Szíriusz B csillagán születnek és az A csillag felügyelete alatt szállják meg a Földet". A kiposztolt fimet még nem láttam, de a hozzá fűzött kommentből ítélve, szintén elterelő minőségű.

Döbbenet, hogy a nyelvünket nem ismerő, valóban "másodlagos" és teljesen elvakított luc-gondolkodás, micsoda fals,  kitekert gondolatokat, eszement történeteket tud kitalálni, elterjeszteni és lehúzó erejű félelem energiákkal feltölteni!  Épp a letiltott barátoknál volt szerencsém megtapasztalni, hogy ezek a nagyon erős és lehúzó energiák akár önálló életre is tudnak kelni! Pedig csak egy mondatot kellene megjegyezni! Szintén Jézustól: "én vagyok ama Hajnalcsillag".

A Hajnalcsillag pedig nem más, mint a Szíriusz A csillaga. Ha Jézus önmagát onnan eredezteti, akkor hogyan férhet össze a hüllőség vele??? Hát a vakítás által. A megértés kulcsa megint csak a magyar nyelv: SAR-KAN. "Aranyasszony-úrnő. Na ebből lett a "Sárkány", majd a hüllő. (A teljes részletes kibontáshoz: Golenya Ágnes A kék vér gyermekei c. könyv I. kötetét ajánlom). Nem véletlen, hogy a kísértés nyelvét beszélők igyekeznek azokat az ősi nyelveket, rajtuk keresztül pedig az értelmet gyökerében elfojtani, hisz ha az ősnyelveket beszélő népek felismerik a nyelvükben rejlő Igazságokat (I-gét, ahogy a biblia írja: először lett az Ige...azaz Igaz-ság),, akkor vége az ő hamis világuknak.

Tehát ha "erősen belóg a levegőbe" a hüllőség terjesztése, akkor valóban van valami a levegőben. Akkor  már"sziv"-árog a SAR- azaz arany - minőség!  (nem véletlenül lett Kazinczy "jóvoltából a SAR-bol sár vagy szar... bocs). És ettől valakik megijedtek! Ha megijedtek, az "LYÓ" jel! Mert akkor lejáróban a régi világ ketyegője...🤪

Az égi mezőkön a Plútó és a Mars kvadrátot képeznek a Halak csillagkép visszaúszó fejénél. Tehát befelé figyelés, a SZÍV-hang DOBOL-ásának meghallása, felismerések, elengedések, tudatszint emelés a következő időszak feladata. Ehhez társul a "Fehér Kutya hullámvarázs". A Szíriusz =  Cannis Major. A Nagykutya. Ahol a "kutya el van ásva" - magyarul ahol a lényeg van. Igaz, "elásva", elrejtve. De ha felismerjük az üzenetét, akkor már nincs elrejtve. A kutya az ember számára a feltétel nélküli szeretet megtestesítője (és nem a farkasból alakult át, ahogy a darwinista elmélettel ellentétben nem a majomból lett az ember. Bár lehet, hogy darwin magáról ezt feltételezte. Legyen meg mindnekinek a maga hite szerint...) Még a Tarot Nagy Arkánum "Bolond" lapján, a Földre érkező lélek leghűbb kísérője is a fehér kutya! Jézus mit hozott mint szíriuszi Hajnalcsillag: a feltétel nélküli SZERetetet. Mi a világ világossága: a feltétel nélküli szeretet. Honnan jön? A Cannis Majorból. A NAGY Kutyáról. A magyar nyelvben mi az élet lényege: a SZER. Ami nem tör-vény, hisz törvényt akkor alkotunk, ha nem vagyunk a SZER-en....

Na, így dőljünk be a hüllőségeknek....és a hasonló megtévesztő hülyeségeknek...

Végül ráadáasnak egy játékos adalék tovább gondolásra:

- miért M betű mutatja valakinek a tenyerében a spirituális utat és azt, hogy "önmaga Mestere"?

- miért M betű formájú a SZŰZ csillagkép és a SKORPIÓ? A Szűz mint a rend, a termékenység, az aratás és angyali minőség megjelenítője, a Skorpió pedig a titkok, a szellemi magaslatok stációja....

(kép forrása internet)